Elektrische deelauto Austerlitz

Ida Sanders October 30, 2019
397 keer bekeken 0 comments

Doel is heel Austerlitz kennis te laten maken met de voordelen van elektrisch autodelen. We willen ervoor zorgen dat in het dorp tenminste 1 elektrische deelauto komt te staan, waar alle inwoners gebruik van kunnen maken.

Kern

Name
Austerlitz

Aantal inwoners
1440

Gemeente
Zeist

Province
Utrecht

Deelnemersgroep

Name
Werkgroep Duurzaam Austerlitz

Doelstelling
Het ondernemen van initiatieven om Austerlitz duurzamer te maken.

Aantal leden
De werkgroep Austerlitz Duurzaam bestaat uit 6 leden. De werkgroep is onderdeel van dorpsvereniging Austerlitz Belang. Circa 70 procent van alle huishoudens in Austerlitz is lid van de vereniging Austerlitz' Belang.

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Kennis over kleinschalige duurzame projecten en initiatieven.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
secretariaat@austerlitzduurzaam.nl

Project

Doelstelling
Doel is heel Austerlitz kennis te laten maken met de voordelen van elektrisch autodelen. We willen ervoor zorgen dat in het dorp tenminste 1 elektrische deelauto komt te staan, waar alle inwoners gebruik van kunnen maken.

Beginsituatie
De bereikbaarheid van Austerlitz met het OV is erg beperkt, er rijdt geen bus in de avonden en weekenden. Autodelen kan hiervoor een goede oplossing zijn en alternatief voor een eigen (tweede) auto. Op dit moment is er nog geen deelauto in Austerlitz en ook geen elektrische laadpaal. Wel is er contact met Samen Slim Rijden Zeist, een organisatie die in Zeist deelauto’s aanbiedt. Een laadpaal is aangevraagd bij de gemeente en wordt eind dit jaar geplaatst.

Verbeteringen voor de woonomgeving
De deelauto draagt bij aan de duurzame bereikbaarheid van Austerlitz. Als bewoners overstappen van een (tweede) eigen brandstofauto naar elektrisch autodelen draagt dit bij aan schonere lucht en minder blik op straat. Ook mensen die helemaal geen auto hebben kunnen gebruik maken van de deelauto.

Onderdeel van een groter geheel
Het project is een initiatief van Duurzaam Austerlitz. De werkgroep onderneemt diverse initiatieven. Ze zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat inwoners met korting zonnepanelen kunnen aanschaffen.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De deelauto zal beschikbaar worden gesteld aan alle inwoners van Austerlitz met een rijbewijs. Iedereen kan een proefrit maken.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
We gaan zorgen dat zoveel mogelijk inwoners van Austerlitz kennis maken met de elektrische deelauto. Dit houdt in dat we informatieavonden en proefritten zullen organiseren en hierover communiceren in diverse kanalen. Uit de geïnteresseerden werven we minimaal 6 mensen die een abonnement op de auto willen afsluiten, zodat het rendabel wordt om een auto in Austerlitz te plaatsen. Voor deze eerste groep gebruikers zullen we fungeren als lokale vraagbaak. Als werkgroep vinden we het daarnaast belangrijk dat de locatie van de auto duidelijk herkenbaar wordt en ook zichtbaar is dat het om een lokaal initiatief gaat. We willen hiervoor een duidelijk bord bij de laadpaal regelen.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het leveren en beheren van de deelauto wordt uitbesteed aan Samen Slim Rijden Zeist.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
- Wervingsactie deelnemers: Posters en huis aan huisflyer: 250 euro - Informatiebijeenkomst - zaalhuur, koffie/thee: 100 euro - Kortingsacties / probeer aanbod voor bewoners: 500 euro - Bord bij de laadpaal: 150 euro

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Samen Slim Rijden Zeist deelt ervaringen met het opzetten van autodelen in Zeist.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via Remco Jutstra

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Inspirerende ideeën om deelnemers te werven voor de deelauto (hoe krijgen we mensen uit hun eigen auto).

Duurzaamheid

Comment

Twitter

On the map

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings