Den Andel Historiaal- Feit en Verhaal

Een bloeiende Holm
Marja Heijnen 02-11-2016
4 reacties

Een plek creëren waar de historie van Den Andel en het omliggende hoogeland op levendige wijze wordt verteld en waar je actief kan ervaren hoe deze regio zich heeft ontwikkeld in de loop van de eeuwen. Je gaat zien en voelen hoe de mensen er toen uitzagen, hoe men leefde, waar ze van leefden.

Kern

Naam
Den Andel

Aantal inwoners
ca 500

Gemeente
Winsum

Provincie
Groningen

Deelnemersgroep

Naam
Dorpsbelangen - werkgroep de Holm

Doelstelling
Het ontplooien van kleinschalige ondernemende activiteiten en het creëren van nieuwe verbindingen. Een broedplaats voor Leven-lang-leren en Sociaal Ondernemen en Zorg.

Leeftijd
december 2015

Aantal leden
8 werkgroepleden, waarvan 2 karttrekkers fulltime,, daarnaast 25 tal direct betrokkenen

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Organsiatieadvies Sociaal ondernemen Coaching & Communicatie

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
deholmdenandel@gmail.com

Project

Type
Cultuur en historie

Doelstelling
Een plek creëren waar de historie van Den Andel en het omliggende hoogeland op levendige wijze wordt verteld en waar je actief kan ervaren hoe deze regio zich heeft ontwikkeld in de loop van de eeuwen. Je gaat zien en voelen hoe de mensen er toen uitzagen, hoe men leefde, waar ze van leefden.

Beginsituatie
Den Andel is een klein dorp met een eigen(wijs) karakter. Het wordt gekenmerkt door globaal drie groepen inwoners: de autochtonen, de hippies uit de jaren 70 die communes en kunsten naar het platteland brachten en de cultural creatives gevestigd vanaf 2000, bewuste levensgenieters. Het dorp is tolerant en vrij. Er is geen strenge sociale norm maar er zijn wel veel verbanden. Niet met iedereen maar wel hecht. Het dorp is populair en had geen last van de krimp. De ontwikkeling is echter nogal beperkt door de relatieve lage doorstroming waardoor er weinig nieuwe gezinnen terecht kunnen. Woningbouw is wat Den Andel betreft te vroeg gestopt waardoor de faciliteiten verdwenen zijn. Met als laatste trieste wapenfeit het sluiten van obs De Holm, ondanks de relatieve kind dichtheid... De kinderen uit Den Andel waaieren nu uit naar Warffum, Pieterburen, Eenrum, Rasquert en Winsum. Dit komt de sociale cohesie niet ten goede! Om het tij op dit gebied te keren is het dorp erg actief om nieuwe vormen van samenkomen te ontwerpen. Er worden in het dorp hiervoor diverse activiteiten ontplooid. Er is o.a. een werkgroep De Holm opgericht die erop uit is het schoolgebouw te behouden voor het dorp om er mooie werkprojecten te realiseren, in de toekomst gekoppeld aan leren en zorgen. Het project Den Andel Historiaal is ontstaan vanuit een groep enthousiastelingen die zich bezighoudt met opgravingen en de geschiedenis van dit gebied. En is een aanvulling op bezienswaardigheden in de regio, zoals het Hoogeland Museum Warffum, Verhildersum en het Wierdenmuseum in Ezinge.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Een publiek, uniek gebouw multifunctioneel inzetten voor de gemeenschap. Een plek waar geschiedenis en mensen samenkomen; elkaar ontmoeten en het verleden beleven. Herinneringen beleven biedt een perspectief voor de toekomst.

Onderdeel van een groter geheel
Project Den Andel Historiaal, een van de projecten vanuit het LOlwekplan. Enkele mensen in Den Andel hebben in deccember 2015 de koppen bij elkaar gestoken met het doel dichtbij– meer – te gaan betekenen voor hun medemens. Er is een zogenaamd LOLWerkplan opgesteld met als hoofddoel: Werken, Zorgen en Leren in ons dorp en regio ontwikkelen en dat doen mag vooral leuk zijn. Er deed zich de gelegenheid voor het schoolgebouw ( door de krimp gesloten) in bruikleen te krijgen van de Gemeente per februari 2016. We zijn in maart begonnen met H’ Andel, een popup winkel in winkel. Ook activiteiten zoals workshops yoga, massage, en diverse weekendactiviteiten. Succesvol vanwege de sociale functie die het vervult maar ook is de exploitatie niet onverdienstelijk. We mogen de school kopen van de Gemeente en broeden daarop. Naast de kleinschalige activiteiten hebben we in ieder geval de volgende projecten op de rol staan die in en om de Holm gaan plaatsvinden. - Voortzetting H’ Andel, multifunctionele winkel - Project Den Andel Historiaal

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Bewoners die voordeel bij het project hebben zijn alle bewoners van 0 jaar t/m 100+ in Den Andel en omstreken, Daarnaast scholen, groepen en toeristen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het realiseren van een museum : inrichting en bouwen van "Den Andel van toen" - Zodenhuis (afdak) - 500-600 BC - 0- 600 : ouderwets ploegen : Os - Smederij Vikingentijd 1000 - Middeleeuws leven spinnen weven, broodbakken, koken, Cursussen en workshops geven op het gebied van oude ambachten Goede Marketing, Informatie verstrekking aan inwoners van het dorp en derden

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
x

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
Er is een conceptbegroting opgemaakt voor het eerste jaar. Hierin zijn o.m. opgenomen: de huur van de Holm, PR, kosten materialen voor het bouwen van “DA openluchtmuseum” Totaal €15,000,-

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
x

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
x

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
via email van Engbert Breuker, Pentascope

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Hoe meer draagvlak creëren bij dorpsbewoners – gemeenten en evt. crowdfunders Hoe continuïteit in het project waarborgen crowdfund en fondsenwerving

Afbeeldingen

Cultuur en historie

Stemmen

Reageren

Twitter

Op de kaart

4  reacties

 
 

Een momentje...
Eddy van der Tuin 10-03-17 om 10:19

Het is nu 10 maart en ik ga straks naar de locatie om het werk voor morgen voor te bereiden, we hebben een leuke groep vrijwilligers voor morgen. Dit is voor ons de start van het Kern met Pit jaar en ik heb er ontzettend veel zin in. Het materiaal ligt klaar ... boomstammen, takken, riet en veel wilgentakken om mee te vlechten.
Alle andere deelnemers wens ik succes maar bovenal heel veel plezier dit jaar met alle activiteiten.

Eddy van der Tuin 8 september 2017. 08-09-17 om 10:27

We zijn intussen alweer een hele tijd verder en we krijgen steeds meer reacties uit het dorp en omgeving. Er is een groot aantal granieten kinderkopjes gedoneerd waar op dit moment een marktplein van 5.40 m doorsnede van word gelegd [ bijna klaar]. Door een echtpaar uit Tinallinge is een grote hoeveelheid originele kloostermoppen gegeven, daar gaan we een volgend afdak mee bouwen [stijl laat middeleeuws] waar een werkplek en een kleine smederij in komt.
Wil men meer zien kijk op facebook op Den Andel Historiaal . like en deel ons. Het project word verder in de belangstelling gebracht tijdens de Tocht om de Noord op 24 sept. Dan zal er ook een kampement staan van de Kelten en Germanen en waarschijnlijk ook Ger de Leermaeker [middeleeuws handwerk in leer] Er komen die dag 5000 wandelaars langs en kunnen zien wat we daar doen. We werken met een leuke en gezellige groep vrijwilligers in wisselende samenstelling

Eddy van der Tuin 15 november 2017 15-11-17 om 10:06

Hieronder het interview dat Michiel Rooke, de Provinciaal Archeoloog van de Provincie Groningen met mij had. Dit zal worden geplaatst in de nieuwsbrief van de Vereniging voor Terpenonderzoek. De heer Rooke gaf toen al aan dat dit project een welkome aanvulling zou zijn om onze geschiedenis aan een breder publiek te laten weten. We gaan in vervolg gesprekken kijken of ook het museum gedeelte gebruik kan gaan maken van het archeologisch depot in Nuis, zoals de heer Rooke toen al aangaf.

