Taka-TukaTuin

Frans van der Hilst October 28, 2018
970 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Faciliteren coordinatie activiteiten/afbouwen ontmoetingsgebouw. Motto: ontmoeten - samenwerken - ontplooien

Kern

Name
wijk Zevenkamp (Manifestatieveld), Rotterdam

Aantal inwoners
ruim 16.000

Gemeente
Rotterdam

Province
Zuid-Holland

Deelnemersgroep

Name
Wollefoppengroen&co

Doelstelling
onderhoud zelfaangelegde stadslandbouwtuin (permacultuur) en realiseren van een ontmoetingsruimte

Aantal leden
16 deelnemers

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
realiseren van een stadslandbouwtuin (permacultuur), (buurt)bewoners binden en verbinden, met gebuikte materialen realiseren van een ontmoetingsruimte

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
leonjolandarook@gmail.com

Project

Doelstelling
Faciliteren coordinatie activiteiten/afbouwen ontmoetingsgebouw. Motto: ontmoeten - samenwerken - ontplooien

Beginsituatie
De beginsituatie was dat de gemeente Rotterdam aan het begin van de 21-ste eeuw op het Manifestatieveld (een groene long) woningbouw wilde plegen. Een groep omwonenden, later verenigd in Wollefoppengroen&co, verzette zich daar met succes tegen. Met (financiële) steun van (deel)gemeente en provincie hebben zij een stadslandouwtuin gerealiseerd, tevens een plek waar (buurt)bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het realiseren van een ontmoetingsruimte, waarin producten uit het park verwerkt kunnen worden, waar gezamenlijk gekookt en gegeten kan worden, dat dienst doet als ontmoetingsplaats. Een multifunctioneel gebouw, waarin workshops gehouden kunnen worden, waarin m.n. jongeren zich kunnen ontplooien en ontwikkelen. Met vereniging Taka Tuka, Stichting Buurtwerk (speeltuin Taka-TukaLand) en stichting Orion zetten we ons in voor het behoud en onderhoud van de groenstrook tussen het winkelcentrum Ambachtsland en de Zevenhuizerplas. Wij vinden dat mensen meer zijn dan individuen. Met elkaar mooie en leuke dingen doen, verrijkt ieders bestaan. Ons credo luidt: ontmoeten – samenwerken – ontplooien

Onderdeel van een groter geheel
Met de vereniging Taka Tuka, Stichting Buurtwerk (speeltuin Taka-TukaLand) en stichting Orion zetten we ons in voor het behoud en onderhoud van de groenstrook tussen het winkelcentrum Ambachtsland en de Zevenhuizerplas.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Bewoners uit de wijk Zevenkamp, maar ook uit de omgeving van Zevenkamp zijn mensen van harte welkom.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
1. duurzaam maken van de activiteiten in en op de Stadslandbouwtuin, 2. het afbouwen (exterieur en interieur) van het ontmoetingsgebouw. Drie zeecontainers zijn inmiddels casco geplaatst, 3. faciliteren van activiteiten, georganiseerd door bewoners.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
in principe: geen

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja

Totale kosten van het project
Voor het eerste jaar (2019) is een startkapitaal van € 21.450,-- nodig om ons laagdrempelig initiatief te kunnen realiseren (kosten voor o.a. elektra, verwarming, huur grond, klein onderhoud, gemeentelijke belastingen, inventaris keuken, tuinmaterialen, coördinatie en scholing vrijwilligers). Uit eigen vermogen is hiervoor € 3.500,-- gereserveerd; blijft over € 17.950,-- (incl. btw). Voor de afbouw van het ontmoetingsgebouw hebben we nog € 30.880,-- (incl. btw) nodig. Totaal verwachte kosten: 48.830,--

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
De gemeente Rotterdam vragen we om financiële ondersteuning. Ook schrijven we verschillende fondsen aan.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Dergelijke ondersteuning hebben we op dit moment niet nodig.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via (stedelijke) relaties

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
M.n. waar en bij wie we voor ons project (financiële) ondersteuning kunnen aanvragen.

Images

Groendag 2018

Ontmoetingsplek

Twitter

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings