Markering Beekdal Eeser Voorste DIep

Jan Top 30-10-2018
954 keer bekeken 0 reacties

Het herkenbaar maken van een markante plek in het beekdal tussen de dorpen Ees en Borger door middel van 12 elementen in het landschap.

Project Markering Beekdal Eeser Voorste Diep tussen Borger en Ees 

Kern

Naam
Borger

Aantal inwoners
5500

Gemeente
Borger-Odoorn

Provincie
Drenthe

Deelnemersgroep

Naam
Dorpsbelangen Borger

Doelstelling
Behartigen van belangen van inwoners

Aantal leden
6 personen

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Kennis van besturen, financien, aanvragen subsidies en fondsen, uitvoering projecten. Overleg met gemeente

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
dorpsbelangenborger@gmail.com

Project

Doelstelling
Het herkenbaar maken van een markante plek in het beekdal tussen de dorpen Ees en Borger door middel van 12 elementen in het landschap.

Beginsituatie
De beginsituatie is een doorgaande weg met fietspad met aan een kant (westen) een weiland met oud wegtracé tussen bomenrij en andere kant (oosten) een natuurgebiedje. Van west naar oost loopt een deels gemeanderde beek. Het oude karakter van het beekdal is niet meer herkenbaar en daar willen we verandering in aanbrengen.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Dit gebeurt door het aanbrengen van 12 elementen in het beekdal, te weten 1.natuurwandelpad over oude wegtracé van 335 meter; 2. fietsopstapplek, 3. stilte- en gedenkplek (1945); 4. wandelbruggetje over beek, 5. uitkijktoren met zicht op beekdal; 6. zitplek onder gebint; 7. ooievaarsnest; 8. natuurspeekplek; 9.informatiebord over het beekdal; 10.speciale wegmarkering bij uitkijkplateau bij beek; 11. parkeermogelijkheden en 12. 60 km weg.

Onderdeel van een groter geheel
Het is een zelfstandig project, maar past in het Hunzeproject met gebied Mandelanden en Flessehals.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De inwoners van Borger en Ees. Maar ook voor vakantiegangers.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
We zijn al begonnen met de uitvoering in augustus 2017. Voor 2019 staan uitkijktoren, ooievaarsnest, parkeren en wegmarkering op de uitvoeringslijst.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
De uitvoering gebeurd door vrijwilligers. Natuurspeelplek door grondbedrijf in opdracht van Drents Landschap. Voor andere onderdelen (lassen, gondwerk, leveranties hout en metaal) vragen we offertes en bestellingen.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
De totale kosten van het project bedragen € 114.000,00 uitgeplitst in kosten voor a. management, voorlichting en voorbereiding ( € 21.000,00) en b. uitvoering 12 elementen ( € 93.000,00) Leader heeft toegezegd € 67.000,00 te betalen en Drents Landschap € 15.000,00 euro. De rest door vrijwilligers inzet en sponsoring en fondswerving.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
We hebben advies van gemeente Borger-Odoorn, Waterschap Hunze en Aa's, Drents Landschap maar ook hulp en advies van plaatselijke bedrijven.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Dit hebben we nog niet precies in beeld.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Wij de fondsengids en onze bekendheid van Kern met Pit.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Een financiële bijdrage en hoe we bekendheid kunnnen geven aan het project Markering Beekdal

Afbeeldingen

Inrichten groen

Twitter

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}