Blauw-Groen Verbinden in Polder Blokweer

Arie den Boer 12-09-2018
766 keer bekeken 1 reacties

De Natuurspeelplaats ligt naast de Natuurparel Liesgras. Vanuit onder andere de gemeente is het verzoek gekomen om een jaarlijks educatief evenement te organiseren door integratie van de naturspeelplaats en de natuurparel. https://www.alblasserdam.nl/albdam/up1/ZyamfoyJK_20180904_Presentatie_speelplaatsen_Blokweer_-_Liesgras__30-08-2018_.pdf https://www.alblasserdam.nl/albdam/up1/ZefmdwxJE_20180711_Natuurspeelplaats_Blokweer.pdf

Lesbrief Natuurparel LIesgras 

Wat is het Prachtlint?

Het Prachtlint – voorheen Blauwzaam Lint genaamd – is een bijzonder fenomeen. Het is een lint dat de komende jaren in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zal ontstaan doordat lokale initiatiefnemers natuurlijke parels creëren. Deze parels worden aan elkaar verbonden door bermen en kaden die ecologisch worden beheerd. Uiteindelijk zorgen we er zo samen voor dat er een vlinder- en bijenlint ontstaat dat loopt van Alblasserdam tot Leerdam (en zoveel mogelijk andere plaatsen).

Waaruit bestaat het Prachtlint?

Als je aan het Prachtlint denkt, denk dan aan een parelsnoer. De parels zijn bijvoorbeeld kleine percelen die bij- en vlindervriendelijk worden ingericht, waardevolle landschapselementen, duurzame initiatieven en andere karakteristieke elementen uit de streek. Een parel kan ook tijdelijk aangelegde natuur op ongebruikte gronden op bedrijventerreinen zijn. De parels worden verbonden door het snoer. Dat bestaat vooral uit bestaande natuurlijke linten, zoals kades en bermen die ecologisch worden beheerd.

Wat is het doel van het Prachtlint?

Het achterliggende doel van het Prachtlint is dat mensen zelf bij kunnen dragen aan het realiseren en beheren van natuur in de eigen leefomgeving. Met het Prachtlint streven we een aantal doelen na:

 • We willen de streek mooier en kleurrijker maken voor bewoners en recreanten;
 • We willen de biodiversiteit versterken, zodat het hier ook in de toekomst goed toeven is;
 • We willen de contacten versterken tussen alle betrokkenen bij de streek (burgers, bedrijven, scholen, overheid, instellingen)
 • We willen laten zien dat we de handen uit de mouwen durven te steken en trots zijn op onze streek.

Hoe gaat dat in zijn werk?

We hebben gemerkt dat mensen graag zelf bij de natuur betrokken willen zijn, maar vaak niet weten waar te beginnen. Daarom willen we dat het Prachtlint ontstaat ‘van onderaf’: vanuit een lokaal initiatief van bijvoorbeeld een bewoner of een organisatie. Om hen op weg te helpen, hebben we deze website gemaakt. Deze website heeft een handig stappenplan en zit boordenvol informatie. Zo wordt het veel gemakkelijker om de streek kleurrijker te maken en samen de handen uit de mouwen te steken.

Hoe is het Prachtlint ontstaan?

In 2012 fietste Piet de Winter, bestuurslid van Stichting Blauwzaam en oud-directeur van de Nationale Bomenbank, door de Achterhoek. Hij zag daar prachtige bloemenlinten langs de fietspaden. Dat was het begin van zijn droom: een kleurrijk lint door zijn eigen streek. Deze droom leidde in 2013 tot een twee jaar durende Green Deal tussen Stichting Blauwzaam, de Nationale Bomenbank en de Rijksoverheid: het Blauwzaam Lint genaamd.

De Green Deal ‘Blauwzaam lint’ was een soort experiment. Halverwege 2015 is vastgesteld dat het idee aanslaat. Hoewel de Green Deal dus eindig was, begon het lint juist te groeien. Het Blauwzaam lint is een begrip geworden! Steeds meer vrijwilligers en organisaties willen eraan bijdragen. Zo wordt het zelfgemaakte lint echt iets van onze streek. Daarom is besloten om het Blauwzaam Lint verder uit te bouwen. Op de Natuurwerkdag in november 2015 is hiervoor deze website gelanceerd en heeft het lint een passende nieuwe naam gekregen: het Prachtlint.

Kern

Naam
Alblasserdam

Aantal inwoners
20.002

Gemeente
Alblasserdam

Provincie
Zuid-Holland

Deelnemersgroep

Naam
Natuurparel LIesgras

Doelstelling
Het koppelen van de naast liggende natuurspeelplaats voor een educatief evenement

Aantal leden
5 + cultuur netwerk van gemeente Alblasserdam

Soort
Kunst/cultuur vereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Natuurparel Liesgras is onderdeel van Prachtlint 2.0. Dit lint loopt van Leerdam naar Kinderdijk. https://www.prachtlint.nl/2017/12/natuurherstel-parel-liesgras/ https://www.prachtlint.nl/2018/05/natuurparel-liesgras-alblasserdam-geopend/

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
arie.den.boer@planet.nl

Project

Doelstelling
De Natuurspeelplaats ligt naast de Natuurparel Liesgras. Vanuit onder andere de gemeente is het verzoek gekomen om een jaarlijks educatief evenement te organiseren door integratie van de naturspeelplaats en de natuurparel. https://www.alblasserdam.nl/albdam/up1/ZyamfoyJK_20180904_Presentatie_speelplaatsen_Blokweer_-_Liesgras__30-08-2018_.pdf https://www.alblasserdam.nl/albdam/up1/ZefmdwxJE_20180711_Natuurspeelplaats_Blokweer.pdf

Beginsituatie
De Natuurspeelplaats wordt binnenkort geopend en wordt gekoppeld aan de Natuurparel Liesgras. De Natuurspeelplaats is onderdeel van een herinrichtingsproject van wijk Blokweer. Dit evenement willen we voortzetten als een jaarlijks educatief evenement met onder andere een lesbrief over de autochtone flora en fauna met onderzoeksvragen voor groep 7 en 8 van het primaire onderwijs.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Door het koppelen van de natuurspeelplaats en de natuurparel ontstaat een brede kennis van het veengebied met zijn eigen dynamiek van veenoxidatie, bodemdaling, etc door het gebruik voor weidegang en de klimaatverandering. Het gebeurt naast de deur.

Onderdeel van een groter geheel
Ja, het wordt omarmd door het cultuurnetwerk in Alblasserdam. Het Cultureel Netwerk bestaat uit een groep cultureel betrokken Alblasserdammers, zoals vertegenwoordigers van muziekverenigingen, lokale kunstenaars en cultureel betrokken inwoners. Het Netwerk komt ongeveer eens per twee maanden bij elkaar voor het organiseren van culturele activiteiten en om te netwerken. Voorzitter van het Cultureel Netwerk is cultureel betrokken inwoner van Alblasserdam, Sander van Heusden. Daarnaast is er een kerngroep die zich onder meer bezighoudt met het opstellen van een jaarlijkse activiteitenkalender op het gebied van kunst en cultuur.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Ouders en kinderen uit groep 7 en 8 van het primaire onderwijs. Wij werken ook samen met Wellantcollege een toonaangevende, professionele groene onderwijsinstelling voor MBO en VMBO.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het opstellen van het programma en de de lesbrief.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Wij zullen een beroep doen op specialisten van flora en fauna.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
Het printen van de lesbrief en materiaal voor onderzoek zoals cuvetten, schepnetjes, etc.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, het raamwerk voor een educatief evenement. Per onderwerp zal verdieping gezocht worden bij specialisten.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ja, met het opstellen van een gebiedsvisie over het gebied waarvan de natuurparel onderdeel is.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via een eerder project en nieuwsbrief

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Strategie en structuur van een adaptieve lesbrief en educatie voor water en erfgoed in de toekomst.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Bestand

Educatief

 • Arie den Boer 01 May 2019
  Op 25 mei a.s. hebben wij een Dorpspicknick die samen wordt georganiseerd met Stichting Welzijn Alblasserdam, Natuurcoach van ABC team en Prachtlint. Het thema is o.a. educatie natuur met lesbrief over het verleden, het heden en de toekomst van het polderlandschap.
 • Arie den Boer 07 March 2019
  http://www.alblasserdamsnieuws.nl/wordpress/2018/03/28/kinderen-planten-onder-begeleiding-25-nieuwe-bomen-op-gerenoveerd-scheldeplein/
 • Arie den Boer 07 March 2019
  https://simav.nl/nieuws/lancering-lesbrief-voor-basisscholen/
 • Arie den Boer 07 March 2019
  Droomsessie over A5H 2030 met 1e jaarsleerlingen van het WellantCollege. Het Gebiedsplatform AV is met WellantCollege de Bossekamp al langere tijd bezig om de jeugd te enthousiasmeren voor beeldkwaliteit. 5-2-2019

Twitter

Op de kaart

1  reacties

Arie den Boer 07-03-19 om 8:18

Lesbrief gaat over bodem, flora en fauna en watermanagement. Hoe ziet de polder er in 2030 uit ?

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}