Dorpshuis Borgercompagnie

Jacqueline Dankers October 20, 2019
221 keer bekeken 0 comments

Een laagdrempelige ontmoetingsplek in de enigst overgebleven neutrale accommodatie creëren, de voormalige voetbalkantine, voor en door dorpsbewoners waar men elkaar in ongedwongen sfeer kan ontmoeten en verdwenen activiteiten weer een nieuw leven kunnen krijgen waardoor het dorp leefbaar blijft.

Kern

Name
Borgercompagnie

Aantal inwoners
480

Gemeente
Veendam en Midden Groningen

Province
Groningen

Deelnemersgroep

Name
Dorpshuisborgercompagnie

Doelstelling
De laatste beschikbare openbare locatie geschikt maken voor een neutrale laagdrempelige ontmoetingsplek voor dorpsbewoners en daarmee de leefbaarheid in het dorp bevorderen.

Aantal leden
5 bestuursleden, 16 commissie leden.

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Onderzoek doen naar draagvlak voor een project, organiseren van dorpsactiviteiten, opstellen van een bedrijfsplan.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
dorpshuisbc@outlook.com

Project

Doelstelling
Een laagdrempelige ontmoetingsplek in de enigst overgebleven neutrale accommodatie creëren, de voormalige voetbalkantine, voor en door dorpsbewoners waar men elkaar in ongedwongen sfeer kan ontmoeten en verdwenen activiteiten weer een nieuw leven kunnen krijgen waardoor het dorp leefbaar blijft.

Beginsituatie
Er is een stichting opgericht die zich gaat inspannen om een voetbalkantine gebouwd in 1985 geschikt te maken als dorpshuis. Het bestemmingsplan is inmiddels gewijzigd van sport naar een maatschappelijke bestemming. Benodigde vergunningen worden aangevraagd en de stichting is in gesprek met de gemeente m.b.t. het gebruik van de oude voetbalvelden en om die geschikt te maken als ijsbaan.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het resultaat van al onze inspanningen is een dorpshuis dat ervoor gaat zorgen dat Borgercompagnie niet in een slaapdorp verandert. Een neutrale plek in het dorp waar de bewoners elkaar op laagdrempelige wijze kunnen ontmoeten. Een plek ook waar initiatieven kunnen ontstaan die ervoor zullen zorgen dat iedereen in Borgercompagnie mee kan doen in de maatschappij. Bijvoorbeeld door in onze nieuwe keuken maaltijden te verzorgen voor ouderen en alleenstaanden. En dat alles in een gebouw dat voldoet aan alle wettelijke voorschriften en eisen van deze tijd. Voor iedereen goed toegankelijk en groot genoeg om te kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige vraag om ruimte vanuit het dorp. Zo ingericht dat we op een veilige en verantwoorde wijze met louter vrijwilligers het dorpshuis kunnen beheren. Kortom we zijn ervan overtuigd dat ons project een enorm positief effect zal hebben op de leefbaarheid van ons dorp. We hopen dat ook u wilt bijdragen aan een dörpshoes voor Borgercompagnie!

Onderdeel van een groter geheel
Nee.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners en alle verenigingen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
De organisatie die nodig is voor de realisatie zoals de oprichting, vergunningen, fondsenwerving. De verbouwing van de gedateerde voetbalkantine realiseren. Dat wil zeggen de zaal vergroten, de keuken vernieuwen, de toiletgroep vernieuwen, de kleedkamers ombouwen tot multifunctionele ruimte. Het gebouw toekomstbestendig verduurzamen d.m.v. zonnepanelen, isolatie en infraroodverwarming. Het gebouw geschikt maken voor activiteiten en initiatieven van, voor en door dorpsbewoners en verenigingen.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Onderdelen van de verbouwing die vakkundig en professioneel moeten gebeuren.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
€ 270 000,00

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja. We gaan fondsen en sponsoren werven. We ontvangen exploitatiesubsidie van de gemeente Veendam. Daarnaast hebben we deelgenomen aan het project Pitchen voor Impact voor je dorp.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ja. Naast de verbouwing van de voetbalkantine tot een dorpshuis zou de Stichting Dorpshuis Borgercompagnie graag in samenwerking met de IJsvereniging Borgercompagnie onderzoek willen doen naar de realisatie van een ijsbaan op het oude voetbalveld bij het dorpshuis. Bij de huidige ijsbaan leeft een bijzondere libelle waardoor er mogelijk niet meer gemaaid mag worden waardoor de ijsbaan niet meer bruikbaar zal zijn.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via de Vereniging Kleine Dorpen.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Advies en hulp bij fondsenwerving.

Buurthuis

Comment

Twitter

On the map

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings