Stichting Kledingbus swf

Tryntsje van der Galien 27-10-2016
1 reacties

Een kledingbus realiseren waar niet alleen kleding, speelgoed en boeken voor een klein prijsje zijn, maar waar vooral ruimte is voor een kopje koffie, zodat men nieuwe contacten kan opdoen. In de kledingbus kunnen mensen aan de slag met afstand tot de arbeidsmarkt.

Kern

Naam
Gemeente sudwest Friyslan

Aantal inwoners
8200

Gemeente
gemeente Sudwest Fryslan

Provincie
Friesland

Deelnemersgroep

Naam
Stichting Kledingbus sudwest Fryslan

Doelstelling
De doelstelling van de mobiele kledingbus is drieledig. Ten eerste: Voor een vrijwillige bijdrage goede kleding aanbieden en de mogelijkheid om een boek, speelgoed te lenen of te ruilen. Ten tweede: Het vergroten van de sociale cohesie door mensen de mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten in de kledingbus. Dit doen we door een klein bedrag te vragen voor de kleding waardoor iedereen, dus niet alleen mensen met een laag inkomen, kleding kunnen kopen en door de mogelijkheid te bieden ook boeken en speelgoed in te brengen en mee te nemen. De koffietafel zal een prominente plek krijgen in de mobiele kledingbus. Tevens is er de mogelijkheid om mensen met een wat grotere afstand van de arbeidsmarkt passend vrijwilligerswerk aan te bieden. Hier hebben we in de kledingbank inmiddels veel ervaring mee opgedaan.

Leeftijd
Mei 2016 eerste vergadering en september 2016 officieel Stichting Kledingbus sudwest fryslan. In july 2017 zijn we daadwerkelijk van start gegaan. Het blijkt een succes te zijn met een gemiddeld aantal bezoekers per week van 90 personen. In het ene dorp/ wijk is het bezoekersaantal groter dan in het andere. Een en ander heeft ook te maken met standplaats. We zijn op tv geweest met Roderick zoekt kansen en op 7 januari komt er een reportage in Kruispunt TV..

Aantal leden
3 bestuursleden, op dit moment 20 vrijwilligers op verschillend gebied. financieel ondersteund door Solidair Friesland, de PCI van de Zalige Titus Brandsmaparochie. Ventura Aid, Diaconaal platform Bolsward en de kledingbank Bolsward. Inmiddels zijn er vele fondsen die ons ondersteunen. Zo hebben we een bijdrage ontvangen van: Het Oranjefonds, Vailliantfonds, Hendrik Nannes Stichting, Kernenfonds, IMF , VSB, Fransescano, Anthony Gasthuis, JansensStichting, Rabobank, Kansfonds. Ook hebben we via bedrijven korting gekregen op materialen of een gift mogen ontvangen. De bedrijven die ons ondersteunen zijn: Onze belangrijkste sponsor is Ventura. Verder zijn dit (geweest) Sandstra Transport, B en O banden, Dijkstra Draaisma, Aquasolar.

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
schrijven van een projectplan.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
kledingbusswf@outlook.com

Project

Doelstelling
Een kledingbus realiseren waar niet alleen kleding, speelgoed en boeken voor een klein prijsje zijn, maar waar vooral ruimte is voor een kopje koffie, zodat men nieuwe contacten kan opdoen. In de kledingbus kunnen mensen aan de slag met afstand tot de arbeidsmarkt.

Beginsituatie
In 2013 is er door Solidair Friesland met vrijwilligers een kledingbank in Bolsward gerealiseerd. Deze wordt bezocht door gemiddeld 70 mensen per week. Er werken 10 vrijwilligers. Het verkrijgen en weggeven van kwalitatief goede kleding voor mensen die moeten rondkomen van een minimuminkomen staat centraal Tegelijkertijd is de kledingbank een plek waar mensen die in moeilijke situaties verkeren worden gezien, waar naar ze wordt geluisterd, waar ze even stoom kunnen afblazen, of weer een stukje op weg worden geholpen. Naar aanleiding van het succes van de kledingbank in Bolsward is er in 2016 ook een kledingbank gestart in Sneek. Nu willen wij, de daar opgedane ervaring en expertise graag inzetten door een mobiele kledingbus in te zetten in de omliggende dorpen en steden. Ook gaan we wijken in Bolsward en Sneek bezoeken. Het Leger des Heils heeft in Den Haag al een mobiele kledingwinkel in bedrijf en in Utrecht is er een mobiele kledingwinkel in ontwikkeling. We hebben van Ventura AID inmiddels al een stadsbus gekregen. Deze bus moet nu nog gestript en gebouwd worden.

Verbeteringen voor de woonomgeving
De mogelijkheid voor mensen die geen financiën hebben om naar de kledingbank te komen de mogelijkheid bieden dat de bus in hun wijk of dorp komt. Ook hopen we door de mogelijkheid te bieden aan de bezoekers om een kopje koffie te drinken, dat men nieuwe contacten in wijk/ dorp op doet.

Onderdeel van een groter geheel
Het is een op zich zelf staande Stichting, maar er is een nauwe samenwerking met kledingbank van Bolsward.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Bewoners die weinig financiele ruimte hebben en bewoners in een sociaal isolement.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Strippen van de bus en aanpassen/inrichting van de bus. Door ontwikkelen van het ontwerp van de binnenkant bus. Ontwerp buitenkant bus Ontwerpen van website i.v.m. bepaalde subsidies Meer vrijwilligers werven voor in de bus.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
wanneer er voldoende financiële middelen zijn, willen we het interieur van de bus door derden laten verrichten. Zoals het nu lijkt wordt het interieur door vrijwilligers van het repaircafe gemaakt. Deze mannen zijn zo enthousiast dat we graag van hun

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
Oprichtingskosten Stichting, inschrijving K.v.K. € 473,50 Aanschaf bus € 10.000,00 Inmeten, tekenen interieur € 375,00 Strippen van de bus € 1.200,00 Grafisch ontwerp buitenkant € 375,00 Aanpassen bus / inrichten € 23.500,00 Stoffering stoelen € 1.650,00 Ontwerp Website € 300,00 Stalling bus per jaar € 400,00 Wegenbelasting 1e jaar € 1.200,00 Brandstofkosten 1e jaar € 4.160,00 Huishoudelijke kosten € 500,00 Verzekeringen bus, vrijwilligers € 1.164,00 Onvoorzien € 2.000,00 __________ Sub totaal € 47.297,50 21 % BTW € 9.932,37 __________ Totaal € 57.229,87

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja voor technische kant van de bus. Leerlingen van Friesland college hebben een website en Facebook pagina gemaakt. Zij hebben ondersteuning gehad van deskundigen. De leerlingen houden nu onze website en Facebookpagina bij. Er zijn accu's ingekomen die voorzien worden van zonne-energie. Dit hebben we door een erkent bedrijf laten onderzoeken en zij hebben dit ook geplaatst. Hierdoor kan de elektriciteit via de zonne- energie gaan. Ook is er een LPG tank geplaatst, waarmee de bus via een cv installatie verwarmd wordt. Iemand heeft ons geholpen bij het aanschrijven van fondsen.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
ja, daarvan heb ik nu nog geen beeld. Schets is al gemaakt. waar wij graag ondersteuning bij willen zijn meer de administratieve zaken.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Zag Annemarie Jorritsma bij koffietijd vertellen over Kern met Pit.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Advies over vrijwilligers en eventuele verzekeringen die nodig zijn. Belastingvragen etcc . Moeilijke vragen van subsidie verstrekkers. Opzetten van Vrienden van Kledingbus SWF.

Afbeeldingen

Kledingbus SWF op streek tv

animatie kledingbus

belettering bus gemaakt door leerlingen FC college

roderick zoekt licht ( vanaf tijd 18:25)

Zorg&Welzijn

Stemmen

Reageren

Twitter

Op de kaart

1  reacties

 
 

Jan Joustra 21-12-17 om 11:16

U stemt toch ook op de Kledingbus Sudwest Fryslan, een geweldig initiatief!

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}