Bestrijding eikenprocessierups

Elma Soer October 21, 2019
143 keer bekeken 0 comments

Het organiseren van vrijwilligers om een omgeving te creëren, die ongunstig is voor het leefklimaat van de eikenprocessierups. Hier kan gedacht worden aan het aantrekken van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups: sluipwesp, koolmees, etc.

Kern

Name
Lutten

Aantal inwoners
2025

Gemeente
Hardenberg

Province
Overijssel

Deelnemersgroep

Name
Lutten Leeft

Doelstelling
Verminderen van overlast eikenprocessierups

Aantal leden
15

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Organiseren van vrijwilligers en sponsors

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
bestuur@luttenleeft.nl

Project

Doelstelling
Het organiseren van vrijwilligers om een omgeving te creëren, die ongunstig is voor het leefklimaat van de eikenprocessierups. Hier kan gedacht worden aan het aantrekken van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups: sluipwesp, koolmees, etc.

Beginsituatie
Lange wegen met veel eiken, gemaaide bermen, weinig biodiversiteit en struikgewas.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Biodiversiteit, bloemrijke bermen en minder jeuk.

Onderdeel van een groter geheel
Het verduurzamen van de leefomgeving in de meest brede zin van het woord. Dit doen we d.m.v. bijv. de energiecoöperatie Lutten Levert die in maart 2020 een zonnepark van en voor het dorp oplevert en zo'n 1.800.000 kWh aan stroom zal gaan produceren, maar ook d.m.v. een bouwcoöperatie Lutten Bouwt die reeds 6 starterswoningen en 2 levensloopwoningen heeft opgeleverd, waardoor ook de nieuwe basisschool gevuld blijft.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners!

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Inzaaien van bermen met bloemrijke mengsels, afspraken met de gemeente over het maaibeleid, produceren en ophangen van mezenkastjes, afspraken maken over controle en onderhoud

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Nog niet bekend

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja

Totale kosten van het project
Deze zijn nog niet helemaal bekend en zal o.a. afhangen van de mogelijkheid om bijv. "insectenstraten" te creëren en de uitgestrektheid (moet nog geïnventariseerd). We denken dat de grootste kostenpost de zaadmengsels zullen zijn. Deze kunnen we niet zelf produceren. Verder is er enig duurzaam materiaal voor de mezenkastjes nodig. De andere werkzaamheden kunnen veelal door vrijwilligers uitgevoerd. Aan de motivatie zal het niet liggen. Met een budget van 1000 euro zijn we al een heel eind op streek.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Deskundig advies van bijv. Landschap Overijssel.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
We willen het niet uitsluiten, maar kunnen in dit stadium van het project nog niet voorzien tegenover welke problemen we gesteld worden.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
D.m.v. een mailing.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Dat jullie ook als vraagbaak kunnen dienen bij eventuele problemen tijdens de uitvoering. Kennis vergroten d.m.v. samenwerking.

Inrichten groen

Comment

Twitter

On the map

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings