Vita-Fiets

Anita Emonts October 31, 2018
1095 keer bekeken 1 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Het doel van de Vita-fiets is de vitaliteit van de mens te stimuleren en te behouden. Buiten het feit dat deze duo-fiets een hulpmiddel is mag deze gezien worden als een meerwaarde in zelfsturing en zelfrespect in de samenleving.

Vita-fiets, voor iedereen die vitaal wil blijven of aan de vitaliteit wil (blijven) werken.  We richen ons zeker niet alleen op ouderen en willen de nadruk zeker niet leggen op zorg. Buiten het feit dat de fiets een hulpmiddel is mag deze worden gezien als een meerwaarde in zelfsturing en zelfrespect in de samenleving.

Kern

Name
Oirlo

Aantal inwoners
Ongeveer 1200

Gemeente
Venray

Province
Limburg

Deelnemersgroep

Name
Dorpsraad Oirlo - Castenray (DOC)

Doelstelling
Dorpsbewoners een meerwaarde in zelfsturing en zelfrespect in de samenleving laten ervaren.

Aantal leden
In principe zijn alle dorpsbewoners lid van onze dorpsraad, dus ongeveer 1200 personen

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Wij hebben een blauwdruk van ons plan dat op meerdere plaatsen ingezet kan worden.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
anitaemonts@dorpsraadoirlo.nl

Project

Doelstelling
Het doel van de Vita-fiets is de vitaliteit van de mens te stimuleren en te behouden. Buiten het feit dat deze duo-fiets een hulpmiddel is mag deze gezien worden als een meerwaarde in zelfsturing en zelfrespect in de samenleving.

Beginsituatie
Het project Vita-Fiets is een initiatief van Dorpsraad Oirlo met als initiatiefneemster Albertine Steeghs. De uitdaging om mensen te zien genieten en vitaler te krijgen, doordat ze een meerwaarde voelen in de sociale omgeving en werken aan hun gezondheid is een belangrijk argument om dit project uit te werken. Als dorpsraad bevelen wij dit project aan omdat dit de leefbaarheid van Oirlo & Castenray naar een hoger level tilt.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Dorpsbewoners zullen vitaler worden en blijven. Ze krijgen meer eigenwaarde doordat ze weer met de fietsclub mee kunnen gaan fietsen. Men wordt weer mobieler.

Onderdeel van een groter geheel
Ons project staat op zich maar is zeker goed te verbinden / combineren met de activiteiten van bijvoorbeeld KBO. Maar ook voor de activiteiten van een jeugdclub omdat mindervalide jongeren dan ook actief deel kunnen nemen en op dezelfde manier als hun leeftijdsgenoten met de fiets mee naar de activiteit kunnen gaan. De Vita-Fiets zal ook gebruikt gaan worden in Castenray bij Residence de Stek. Indien wij voldoende geld binnen kunnen krijgen met fondsenwerving en sponsoring willen wij twee fietsen in gebruik nemen.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle inwoners van Oirlo & Castenray. Iedereen die op welke manier dan ook aan de vitaliteit wil werken en niet meer alleen kan fietsen kan gebruik maken van deze fiets. Dit wordt een win-win voor gezinnen / familie's waarbij een persoon aan het revalideren is, minder valide of bijvoorbeeld syndroom van down heeft.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het samenstellen van een organisatie- / werkgroep die de planning van de fiets beheert. Organiseren van stalplaats en verhuur.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
In principe geen.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
Aanschaf Vita-fiets (per stuk) € 9248,- Verzekering 3 jaar casco compleet € 600,- Stallingskosten ? waarschijnlijk sponsoring Service overeenkomst rijwielhandel ? sponsoring Onderhoudsplan, servicekosten rijwielhandel ? sponsoring Onvoorzien ?

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, wij vragen hulp aan rijwielhandel voor advies, samenstellen van de fiets, aankoop en onderhoud.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Voor dit project lijkt ons dat niet nodig, indien jullie goede tips of ondersteuning kunnen bieden is die natuurlijk altijd welkom!

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Tip via gemeente. Was ons eerder al bekend door voorgaande projecten die wij op de voet hebben gevolgd.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Kennisverbreding voor ons maar ook door ons project te delen de kennis verbreden naar andere initiatieven. Tips en tops bij de aanschaf van de fiets, het verhuur- gebruiksplan. Onvoorzien / ongevraagd advies: alle tips en tops zijn welkom!

Zorg&Welzijn

Twitter

1  Comments

Wim van Osch, voorheen Coordinator Kern met Pit in January 24, 2019

Prachtig initiatief !!
Heel veel succes en hopelijk maakt men een veel gebruik van !

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings