Stichting Watertoren Dirksland

Aad van den Hoek October 27, 2018
4614 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Behouden van de watertoren en deze te beheren, benutten en dienstbaar maken aan activiteiten in het sociale en culturele domein van de bevolking van Goeree-Overflakkee en meer in het bijzonder het dorp Dirksland.

Zoals we al hebben aangegeven willen we de toren toegankelijk maken voor het publiek. Mogelijk dat er kleinen aanpassingen noodzakelijk zijn. Voor de meeste functies/activiteiten zal er een gebouw naast c.q. om de toren worden gezet zoals een ontmoetingscentrum die aansluit op de bestaande ingang van de toren.

Denk hierbij aan sportieve activiteiten voor groepen en individueel met o.a. het abseilen, educatieve fietstochten naar de slikken van Flakkee waar activiteiten kunnen worden georganiseerd zoals vlotten bouwen op het gors, mountainbiken, zwemmen in de Grevelingen( het achterland van Dirksland). De watertoren is een uitstekend vertrek - en eindpunt punt voor diverse fiets- en wandeltochten, georganiseerde rondleidingen door de polders langs de Grevelingen en de Slikken, eventueel onder leiding van een gids of topsporters. Met toestemming van de gemeente zouden wij in de toren en een eventueel bij te bouwen ontmoetingscentrum, een kleinschalige vergaderlocatie, tentoonstellingsruimte (met wisselende exposities), , willen realiseren. In onderhandeling met het VVV een nieuwe informatiecentrum starten. De expositie c.q. informatie centrum geeft weer wat het eiland Goeree en Overflakkee aan duurzaamheid (GO energie island), producten en evenementen te bieden heeft. Deze opzet leent zich uitstekend als trouwlocatie Daarnaast denken wij aan een beperkte horeca al dan niet in samenwerking met een organisatie als o.a. Gemiva. Tevens is de watertoren een prima punt als oplaadstation voor E-bikes. Kortom, er zal nog een concrete invulling aan worden gegeven om dit te realiseren.

Kern

Name
Dirksland

Aantal inwoners
5600

Gemeente
Goeree en Overflakkee

Province
Zuid-Holland

Deelnemersgroep

Name
Stichting Watertoren Dirksland

Doelstelling
Behouden van de watertoren en deze te beheren, benutten en dienstbaar maken aan activiteiten in het sociale en culturele domein van de bevolking van Goeree-Overflakkee en meer in het bijzonder het dorp Dirksland.

Aantal leden
3 bestuursleden (voorzitter,secretaris en penningmeester)

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
De bestuursleden zijn o.a. bestuurslid van de dorpsraad, ondernemer en zorgverlener. Dus goede relaties in de gemeente en omgeving om deze in contact te laten brengen. Tevens kunnen we ondersteunen bij het oprichten van een stichting.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
aadvandenhoek@hotmail.com

Project

Doelstelling
Behouden van de watertoren en deze te beheren, benutten en dienstbaar maken aan activiteiten in het sociale en culturele domein van de bevolking van Goeree-Overflakkee en meer in het bijzonder het dorp Dirksland.

Beginsituatie
Momenteel is de stichting in afwachting op de toestemming vanuit de gemeente. Daarna zullen verdere stappen nemen om het project te realiseren.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Voor de invulling hebben wij voor ogen dat de toren toegankelijk blijft voor het publiek. Men zal de toren kunnen beklimmen en genieten van het vergezicht. Wij hebben partijen benaderd om hierin te participeren. Denk hierbij aan sportieve activiteiten voor groepen en individueel met o.a. het abseilen, educatieve fietstochten naar de slikken van Flakkee waar activiteiten kunnen worden georganiseerd zoals vlotten bouwen op het gors, mountainbiken, zwemmen in de Grevelingen( het achterland van Dirksland). De watertoren is een uitstekend vertrek - en eindpunt punt voor diverse fiets- en wandeltochten, georganiseerde rondleidingen door de polders langs de Grevelingen en de Slikken, eventueel onder leiding van een gids of topsporters. Met toestemming van de gemeente zouden wij in de toren en een eventueel bij te bouwen ontmoetingscentrum, een kleinschalige vergaderlocatie, tentoonstellingsruimte (met wisselende exposities), , willen realiseren. In onderhandeling met het VVV een nieuwe informatiecentrum starten. De expositie c.q. informatie centrum geeft weer wat het eiland Goeree en Overflakkee aan duurzaamheid (GO energie island), producten enevenementen te bieden heeft. Deze opzet leent zich uitstekend als trouwlocatie Daarnaast denken wij aan een beperkte horeca al dan niet in samenwerking met een organisatie als o.a. Gemiva. Tevens is de watertoren een prima punt als oplaadstation voor E-bikes.

Onderdeel van een groter geheel
neen

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Naast de dorpsbewoners van Dirksland zijn alle bewoners van Goeree over Flakkee en eventueel toeristen gebaat bij dit project.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Allereerst willen we de toren toegankelijk maken voor het publiek. Mogelijk dat er kleinen aanpassingen noodzakelijk zijn. Daarna zal er voor de meeste functies/activiteiten een gebouw naast c.q. om de toren worden gezet zoals een ontmoetingscentrum die aansluit op de bestaande ingang van de toren.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het horecagedeelte

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Afhankelijk wat de inbreng is van de gemeente m.b.t. de infrastructuur rondom het project. Onze schatting is €500.000-€600.000 voor het totale project.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Wij zoeken initiatiefnemer voor het Horecagedeelte. De watertoren is in eigendom van de gemeente dus verwachten wij hiervan de nodige ondersteuning

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
neen. Hiervoor doen wij beroep op de gemeente

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via de dorpsraad

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen

Images

Watertoren Dirksland

Added files

Ontmoetingsplek

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings