De tuin van het dorp

José Dorresteijn October 27, 2019
402 keer bekeken 0 comments

De tuin van de kerk open stellen en toegankelijk maken voor de inwoners van het dorp Werkhoven. Het bevorderen van een plek voor ontmoeting in het dorp, maar dan buiten. Onder andere door het aanleggen van wandelpaden en het aanpassen van de beplanting. Ook willen we enkele tuinbanken plaatsen.

Kern

Name
Werkhoven

Aantal inwoners
2500

Gemeente
Bunnik

Province
Utrecht

Deelnemersgroep

Name
Initiatiefgroep onder het Dak van Werkhoven

Doelstelling
Herbestemming locatie Herenstraat 9-11 kerk, parochiecentrum en tuin

Aantal leden
15 personen

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
procesbegeleiding heroriëntatie van onroerend goed financiële deskundigheid

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
onderhetdakvanwerkhoven@gmail.com

Project

Doelstelling
De tuin van de kerk open stellen en toegankelijk maken voor de inwoners van het dorp Werkhoven. Het bevorderen van een plek voor ontmoeting in het dorp, maar dan buiten. Onder andere door het aanleggen van wandelpaden en het aanpassen van de beplanting. Ook willen we enkele tuinbanken plaatsen.

Beginsituatie
Een verouderde kerktuin. In een prachtige omgeving met veel mogelijkheden.

Verbeteringen voor de woonomgeving
De tuin ligt op een centrale plek in het dorp en kan een goede ontmoetingsplek worden voor allerlei doelgroepen in het dorp.

Onderdeel van een groter geheel
Ja, heroriëntatie kerk en tuin geschikt maken voor de toekomst.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle inwoners van Werkhoven kunnen hier van profiteren.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Verdere planvorming herbestemming kerk en bijgebouwen. Renovatie van het dak van de kerk is al in gang gezet. Het ontworpen plan voor de tuin gaat gefaseerd opgepakt worden.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het aanleggen van de paden gaan we uitbesteden.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Weet ik niet

Totale kosten van het project
De banken kosten 5000 euro.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Indien er onvoldoende know how is dan schakelen experts in. We werken normaal gesproken met vrijwilligers.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Indien nodig

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Contacten met regiocontactpersoon van KNHM. Zij is betrokken bij ons initiatief.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Technisch advies over het aanleggen van de paden en plaatsen van de banken bij de herinrichting van de tuin. Procesaanpak.

Ontmoetingsplek

Comment

Twitter

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings