Realisatie Survivalbaan Stedum

Cor Slager 29-10-2015
1 reacties

Het doel van ons project is om een survivalbaan te realiseren in Stedum om de survivalsport te kunnen beoefenen. Na realisatie van een eigen baan zullen we ook een jeugdgroep starten om zo een breder sportaanbod te genereren voor jong en oud in Stedum

Kern

Naam
Stedum

Aantal inwoners
1100

Gemeente
Loppersum

Provincie
Groningen

Deelnemersgroep

Naam
Survivalvereniging Stedum

Doelstelling
Realisatie van een eigen trainingsbaan om survivalrun activiteiten te trainen

Leeftijd
Sinds 2012 en vanaf mei 2015 zijn we een vereniging geworden

Aantal leden
15

Soort
Sportvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?

Project

Type
Sport en Spel

Doelstelling
Het doel van ons project is om een survivalbaan te realiseren in Stedum om de survivalsport te kunnen beoefenen. Na realisatie van een eigen baan zullen we ook een jeugdgroep starten om zo een breder sportaanbod te genereren voor jong en oud in Stedum

Beginsituatie
Sinds november 2011 is een groep Stedumers gestart met het trainen in de buitenlucht onder leiding van Jur Raatjes. In het voorjaar van 2012 hebben ze Cor Slager hierbij betrokken om vorm te geven aan de sportlessen. Cor is deskundige op het gebied van buitensport en outdoor activiteiten. De sportlessen zijn tegenwoordig beter bekend onder de noemer Bootcamp Stedum en heeft inmiddels 15 leden. Zo zijn er iedere zaterdagmorgen vanaf 09:00 uur tot 10:00 uur tussen de 8 en 15 personen die actief deelnemen aan deze bootcamptrainingen. Ook zijn er sinds november 2014 mensen van omliggende dorpen die mee zijn gaan trainen. De deelnemers zijn erg positief over het sporten in de buitenlucht en kiezen daar ook bewust voor. In de nazomer van 2014 hebben een aantal bootcampers zich tot doel gesteld om mee te doen met een echte survivalrun omdat de bootcamp hier de mensen op voorbereidt. Survivalrun-achtige activiteiten worden steeds populairder en zijn bezig met een opmars in Nederland. Een survivalrun is een hardloopwedstrijd waar deelnemers diverse obstakels nemen, zoals het klimmen over netten, touwen et cetera. Ook activiteiten zoals obstakelruns en Mudruns zijn erg populair. Huidige trainingen: Op dit moment wordt er tijdelijk getraind door de groep op de survivalbaan van Leef Outdoor in Warffum (17 km). De leden vinden de trainingen echter zo uitdagend en gevarieerd dat ze zich tot doel hebben gesteld om zelf een survivalbaan te bouwen, zodat de trainingen plaats kunnen vinden in Stedum. Het kunnen trainen op de survivaltechniek en het nemen van hindernissen is van groot belang om een survivalrun te kunnen lopen. Jeugdgroep: Doel is ook een jeugdgroep (vanaf 6 jaar) op te bouwen. Er is geen gymnastiekvereniging meer, omdat er geen trainer gevonden kon worden. Daarmee is de survivalbaan ook een mooie en unieke sportmogelijkheid voor kinderen die graag binnen Stedum willen sporten. Ook willen we jaarlijks een aantal clinics verzorgen voor de basisscholen in Stedum en omgeving om kinderen kennis te laten maken met deze sport.

Verbeteringen voor de woonomgeving
De survivalbaan vormt een goede aanvulling op sportvoorziening in Stedum en bevordert de leefbaarheid in Stedum. Bewoners bieden we hiermee een mogelijkheid om binnen het dorp te kunnen trainen. Daarnaast ontstaat er een verbondenheid omdat mensen met verschillende achtergronden met elkaar in contact komen en naar elkaar toe groeien. Met de realisatie van de baan verwachten we ook dat de groei van de vereniging door gaat zetten. Er is in september tijdens het oogstfeest in Stedum gevraagd aan belangstellenden of er animo is om lid te worden van de vereniging. Hieruit is gebleken dat er 5 personen zich zeker willen aanmelden wanneer de trainingen worden uitgebreid. Verder is realisatie van de baan ook een mooie kans om de leemte van het missen van de gymnastiekvereniging op te vangen. Door gebrek aan een trainer is deze vereniging opgeheven. Op dit moment zijn er ongeveer 50 trainingslocaties voor de survivalsport in Nederland die aangesloten zijn bij de survivalbond. In de provincie Groningen is er gelegenheid deze sport te beoefenen in de stad Groningen en in Boerakker. Stedum kan daarmee een leemte invullen in Noord Groningen. Dat Stedum aantrekkingskracht op de omgeving heeft blijkt ook uit het floreren van een sportschool, waarbij de bezoekers in een cirkel van 10 km rondom Stedum de sportvoorziening bezoeken. Voor jeugd en jongeren komt er een extra trainingsgroep, na realisatie van de baan om het aanbod te vergroten

