Schooltuintjes

Jouke Griffioen October 04, 2018
650 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Juist in deze tijd, waarin veel kinderen ongezond eten, geen groentes lusten en al op jonge leeftijd last krijgen van overgewicht, voedsel-allergieën en diabetes, is een schooltuin heel belangrijk. Die brengt kinderen naar buiten, in beweging, de frisse lucht in.

Kern

Name
Baambrugge

Aantal inwoners
1200 à 1300

Gemeente
De Ronde Venen

Province
Utrecht

Deelnemersgroep

Name
Schooltuintjes

Doelstelling
Een schooltuin realiseren voor de kinderen van de basisschool

Aantal leden
3

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Onze ervaringen delen over het werken met schooltuintjes. Eén van onze leden is Orthomoleculair Voedingscoach. Zij kan adviezen geven over voeding.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
jgriffioen@vechtstreekenvenen.nl

Project

Doelstelling
Juist in deze tijd, waarin veel kinderen ongezond eten, geen groentes lusten en al op jonge leeftijd last krijgen van overgewicht, voedsel-allergieën en diabetes, is een schooltuin heel belangrijk. Die brengt kinderen naar buiten, in beweging, de frisse lucht in.

Beginsituatie
We zijn begonnen door met verschillende partijen om tafel te gaan; een ouder, buurtbewoner en ik als leidinggevende van school. We hebben gebrainstormd over de mogelijkheden. Ik heb scholen gebeld om hun ervaringen te horen. We hebben met de leerlingen van groep 5/6 gesproken over hun rol. Twee leerlingen van groep 6 zijn langs de omwonenden gegaan om te peilen of ze bezwaar hebben tegen de schooltuintjes. We hebben een vader benaderd die de bakken wil maken.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Er wordt wat nuttigs gedaan met het stukje grond, waar nu alleen maar honden hun behoefte doen. En we leren leerlingen de natuur te waarderen, hoe je gezonder kunt eten etc….

Onderdeel van een groter geheel
Ja. Als school zijn we bezig om een gezonde school te worden. we besteden regelmatig aandacht aan gezonde voeding, afvalscheiding etc. Daar past dit heel goed bij.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De School en de huizen om de schooltuin heen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
We gaan samen met de gemeente regelen dat het stukje grond gereed wordt gemaakt voor de schooltuintjes. Er worden bakken gemaakt door een ouder. Met groep 5/6 gaan we kijken hoe we het onderhoud ervan het beste op kunnen zetten.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
De grond klaarmaken voor gebruik, bakken maken, afscheiding maken.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
€1000

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Vooral van ouders.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via die ene ouder, die ook in deze projectgroep zit.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Ervaringen van andere scholen met ons delen.

Anders

Twitter

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings