De archiven van de Hist. Ver. ontsluiten

Wim de Vrankrijker October 28, 2019
402 keer bekeken 0 comments

We willen de enorme digitale archiven van de vereniging openbaar beschikbaar stelen

Kern

Name
Vleuten, de Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn

Aantal inwoners
ca 100.000

Gemeente
Utrecht

Province
Utrecht

Deelnemersgroep

Name
Historische Vereniging Vleuten, de Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn

Doelstelling
Het publiekstoegankelijk maken van de (veelal digitale) archieven

Aantal leden
ca 850 leden / ca 80 vrijwilligers

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
De doorontwikkeling van onze Historische vereniging naar een moderne vereniging die ook jonge bewoners gaat aanspreken. De vereniging heeft een enorme kennis van de historie van het leefgebied. Dit willen we graag gaan delen.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@histvervdmh.nl

Project

Doelstelling
We willen de enorme digitale archiven van de vereniging openbaar beschikbaar stelen

Beginsituatie
De benoemde bestanden zijn niet actueel en alleen voor een paar medewerkers toegankelijk. Om dit openbaar te maken zal veel onderzoek gedaan moeten worden.

Verbeteringen voor de woonomgeving
De historie van ons leefgebied is van groot belang om de betrokkenheid in onze wijken te verhogen: Zonder Historie, geen toekomst!

Onderdeel van een groter geheel
Het project is in feite gestart met de grondige renovatie van ons gebouw: de Broederschapshuisjes. Nu die is afgerond zijn wij in staat om van de openbare ruimte een modern kennis en informatiecentrum te maken

Bewoners die voordeel bij het project hebben
In feite alle bewoners. Maar door dit project willen we meer mensen kennis laten maken met de historie

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Vooral het uitzoeken van het archief is een activiteit waar tal van vrijwilligers langdurig in betrokken worden.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
geen

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
In deze onderzoeksfase verwachten wij een kosten van ca € 2.500,--. Dit zal besteed worden aan aangepaste programma's en het inrichten van een innovatieve cloud-omgeving zodat meerdere vrijwilligers research kunnen gaan doen

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
In dit stadium nog niet. Mogelijk voor het kiezen van de benodigde ICT-technieken en structuren

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
We zouden graag op momenten ondersteuning willen van een medewerker die goede kennis heeft over keuze van nodige ICT technieken en content management

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via netwerkbijeenkomsten

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Ondersteuning bij opzet ICT en digitale archivering

Images

Cultuur en historie

Comment

Twitter

On the map

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings