Typisch Tongelre

alfred van kempen 25-10-2018
347 keer bekeken 0 reacties

Het project omvat de organisatie van een cultuurhistorische markt, voor en door Tongelre, in een decor van karakteristieke gevels en cultuurlandschappen. De bewonersgeschiedenis wordt verbeeld door kleurrijke figuren in historische kleding en hun gebruiken.

Kern

Naam
Stadsdeel Tongelre

Aantal inwoners
20.000

Gemeente
Eindhoven

Provincie
Noord-Brabant

Deelnemersgroep

Naam
Stichting Groendomein Wasven

Doelstelling
Het behoud van het Groendomein Wasven door een duurzame ontwikkeling

Aantal leden
100 vrijwilligers

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Met landschapsbeheer - en ontwikkeling en het opzetten van een organisatie met duurzame doelstelling.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
groendomein@wasven.nl

Project

Doelstelling
Het project omvat de organisatie van een cultuurhistorische markt, voor en door Tongelre, in een decor van karakteristieke gevels en cultuurlandschappen. De bewonersgeschiedenis wordt verbeeld door kleurrijke figuren in historische kleding en hun gebruiken.

Beginsituatie
Tongelre is sinds 1920 een stadsdeel van de gemeente Eindhoven. Ondanks de verstedelijking zijn er nog cultuurhistorische kenmerken van destijds aanwezig zoals het eeuwenoude cultuurlandschap, monumentale bomen, historische gebouwen en de groene ruïne van kasteel. De bewonersgeschiedenis van Tongelre komt tot leven in boeken over Tongelre, opgetekend aan het begin van deze eeuw. Er komt een beeld naar voren van een kleurrijk dorp met karakteristieke notabelen, een arme boerenbevolking, opkomende middenklasse en kleurrijke randfiguren. Het is de cultuurhistorie van Tongelre die we, 100 jaar na dato, tot leven willen brengen in het project “Typisch Tongelre”.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het doel van het project is het behoud van cultuurhistorische waarden in een verstedelijkte omgeving. Niet historiserend maar op eigentijdse wijze vormgegeven. Maar ook het enthousiasmeren van oude en nieuwe bewoners voor het cultureel erfgoed en de wortels van hun wijk.

Onderdeel van een groter geheel
Typisch Tongelre is een onderdeel van ons streven om het Groendomein Wasven te verbinden met het Natuurnetwerk Brabant.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Typisch Tongelre is gericht het vergroten van de betrokkenheid van alle bewoners van Tongelre bij de eigen leefomgeving. Naast vele vrijwilligers en bewoners van Tongelre worden mensen met een beperking en nieuwe Nederlanders (expats, vluchtelingen) betrokken, evenals leerlingen van basisschool en het voortgezet onderwijs.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
De te doorlopen stappen binnen het project zijn: - het onderzoeken van de bewonersgeschiedenis in relatie tot het cultuurlandschap. - het verbeelden van het verleden, heden en toekomst van het cultuurlandschap in verstedelijkt gebied. - het ontwerpen en maken van decorstukken, kleding en ambachten. - het organiseren van het evenement.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Geen

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja

Totale kosten van het project
4000 euro

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
De vrijwilligers van het Groendomein Wasven werken in het project samen met Tongelre-kenner Tonnie van den Boomen en Yvonne Henderson, vormgever Frank Bierkenz, voormalig stadsarchivaris Jan Spoorenberg, landschapslezer Peter Kerckhofs, wijkcentrum ’t Oude Raadhuis, stichting Eindhoven in Beeld, cultureel erfgoed gemeente Eindhoven en wijkblad Rond ’t Hofke.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Arcadis zou ons wkunnen ondersteunen in het cultuurhistorisch onderzoek naar het landschap van Tongelre en vooral hoe dit vorm te geven door de tijd heen (bijvoorbeeld middels geo media design).

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
We hebben reeds eerder meegedaan met inrichtingsmaatregelen.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Hoe de betrokkenheid van álle bewoners (doelgroepen) te vergroten bij de eigen leefomgeving.

Afbeeldingen

Cultuur en historie

Twitter

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}