Buurtplek Zonnemaire

Gijs Bastiaanssen October 22, 2019
140 keer bekeken 0 comments

Realisatie van een mens- en diervriendelijk parkje in het hart van de kern, een ontmoetings- en onthaastplek voor jong en oud!

Kern

Name
Zonnemaire

Aantal inwoners
ca 750

Gemeente
gemeente Schouwen-Duiveland

Province
Zeeland

Deelnemersgroep

Name
Commissie Buurtplek Zonnemaire

Doelstelling
Het op korte termijn mogelijk maken dat de Buurtplek Zonnemaire (na jaren van discussie) de transformatie krijgt die het verdient.

Aantal leden
8 commissieleden bestaande uit vrijwilligers/buurtbewoners, de gemeente, Zeeuwland, en de dorpsraad Zonnemaire

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Kennis is aanwezig op het gebied van (organiseren van) participatie, duurzaamheid en energie, tuin en landschapsinrichting, ruimtelijke ordening, projectleiding etc...

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
penningmeester@zonnemaire.eu

Project

Doelstelling
Realisatie van een mens- en diervriendelijk parkje in het hart van de kern, een ontmoetings- en onthaastplek voor jong en oud!

Beginsituatie
Momenteel bestaat de locatie uit verouderde bestrating en gazon en is er sprake van wateroverlast op momenten van veel neerslag. Al een aantal jaren wordt er met diverse mensen gesproken over herinrichting van de plek maar zover heeft het nog niet mogen komen. Inmiddels is een groepje enthousiast aan de gang gegaan en zijn 2 voorstellen op papier gezet. In november en december zullen deze voorstellen worden besproken met de omwonenden en de dorpsraad en wordt een keuze gemaakt. De uitvoering van het gekozen plan moet plaatsvinden in het voorjaar van 2020.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Elke aanpassing aan die plek is op dit moment een verbetering. Het doel is om van deze plek een ontmoetingsplek te maken voor jong en oud. Een plek waar getuinierd kan worden, waar gekletst en gespeeld kan worden en waar ook de natuur de broodnodige ondersteuning krijgt in de vorm van een bijenvriendelijke inrichting.

Onderdeel van een groter geheel
Dit project is geen onderdeel van een groter geheel. Er wordt momenteel met de gemeente wel gesproken over het opstellen van een dorpsvisie voor de komende jaren. Als die visie daadwerkelijk wordt opgesteld, zullen lopende projecten, waaronder de buurtplek uiteraard hierin worden opgenomen.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
In principe hebben alle inwoners voordeel van dit project. Op de eerste plaats omdat de buurtplek centraal in de kern gelegen is en op de 2de plaats omdat Zonnemaire maar een beperkt aantal inwoners kent. Feitelijk zal de buurtplek voor de direct omwonende en aangrenzende straten van meer waarde zijn dan inwoners in het buitengebied van Zonnemaire.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
p.m.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
grondwerken en ondergrondse infra en aanbrengen bestrating

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
p.m.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
p.m.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
p.m.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
p.m.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
p.m.

Ontmoetingsplek

Comment

Twitter

On the map

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings