Boerenburg Bijvriendelijk Bloeiend

Krina van der Meulen 11-10-2019
557 keer bekeken 2 reacties

Stemmen voor de projecten uit 2020 kan hier

De boomspiegels in de wijk beplanten met jaarrond bloeiend gewas. Bolbloemen en grotere bloemrijkheid in het buurtpark, en geveltuintjes tegen nu onbedekte flatmuren. Met daarbij het optuigen van een beheerorganisatie hiervoor.

Kern

Naam
Boerenburg

Aantal inwoners
+/-2500

Gemeente
Noordwijk

Provincie
Zuid-Holland

Deelnemersgroep

Naam
Wijkvereniging Boerenburg

Doelstelling
Boerenburg mooier en gezelliger maken, met een groter welzijn voor alle bewoners. Hoofddoel Alle boomspiegels in Wijk Boerenburg bloeiend. Minder stoep meer groei en bloei. Specifiek: Dit jaar 50 boomspiegels beplanten, 200 stoeptegels eruit en groen en bloei erin. Een perk bolbloemen onder gras in het Gruenepark.

Aantal leden
Wijkvereniging Boerenburg heeft 49 voordeuren lid, dat zijn bijna 100 mensen. Actieve uitvoerders voor dit project 12

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Ervaring met het opzetten van een wijkvereniging, en het organiseren van activiteiten.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
Info@boerenburg-noordwijk.nl

Project

Doelstelling
De boomspiegels in de wijk beplanten met jaarrond bloeiend gewas. Bolbloemen en grotere bloemrijkheid in het buurtpark, en geveltuintjes tegen nu onbedekte flatmuren. Met daarbij het optuigen van een beheerorganisatie hiervoor.

Beginsituatie
We wonen in een best groene wijk, maar het groen is eentonig en niet zo insectenvriendelijk. In de wijk is een enkele boomspiegel bepland, maar er zijn veel kale stoepen, met naar schatting wel 200 kale boomspiegels. Tussen een deel van de flats is het erg heet. Er zijn wat leuke geveltuintjes als voorbeeld, maar dat zou nog veel meer kunnen. De gemeente heeft geen budget voor bollen planten in ons park. Wijzigingen mogen geen extra beheerbudget kosten. Wijzigingen door burgerparticipatie moeten gegarandeerd continu zijn.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het klimaat in flatstraten verbetert door extra beplanting. Het verwijderen van stoeptegels geeft meer regenwater retentie. Bijvriendelijkheud is een vorm van verduurzamen. Doordat onze wijkvereniging de beheerfunctie op zich neemt door steeds bemensing te zoeken om het onderhoud door buurtgenoten te laten plaatsvinden, is de continuïteit verzekerd. Iets samen doen met buurtgenoten geeft verbinding in de wijk. Tenslotte kan ons project een voorbeeldfunctie hebben voor andere wijken.

Onderdeel van een groter geheel
Niet echt, maar we willen gebruik maken van Nederland zoemt en Groene circle bijenlandschap

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners van de wijk.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Geld en goed binnenhalen voor tuingrond, bollen, zaden en planten. Overleg voeren met de gemeente voor af- en toestemming. Bemensing zoeken voor het bijhouden van het extra groen. Minimaal 1 per straat. Bollen planten onder gras in stukje park. Helpen bij het aanleggen van de beplantingen.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Geen

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Geen idee. Is heel afhankelijk van aantal plekken die we kunnen gaan beplanten. Per plek nodig Tuinaarde, bollen, zaden, enkele vaste planten en eventueel een struik en in de toekomst planten voeding, en vervangings- en uitvoeringskosten. Stel voor het eerste jaar 50 boomspiegels à 20 euro = 1000 200 stoeptegels à 5 euro = 1000 Mogelijk laag ingeschat.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, eventueel aan niet leden, maar ze mogen natuurlijk ook lid worden. Leveranciers op het gebied van tuinieren zullen we benaderen voor goederen bijdrage.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Voor een bosjesperk zouden we wel bodemonderzoek willen vragen, om te zien hoe die grond minder hard zou kunnen worden, om in de toekomst te beplanten.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Wij hebben vorig jaar ook meegedaan, met Ons Huis, geef Wijkvereniging Boerenburg een dak boven het hoofd.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Vooral kennis op het gebied van Bijvriendelijke groenbeplanting

Afbeeldingen

Inrichten groen

  • Krina van der Meulen 3 weken geleden
    We roepen iedereen weer op om mooie bolbloemen die je in huis in bloei hebt gehad niet weg te gooien, maar in een boomspiegel te plaatsen. Dan kan volgend jaar iedereen ervan genieten. Verder beginnen we al weer met het zaaien en stekken van plantjes om komend voorjaar uit te delen. Allemaal manieren om zonder kosten aan bijvriendelijk bloeiende boomspiegels te komen. Dit is dus echt voor iedereen te doen. En in de zomer en herfst kun je gratis zaadjes langs de wegen vinden. Doe allemaal mee.
  • Krina van der Meulen 4 weken geleden
    In middels heeft onze wijkvereniging 61 voordeuren als lid waarvan een groot deel deelneemt aan dit procect. Daarbovenop zijn er 50 voordeuren extra actief met het beplanten van 1 of meer boomspiegels en/of een geveltuintje. We hebben nog een voorraadje van 20 zakjes bollen liggen. Wie weet komen er nog wel 20 liefhebbers bij. We zijn trots op onze mooie bloeiende wijk. De nieuwe miniheemtuin is een aanwinst voor onze wijk. We hebben zelfs een ecoloog onder onze leden om ons te helpen de planten de juiste naam te geven. Al met al is dit project voor ons zeer succesvol geweest. Het wordt nu een regulier onderdeel van de activiteiten van onze wijkvereniging. We zijn blij met de uitdaging die we door het deelnemen aan dit project kregen. Hierdoor is het gemakkelijker om iets tot stand te brengen. We nodigen elke wijk in Nederland uit om van ons te leren en ook de eigen wijk bijvriendelijk bloeiend te maken.
  • Krina van der Meulen 08 December 2020
    Helaas hebben we geen logboek bijgehouden, maar hier is een overzicht van wat er is gebeurd. November 2019 hebben we een klein briefje in alle deuren in de wijk gedaan. Met de vraag wie wel een boomspiegel wilde adopteren of op een andere manier wilde helpen met plantjes of zo. We kregen enkele aanmeldingen, maar de grootste lol was een bollenbedrijf dat ons een hele pallet bollen aanbood. En niet zomaar bollen, maar soorten die elk jaar terug zouden groeien. Met enkele vrijwilligers zijn we een deel van deze bollen gaan planten op diverse plekken in de wijk. Een ander deel verdeelden we in kleine zakjes. Met een voorbeeld van deze zakjes zijn we bij mensen aan de deur gaan vragen of ze mee wilden doen. In het voorjaar hadden we bij zo'n 50 boomspiegels mooie voorjaarsbloemen. We maakten ook zakjes met zaadjes. Die deelden we in het voorjaar uit. Inmiddels hadden we meer dan 20 mensen die zich voor 1 of meer boomspiegels verantwoordelijk stelden. Terwijl de zaadjes op begonnen te komen kregen we ook nog 6 grote kratten dahlia's om te planten. Ook deze werden bij de boomspiegels en de perken geplaatst. Het was ook weer een leuk ding om nieuwe mensen te winnen voor het adopteren van een boomspiegel. Waardoor er weer een stuk of 20 boomspiegels bij kwamen. Een deel van de bollen hadden we zelf in kisten opgekweekt. Deze bollen konden we in september weer gebruiken. Met een paar zakjes zaadjes een winterviooltje en wat compost en stro om de grond te verbeterden deelden we dit weer rond en kregen we de laatste 30 boomspiegels beplant. Ondertussen hadden we ook 5 flatbewoners bereid gevonden een geveltuintje aan te laten leggen. Wij maakten de tuin, leverden grond en plantmateriaal. Zelf mochten de mensen planten en water geven. Dit leverde een vervanging van 104 stoeptegels door beplanting. Tenslotte was er een flatvereniging die een stuk van hun tuin moesten terugleveren aan de gemeente omdat ze de keuze kregen, kopen of teruggeven. Dit stuk grond zou betegeld worden, maar wij wisten toestemming te krijgen om hier een heemtuintje van te maken. Een stuk van ongeveer 150 tegels. Al met al genoeg om ons doel te hebben bereikt. Maar we hebben meer bereikt. Wel 75 wijkbewoners hebben deelgenomen aan dit project. Deze mensen hebben we contact mee, en dat is een ingang om meer verbinding in onze wijk te krijgen. Naast het nut voor de bijen is dit dus heel goed voor onze wijk. We gaan gewoon lekker door met dit project. Een levering bollen, gekregen van de gemeente staat al weer klaar om in zakjes te verdelen, zodat nog meer boomspiegelverzorgers gevonden kunnen worden.

Reageren

Twitter

Op de kaart

2  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...
Anoniem 06-01-21 om 10:15

Lieve Krina,

Wat wordt ik toch blij van jou! Jij geeft de buurt letterlijk en figuurlijk kleur! Ik woon al mijn hele leven in deze wijk en er is nooit een wijkvereniging geweest. Nu jij dit hebt opgepakt zie ik allerlei leuke initiatieven voorbij komen. Ik wil je daar hartelijk voor bedanken en ga vooral zo door!

Met vriendelijke groet Elles Duijndam

 

Rien-Jan Van Damme 06-01-21 om 22:56

Topper!..👍

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen