Doospel Verenigt

Ramon Vaes 29-10-2017
1 reacties

Doel is om verenigingen en stichtingen binnen de kern Ospel(dijk) te verbinden om er samen sterker van te worden. Dit kan met kleinere initiatieven, maar ook opzetten van grote gezamenlijke activiteiten waarbij gebruik gemaakt wordt van elkaars krachten, ervaringen en leden. Kortom Doospel Verenigt!

Kern

Naam
Ospel

Aantal inwoners
3.376

Gemeente
Gemeente Nederweert

Provincie
Limburg

Deelnemersgroep

Naam
Dorpsraad Ospel

Doelstelling
Dorpsraad Ospel is een stichting met als doel het woon-, leef- en werkklimaat in Ospel te bevorderen. Samengevat vervult de dorpsraad een brugfunctie tussen (gemeente)bestuurders en inwoners met als doel de wederzijdse kennis en inzichten maximaal te betrekken bij het bepalen van het welzijn- en leefbaarheidsbeleid in ons prachtige dorp.

Leeftijd
2003

Aantal leden
5

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Dorpsraad Ospel onderneemt geen actie op grond van uitsluitend persoonlijke belangen. De bestuursleden vormen een afspiegeling van de bewoners en doen dit vrijwillig en belangeloos. Concreet het algemeen belang van Ospel en inwoners staat voorop!

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
netwerk@dorpsraad-ospel.nl

Project

Doelstelling
Doel is om verenigingen en stichtingen binnen de kern Ospel(dijk) te verbinden om er samen sterker van te worden. Dit kan met kleinere initiatieven, maar ook opzetten van grote gezamenlijke activiteiten waarbij gebruik gemaakt wordt van elkaars krachten, ervaringen en leden. Kortom Doospel Verenigt!

Beginsituatie
Er zijn in totaal 68 verenigingen en stichtingen welke Ospel en Ospeldijk rijk is. Het belang van samenwerking wordt door iedereen onderstreept. Echter blijkt dat de verenigingen onderling geen goed besef hadden dat er zoveel verschillende verenigingen actief zijn en dus ook niet iedereen kennen. Dus hoe gaan we er dan het maximale uithalen als we niet iedereen kennen? Na een eerste bijeenkomst blijkt dat vele met een zelfde soort van uitdagingen te maken heeft. Kortom we dienen inzicht te verkrijgen in per vereniging: Wat zijn de uitdagingen van vandaag? Wat zijn onze ambities voor 2022? Waar willen we morgen mee beginnen?

Verbeteringen voor de woonomgeving
Doospel verenigt zorgt ervoor dat we op het gebied van verenigingen en stichtingen met elkaar in verbinding staan waardoor we elkaar (leren) kennen. We zijn in staat om iedereen op een eenvoudige en laagdrempelige manier te bereiken of contact kunnen leggen. Daarbij gebruik te (leren) maken van elkaars krachten, ervaringen en door haar leden in te zetten voor en binnen ons prachtige dorp. Verbinden om er samen sterker van te worden!

Onderdeel van een groter geheel
Ja, alles is gevat in een volledig strategisch visie document genaamd FanVanDoospel. Tevens levert dit mogelijkheden op met betrekking tot het (toekomstig) accommodatiebeleid binnen de kern Ospel en/of Gemeente Nederweert

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle verenigingen en stichtingen binnen Ospel en Ospeldijk, daarmee ook haar leden en dus inwoners.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Dorpsraad Ospel vervult hierbij een rol als kartrekker, waarbij het gaat om het faciliteren en begeleiden met als primaire doelstelling het verbinden van verenigingen en stichtingen. De belangrijkste stap is het bepalen van het vergezicht van/voor Ospel. Concrete doelstellingen 2018 'Doospel Verenigt': 1. Opzetten van het fundament, missie en doelstelling van'Doospel Verenigt' waarvan Dorpsraad Ospel de proces en regie functie beheerd 2. Alle verenigingen en stichtingen van Ospel en Ospeldijk staan in direct contact met elkaar en weten elkaar te bereiken 3. 3-tal succesvol afgeronde projecten: 1) Activiteitenkalender, 2) Gezamenlijke inkoop + Uitleenservice en 3) Doospel Academy + Vrijwilligerspool

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Externe procesbegeleiding

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
We houden de kosten zo laag als mogelijk, het is immers gemeenschapsgeld en moet ten goede komen aan de inwoners van Ospel. Het faciliteren en organiseren van bijeenkomsten wordt (nog) gedragen door de Dorpsraad Ospel, zoals consumpties en accommodatie. Vanuit de Gemeente Nederweert is budget beschikbaar gesteld om dit initiatief te ondersteunen door inzet van een extern bureau (Negen) welke het proces begeleidt. Waarvoor tijd, geld en middelen benodigd zijn is de activiteitenkalender, PR (als social media, website) als fundament voor Doospel Verenigt.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Bureau Negen, Roy Simons Gemeente Nederweert

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Vooralsnog niet gezien de raakvlakken van Doospel verenigt en de werkvelden van Arcadis

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via Arcadis medewerker, Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL), Gemeente Nederweert en locale projecten

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Hoe zorgen we ervoor dat alle inwoners van Ospel en Ospeldijk fan zijn van Ospel en zorgen we ervoor dat we Doospel verenigt succesvol blijft?

Afbeeldingen

Duurzaamheid

Twitter

Op de kaart

1  reacties

Dorpsraad Ospel 23-12-18 om 20:07

Wij zijn Fan Van Doospel. Ospel heeft de meest energieke en enthousiaste dorpsraad van Limburg.

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}