Nieuwe leden: Eddy van der Tuin & Den Andel Historiaal.

De afgelopen jaren is het ledental van de vereniging voor Terpenonderzoek gegroeid tot XXX leden.
In deze rubriek krijgen nieuwe leden de kans om zich voor te stellen. Aan Eddy van der Tuin de eer om het spits af te bijten.
Daarvoor reis ik af naar Den Andel waar Eddy woont. We hebben afgesproken bij De Holm, het voormalige schoolgebouw van Den Andel dat tegenwoordig ruimte biedt aan sociale en duurzame initiatieven. Eddy past vandaag op H'Andel. Een winkel waar je producten kunt kopen of zelf kunt verkopen: curiosa, kunst en kitsch, boeken, kleding, handgemaakte producten etc. In de winkel hangt een ontspannen huiselijke sfeer, en dat is ook precies de bedoeling. Dit is de huiskamer van het dorp.
We nemen plaats aan de grote ronde tafel.
Eddy is 63 jaar oud en komt van Siddeburen vertelt hij. De kiem voor zijn interesse in geschiedenis werd gelegd op de lagere school in Hellum, door de meester die schitterende verhalen over geschiedenis kon vertellen. En verhalen vertellen over de geschiedenis, dat is wat Eddy nu zelf ook wil doen.
Als hulpgrafdelver vond Eddy eens scherven op het kerkhof van Den Andel waardoor hij geïnteresseerd raakte in de lokale geschiedenis. Na deelname aan Wad een Workshop, waarbij inwoners van Den Andel samen met wetenschappers op zoek gingen naar de ontstaansgeschiedenis van het gebied, wist hij het zeker: Hij wil het verhaal vertellen over de geschiedenis van Den Andel en omgeving.
Om dat verhaal op een aansprekende manier te kunnen vertellen heeft Eddy het project 'Den Andel Historiaal' in het leven geroepen. Het is de bedoeling dat naast De Holm een dorpje verrijst met gebouwen uit verschillende perioden van de geschiedenis. Dat worden geen complete gebouwen, maar afdakjes die een indruk geven hoe de huizen er in een bepaalde periode uit hebben gezien. Het project draait om het vertellen van het verhaal. De afdakjes zijn ter illustratie. Onder de afdakjes kunnen demonstraties gegeven worden van allerhande activiteiten zoals weven, graan malen, etc.
Aangezien er (nog) geen budget is voor het project is Eddy geheel aangewezen op vrijwilligers en bouwmaterialen die aan het project geschonken worden. Dat is misschien geen ideale situatie, maar Eddy is hierin juist in zijn element. Onvermoeibaar sprokkelt hij materialen en mensen bij elkaar. Deze zomer is een eerste afdak gebouwd in ijzertijdstijl en de kloostermoppen voor de muren van het middeleeuwse afdak staan al klaar. Voordat dat gebouwd wordt wil Eddy echter eerst nog een dorpspleintje aanleggen van de kinderkopjes die hij pas gekregen heeft. Zo ontstaat stapsgewijs de illustratie bij de geschiedenis van Den Andel.

Sandra Dijksterhuis 25-12-17 om 13:45

In dit project maken we de verbinding tussen verleden en heden. Oude ambachten met nieuwe (of herontdekte) materialen. We bouwen straks bijvoorbeeld een oude smederij met een gerecycled plastic dak. Zo vertellen we oud en jong over onze ontstaansgeschiedenis en over het hergebruik van materialen en technieken.

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}