De Stadskwekerij

Henk Knol 24-10-2018
392 keer bekeken 0 reacties

Het gedeeltelijk reactiveren van de vroegere stadskwekerij ter ondersteuning van onze groenprojecten (c.q. die van bevriende organisaties) en het bieden van dagbesteding aan mensen met een beperking, dan wel afstand tot de arbeidsmarkt.

Kern

Name
Monnikenhof

Aantal inwoners
7000

Gemeente
Vianen

Province
Utrecht

Deelnemersgroep

Name
Stichting Bewonersorganisatie Monnikenhof

Doelstelling
Bevorderen van de leefbaarhgeid en sociale cohesie in de wijk

Aantal leden
plm. 40

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Public Affairs Ervaring met diverse projecten Organisatie

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
hk.bom@ziggo.nl

Project

Doelstelling
Het gedeeltelijk reactiveren van de vroegere stadskwekerij ter ondersteuning van onze groenprojecten (c.q. die van bevriende organisaties) en het bieden van dagbesteding aan mensen met een beperking, dan wel afstand tot de arbeidsmarkt.

Beginsituatie
Braakliggend terrein

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het draagt bij aan de groenvoorzieningen in de wijk en biedt mensen tevens gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Onderdeel van een groter geheel
Nee, het project staat op zichzelf maar staat wel ten dienste van andere groenprojecten.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Per saldo alle bewoners van de wijk en mogelijk ook daarbuiten

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het terrein gebruiksklaar maken, voorzien van een kas en kweekbedden. Op het terrein komt ook een pluktuin (bloemen). Op het terrein zal ook een opslag worden gebouwd voor onze houtvoorraden. Het project moet in 2019 zijn afgerond.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het gebruiksklaar maken van het terrein (= afspraak met gemeente)

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Ongeveer 7000 euro

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Buiten onze vrijwilligers de bewoners in de wijk, enkele bedrijven op dit terrein en de gemeente

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ja, advies met betrekking tot het bodemgebruik en mogelijk ook de bouw van de kas. Eventueel ook mbt de plantenkeuze.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Hebben al eerder meegedaan

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Met name zoals hiervoor reeds is aangegeven, maar ook m.b.t. gehele opzet van het project en nader bekijken welke mogelijkheden/kansen benut kunnen worden.

Inrichten groen

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}