Onderdeel van een groter geheel
De baan komt op een plek waar al meer te doen is, het samenwerkingsverband tussen verenigingen en dorpsontmoetingsplek “Moarstee” (in 2014 Kern met Pit). De baan maakt deel uit van een sportief-recreatief complex, met scouting, tennis, ijsbaan en wandelgelegenheid in het ruilverkavelingsbos, in beheer bij de (vrijwillige) groencommissie van Stedum. Daarmee kan de baan ook voor andere evenementen worden ingezet, bv. teambuilding waarmee de functie van Moarstee ook weer wordt benut. Het nabijgelegen haven terrein wordt ook wel ingezet voor evenementen als “Blij dat ik glij”, en het bos voor GPS tochten. De baan zou deels in te bouwen zijn bij zulke evenementen. Maar het belangrijkste punt is het opdoen en onderhouden van bewegingservaring voor de inwoners van Stedum en omstreken.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Stedumers die willen mee doen met activiteiten van de vereniging van 6 tot 75+ jaar en deelname aan evenementen, waar de baan bij gebruikt kan gaan worden. Bewoners van Stedum die de survivalsport willen beoefenen en lid willen worden van de vereniging. Daarnaast staat onze vereniging met trainingslocatie ook open voor mensen van buurtdorpen. Voor de jeugd zullen er ook trainingen plaats gaan vinden. Tevens zullen we ook de plaatselijke scholen kennis laten maken met de survivalsport.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
In de wedstrijd periode zullen we gaan starten met het bouwen van de hindernissen en vindt de opening van de survivalbaan plaats.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Geen

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
€25410.-

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Nee,

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Op dit moment niet. Voor verdere ontwikkeling van het haventerrein zou dit wel belangrijk kunnen zijn. Hiervoor loopt een krimpgelden-aanvraag voor planontwikkeling.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
In ons dorp zijn meerdere succesvolle projecten geweest waarbij Kern met Pit een belangrijk onderdeel is geweest om als extra stimulans een financiële bijdrage te leveren

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen

Afbeeldingen

compilatie van activiteiten in aanloop naar de opening van de survivalbaan

opening van de Survivalbaan

Sport en Spel

 • Cor Slager 11 juli 2016
  Inschrijvingen aankomende runs. Een recordaantal van 10 personen gaan namens onze Survivalvereniging deelnemen aan de survivalrun in Bakkeveen op 10 september!
 • Cor Slager 11 juli 2016
  11-07-2016 De pilot voor jeugd is goed uitgepakt. De kinderen die mee hebben gedaan met de 5 lessen hebben allen afgelopen vrijdag een diploma gekregen van de beoordelingscommissie. Op 2 september krijgt de jeugdgroep een doorstart en gaan we 2 keer paar maand op de vrijdag aan de slag met kinderen van 10-15 jaar.
 • Cor Slager 20 april 2016
  Zaterdag 19 april zijn de Jerymias, Jan Jaap en Suus geslaagd voor het MFA certificaat! Ze kunnen nu eerste hulp verlenen als dat nodig is tijdens trainingen en andere activiteiten van de survivalvereniging!
 • Cor Slager 11 april 2016
  Wethouder Bé Schollema opent ruim 80 meter lange Survivalbaan in Stedum In Stedum is op vrijdag 8 april de derde officiële survivalbaan van de provincie Groningen feestelijk geopend. Wethouder Bé Schollema van de gemeente Loppersum heeft hierbij het startschot gegeven. Na een welkomstwoord en uitleg over het verloop van het project door initiatiefnemer Cor Slager , sprak Fokko Smit namens dorpsbelangen waarderende woorden uit. Wethouder Bé Schollema sprak lovend over het project en noemde Stedum als voorbeelddorp binnen de gemeente Loppersum. ‘Als ze in Stedum wat voor elkaar willen krijgen dan gaat het ook gebeuren’, aldus de Wethouder. Wethouder Bé Schollema schoot geroutineerd een ballon stuk en gaf daarmee het startschot voor een demonstratie-estafette door de leden van de vereniging. Ruim 150 belangstellenden hebben de baan van dichtbij bewonderd en liefhebbers konden onder begeleiding van leden een aantal onderdelen van het parcours uitproberen. Vorige maand kwam de Parcourscommissie van de Survival Bond Nederland op bezoek om de baan te keuren. De keurmeester is zeer te spreken over het opgebouwde parcours bestaande uit meer dan 40 verschillende hindernissen en een lengte van ruim 80 meter. Om de groeiende groep sporters te kunnen begeleiden worden een aantal leden tot trainers opgeleid. De Stedumer vereniging is officieel aangesloten bij de Survival Bond Nederlanderland en er kan nu getraind worden voor Survivalruns. De volgende stap is het starten van een jeugdgroep. Er wordt getraind op de woensdagavond om 19:30 uur en op de zaterdagmorgen om 09:00 uur. De groep start bij het haventerrein
 • Cor Slager 27 maart 2016
  27-03-2016 We hebben gisteren de keuring goed doorstaan van de Survival Bond Nederland. Met complimenten voor de bouw was het voor de keurmeesters al snel helder dat onze baan aan de normen voldoet. Daarnaast zijn we nu ook officieel toegelaten bij de Survival Bond Nederland.

Registreren

Reageren

Twitter

Op de kaart

1  reacties

 
 

Een momentje...
Anoniem 25-11-16 om 13:25

Welkome aanvulling voor het dorp

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}