het Bongaardpark

Jo Hermanns 06-09-2018
359 keer bekeken 0 reacties

Het Bongaardpark is een initiatief van buurtbewoners in samenwerking met de Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden, Woonpunt, gemeente Heerlen, Leisure Lane en Gebrookerbos. Naast het feit dat er een Leisure Lane (werktitel) gepland is op het voormalige mijnspoor, dat een mooie groene verbinding gaat vormen voor langzaam verkeer in onze provincie, komt er in deze wijk een mooi stuk grond vrij, dat midden in de wijk ligt en toevallig hierop aansluit. Door de sloop van de flat aan de Bongaardstraa

Kern

Naam
Mariagewanden

Aantal inwoners
4400

Gemeente
Heerlen

Provincie
Limburg

Deelnemersgroep

Naam
Stichting Buurtbeheer Mariagewanden werkgroep Bongaardpark

Doelstelling
Het realiseren van een mooi park met als thema Verbinding in onze wijk

Aantal leden
SBMG heeft 11 bestuursleden De werkgroep bestaat uit 12 buurtbewoners

Soort
Wijkraad

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Fondsen werving, contacten met gemeente, provincie, woningcorporatie etc. Wij hebben reeds eerder dergelijke projecten opgezet en begeleid. Dus wij kunnen de ervaring hiermee delen.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
bongaardpark@mariagewanden.nl

Project

Doelstelling
Het Bongaardpark is een initiatief van buurtbewoners in samenwerking met de Stichting Buurtbeheer Maria-Gewanden, Woonpunt, gemeente Heerlen, Leisure Lane en Gebrookerbos. Naast het feit dat er een Leisure Lane (werktitel) gepland is op het voormalige mijnspoor, dat een mooie groene verbinding gaat vormen voor langzaam verkeer in onze provincie, komt er in deze wijk een mooi stuk grond vrij, dat midden in de wijk ligt en toevallig hierop aansluit. Door de sloop van de flat aan de Bongaardstraa

Beginsituatie
Momenteel ligt het terrein braak daar er een flat is gesloopt.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Een prachtig park waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Onderdeel van een groter geheel
Wij willen aansluiten op een nog te realiseren project van IBA, nl. de leisure lane. Het project staat echter ook op zichzelf.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle omwonenden van dit terrein, dus feitelijk de hele buurt. Kinderen, ouderen, mensen met een beperking, recreanten zoals wandelaars en fietsers.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het gehele project wordt gerealiseerd komend jaar.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
de aanleg van de paden en het groen. Over het planten van de bomen en inrichten van de speelplek lopen nog gesprekken.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
ongeveer 66.000 euro

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, wooncorporatie Woonpunt voor de gebruikersovereenkomst en het inzaaien en onderhouden van het gras. De landschapsarchitect van de gemeente Heerlen voor het ontwerp, De brooker van de gemeente Heerlen voor hulp bij fondsenwerving, christelijke gemeenschap Levend Water als buren en sponsoring van een bank, een groenbedrijf voor de aanleg van de paden. Tevens hebben wij meerdere subsidies aangevraagd bij diverse fondsen.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee hierin is reeds voorzien

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Wij zijn door de specialist van de gemeente op Kern met Pit geattendeerd

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Wij hopen dat Kern met Pit een bijdrage wil leveren in de vorm van geld aan ons project

Afbeeldingen

Ontmoetingsplek

Twitter

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}