Wijkwerkplaats Alles voor Elkaar

Hans van Ierland 30-10-2018
729 keer bekeken 0 reacties

Het bieden van een functionele plek van ontmoeting, waar mensen uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren, door kennis en gereedschap met elkaar te delen

Kern

Name
Leidschendam - Noord

Aantal inwoners
Geschat 15.000

Gemeente
Leidschendam - Voorburg

Province
Zuid-Holland

Deelnemersgroep

Name
Wijkleer-centrum " Alles voor Elkaar"

Doelstelling
Buurtbewoners aan elkaar binden, producten een tweede leven geven, de zelfredzaamheid van mensen in de armoede grens verhogen, het bieden van een plek voor laagdrempelige re-activatie en een veilige plek voor ontwikkeling.

Aantal leden
Totale Wijkleer-centrum 25, Wijkwerkplaats 6

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Kennis over het ABCD methode en poppelen.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
hansvanierland@hotmail.com

Project

Doelstelling
Het bieden van een functionele plek van ontmoeting, waar mensen uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren, door kennis en gereedschap met elkaar te delen

Beginsituatie
Eind 2017 heeft de raad van Leidschendam - Voorburg bij de behandeling van het Ruimtelijk Kader voor Park Schakenbosch het College de opdracht gegeven het burger initiatief voor een wijkleer-centrum op Schakenbosch te verkennen. Park Schakenbosch is privaat eigendom en zal worden her-ontwikkeld. de intentie van de projectontwikkelaar is om naast woningen en een gezondheidscentrum ruimte te bieden aan maatschappelijk initiatief. Tussen het initiatief en de projectontwikkelaar is een intentieovereenkomst en gebruikersovereenkomst afgesloten.

Verbeteringen voor de woonomgeving
In de aanliggende wijken Prinsenhof en de Heuvel is veel armoede, is de mantelzorg laag, wonen veel ouderen, statushouders en mensen met een GGZ achtergrond. Voor hen is er nu de mogelijkheid om zonder gereedschap toch te leren hoe je zelf dingen kunt repareren en een tweede leven kunt geven. Vooral aan het zelf leren repareren van fietsen of goedkoop kunnen laten repareren is veel behoeften. Door actief met elkaar bezig te zijn leren buurtbewoners elkaar beter kennen en neemt de sociale cohesie toe.

Onderdeel van een groter geheel
De wijkwerkplaats is een onderdeel van het wijkleer-centrum "Alles voor elkaar". Vanuit het wijk-leercentrum is een start gemaakt met het onderhouden van het Park, wordt er wekelijks voor elkaar gekookt in de wijkkeuken. Ook zijn er mindfulness lessen, laagdrempelige wandelingen en is er de intentie ook een textiel atelier met tweede hands kleding te starten.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Het wijkleer-centrum en de wijkwerkplaats is bedoeld voor jong en oud. Iedereen die houdt van klussen, repareren en zelf dingen maken is van harte welkom. Zowel de deelnemers die behoefte hebben aan een laagdrempelige re-activatie activiteit en veilige ontwikkel plek als vrijwilligers , die een betekenisvolle bijdrage aan anderen willen leveren, zijn enthousiast over het initiatief. Als de wijkwerkplaats eenmaal operationeel is kunnen bewoners profiteren van goedkope oplossingen voor defecte producten en is het een leuke plek om elkaar te ontmoeten.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Graag willen wij de Wijkwerkplaats voorzien van beter gereedschap, willen we de wijkwerkplaats onderbrengen in de nog op te richten rechtsvorm voor het Wijkleer-centrum en willen we door promotie meer bekendheid geven aan ons bestaan.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
We doen zoveel mogelijk zelf

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
Met een bedrag van 1000,- euro kunnen wij volgend jaar de volgende stappen zetten.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Wij geven vorm aan de samenwerking met GGZ- Rivierduinen en met Woej. Woej is de welzijnsorganisatie in onze gemeente en werkt met ons samen in het project"Welzijn op recept"

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ondersteuning van ARCADIS is noodzakelijk. Ondersteuning bij toekomstige huurcontracten en of koop.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via Landelijke Samenwerking Actieve Bewoners.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Kennis over promotie, rechtsvorm.

Anders

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}