Wormen voor de Tugenoten

ProfielfotoBastiaan Piloo 05-10-2018
455 keer bekeken 0 reacties

Met het wormenhotel willen wij Tugenoten - buurtbewoners van de Tugelaweg - niet alleen praktisch ons Gft-afval kunnen scheiden en composteren, maar ook meer sociale verbinding in de buurt creëren en een proces aanjagen dat de hele wijk in de toekomst Gft-afval kan gaan scheiden.

Kern

Naam
Tugelaweg

Aantal inwoners
1.250

Gemeente
Amsterdam

Provincie
Noord-Holland

Deelnemersgroep

Naam
Tugenoten

Doelstelling
Leefbaarheid en sociale cohesie in de straat combineren met duurzame oplossing voor GFT en compost

Aantal leden
20 huishoudens

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Kennis over groene ruimte, biodiversiteit, duurzaamheid, natuureducatie, wormenhotels, sociaal-cultureel ondernemen.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@piloo.nl

Project

Doelstelling
Met het wormenhotel willen wij Tugenoten - buurtbewoners van de Tugelaweg - niet alleen praktisch ons Gft-afval kunnen scheiden en composteren, maar ook meer sociale verbinding in de buurt creëren en een proces aanjagen dat de hele wijk in de toekomst Gft-afval kan gaan scheiden.

Beginsituatie
De Tugelaweg heeft aan een kant een groen talud met ondergrondse afvalcontainers voor papier, glas en restafval. Maar er kan in de straat, buurt en wijk geen Gft-afval gescheiden worden, op een enkele bewoners met composthoop in de eigen tuin na. De buurt heeft weinig sociale cohesie en het zou leuk zijn als er eens een gezamenlijk event wordt georganiseerd. De komst van een wormenhotel zou een mooie aanleiding daartoe zijn...

Verbeteringen voor de woonomgeving
Om ons groenten-, fruit- en tuinafval te benutten gaan wij Tugenoten dit afval in het wormenhotel plaatsen, die door wormen gecomposteerd wordt. Om vervolgens 2-jaarlijks voeding voor onze planten te kunnen oogsten. Vooral kinderen vinden deze hotels geweldig en geven de wormpjes graag te eten zodat zij op hun beurt de buurt te voorzien van vruchtbare aarde! Een wormenhotel is aaibaar en leuk! Het composteren met de buurt stimuleert betrokkenheid, participatie en cohesie. Afval als begin van iets moois!

Onderdeel van een groter geheel
In Amsterdam worden er op diverse plekken al wormenhotels gerealiseerd. De CoCasa wormenhotels komen voort uit het programma ‘Wat is Weggooien’ i.s.m. met de gemeente Amsterdam. Aan dat programma doen wij Tugenoten graag mee. Wij verbinden het wormenhotel met de (groene en kunstzinnige) initiatieven van Tugela85, een ontmoetingsplaats voor de buurt en community van lokale kunstenaars en sociale ondernemer. Daarnaast koppelen we het aan buurtcentrum Tugelahuis en Boost Amsterdam, een ontmoetingsplek voor vluchtelingen en buurtbewoners.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Het wormenhotel is maar voor een beperkte groep bewoners bereikbaar. Daarom willen we na dit ene wormhotel trachten op te schalen in de buurt met meer hotels. We willen ook een proces aanjagen en draagvlak creëren voor Gft-afvalscheiding op grotere schaal gaat worden en dat er groencontainers komen in de buurt. We willen ook de scholen in de buurt betrekken bij dit initiatief. Wormenhotels spreken tot de verbeelding en zijn zeer geschikt voor educatie. Afval als begin van iets moois!

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het hotel wordt door een aantal huishoudens beheerd. We zorgen dat er genoeg deelnemers zijn (minimaal 6 maximaal 20 huishoudens), zijn vraagbaak, zorgen ook voor de communicatie onderling en dat er samen 2jaarlijks geoogst wordt. De lancering van het wormenhotel alsook de oogstmomenten gaan we combineren met een feestelijk event, voorlichting aan de buurt, creëren van draagvlak en promotie via de lokale pers.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het voorbereiden van de ondergrond (gemeente), plaatsen van het wormenhotel en onderhoud daarvan (CoCasa)

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Kosten voor het wormenhotel, plaatsing en onderhoud worden gedragen door gemeente Amsterdam via Cocasa. Totaalkosten betreffende de deelnemerskosten, opening en oogst-events, materiaalkosten (tuinier), advies/training (workshop), promotie- en voorlichting (flyer, presentatiematerialen, mailing) schatten we op 2.500 EUR.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Wij werken samen met : - Janneke Verwey van Cocasa, facilitator in duurzaamheid en bewustwording, https://cocasa.com/gft. Zij zorgen voor de plaatsing en begeleiding om het hotel goed te kunnen beheren. - Jitske Hallema, verbinder op het gebied van natuur en cultuur www.linkedin.com/in/jitske-hallema-69396263/ Beiden zullen een training- en terugkeerbijeenkomst organiseren voor participerende Tugenoten en geïnteresseerden/potentiële deelnemers.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
We willen het wormenhotel graag combineren met een duurzaam ontwerp schets/voorstel voor de groenvoorziening en gft-afvalcontainers in de straat.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Enkele initiatiefnemers hebben eerder een natuurspeeltuin voor een basisschool in de buurt gerealiseerd mede met een bijdrage van Kern met Pit.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We kijken uit naar de workshops.

Afbeeldingen

Duurzaamheid

Twitter

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}