Herinrichting speeltuin aan de Kamp in Holwerd

Dorpsbelang Holwerd October 30, 2019
795 keer bekeken 0 comments

Met de herinrichting van de speelplaats wordt een relatief simpele speelplaats omgevormd tot een speelplek vol avontuur en natuur. Grote groene leegtes van nu worden ingericht met nieuwe speeltoestellen en afgewisseld met natuurlijke speelobjecten. De kinderen kunnen weer volop buitenspelen!

Kern

Name
Holwerd

Aantal inwoners
1650

Gemeente
Holwerd

Province
Friesland

Deelnemersgroep

Name
Speeltuin commissie

Doelstelling
Het realiseren van een nieuwe speeltuin in Holwerd

Aantal leden
6

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@dorpsbelangholwerd.nl

Project

Doelstelling
Met de herinrichting van de speelplaats wordt een relatief simpele speelplaats omgevormd tot een speelplek vol avontuur en natuur. Grote groene leegtes van nu worden ingericht met nieuwe speeltoestellen en afgewisseld met natuurlijke speelobjecten. De kinderen kunnen weer volop buitenspelen!

Beginsituatie
De speeltuin in een dorp weerspiegelt de leefbaarheid in het dorp. Het zou een plek moeten zijn waar dorpsbewoners met jonge kinderen elkaar ontmoeten. Helaas is de speeltuin aan De Kamp in Holwerd op dit moment niet geschikt voor kleine kinderen en zijn er maar een beperkt aantal speeltoestellen aanwezig, waardoor er nog grote lege oppervlaktes zijn. Vanuit dorpsbelang is daarom een oproep op Facebook geplaatst. Al snel vormde zich een groep enthousiaste Holwerters om het plan, om de speeltuin opnieuw in te richten, verder uit te werken. De volgende personen nemen deel aan de projectgroep: Berber-Rinskje Ferwerda, Adrie van Slooten, Nynke Wijma, Mariska Reitsma en Pieter van der Weij. Vanuit het dorpsbelang zijn Arnoud Haitsma en Tineke Hoekstra aangeschoven. Samen hebben we een plan opgesteld voor de herinrichting van de speeltuin aan De Kamp in Holwerd. Al snel bleek dat de huidige speeltoestellen zijn verouderd. Er is dan ook een plan opgesteld om de huidige speeltoestellen in zijn geheel te verwijderen en een hele nieuwe speeltuin in te richten. Het doel is om een speelplek te realiseren voor kinderen in de leeftijd tot 10 jaar.

Verbeteringen voor de woonomgeving
In holwerd wonen veel jonge gezinnen die graag gebruik willen maken van een speelplaats in het eigen dorp. Een plek waar ouders met jonge kinderen naar toe kunnen gaan, en waar jonge kinderen zelfstandig naar toe kunnen gaan om andere kinderen te ontmoeten en samen te spelen. Op dit moment is er wel een speeltuin, maar de (weinig) speeltoestellen die er in staan sluiten niet aan op de behoefte van de kinderen. Er word om deze reden weinig gebruik gemaakt van de speeltuin wat erg jammer is voor de leefbaarheid van het dorp. Een leuke speeltuin die uitdagend is, zou voor het dorp dan ook erg welkom zijn.

Onderdeel van een groter geheel
Holwerd heeft een aantal jaren behoorlijk te maken gehad met krimp. Gelukkig is hier sinds een aantal jaar geen sprake meer van, en groeit het dorp juist ontzettend. Er zijn veel vrijwilligers betrokken geweest om van het dorp weer een levend dorp te maken. Zo is er een nieuw MFA gebouwd en een zorgcentrum. Er word op dit moment hard gewerkt aan de bouw van 1 nieuwe school voor het hele dorp. Het plan Holwerd aan Zee maakt ook dat Holwerd weer op de kaart staat en er veel toeristen in Holwerd verblijven en geïnteresseerd zijn in het dorp. We zien dit ook terug in het dorp aan de vele leegstaande woningen die zijn gekocht (opgeknapt) en verhuurd worden als recreatiewoning. Dat alles maakt dat Holwerd weer een levend dorp geworden is, en we dit ook graag willen voortzetten.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Een groot deel van de bewoners uit het dorp. Vooral de jonge kinderen zullen blij zijn met een nieuwe speeltuin. Maar ook toeristen die door door het dorp komen, of in het dorp verblijven zullen hier gebruik van kunnen maken.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
We gaan de komende tijd vooral bezig met het financiële gedeelte. Door middel van acties zullen we proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de realisatie van de speeltuin. • In het voorjaar van 2020 zal er een sponsorloop voor de kinderen van de basisschool worden georganiseerd. • Er komt een groot speeltuinfeest met activiteiten waarvoor entree zal worden gevraagd. Hierbij kunt u denken aan schminken, workshops, ponyrijden, een mini fotoshoot en natuurlijk mag een springkussen hierbij niet ontbreken. • Statiegeldactie supermarkt Coop Verbeek Holwerd. • Alle ondernemers van Holwerd en omstreken zullen een sponsorverzoek ontvangen. • Er zullen subsidies worden aangevraagd bij diverse fondsen.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
We hebben een afspraak gehad met boer play over het meedenken van een uitdagende speeltuin en passende toestellen. Het aanschaffen en plaatsen van de toestellen zal door hun worden gedaan. Verder willen we zoveel mogelijk werken met vrijwilligers (mensen uit het eigen dorp).

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Kostenomschrijving Bedrag (incl. BTW) Beplanting € 545,00 Inplanten € 447,70 Bemesting € 76,23 Verwijderen oude toestellen € 907,50 Egaliseren vrijkomende poergaten € 605,00 Aanbrengen betonnen kruipbuis € 302,50 Frezen van oude zode € 302,50 Egaliseren frezen en inzaaien met gazon gras € 1.815,00 Aanpassen bestaande bestrating en aanbrengen gekleurde tegels € 1.512,50 Nieuwe speeltoestellen € 38.419,92 Picknickset € 1.176,12 Parkbank 2 stuks € 784,08 Gekleurde betontegels 40 stuks € 280,24 Klic melding € 108,90 Montage € 9.506,97 Totale kosten € 56.790,16

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, we hebben advies gevraagd bij de gemeente, en we hebben contact met iemand van Boer play om ons te adviseren over de toestellen in de speeltuin. Maar ook over de mogelijkheden qua het aanvragen van subsidies en actie's / sponsoren etc.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee, dat lijkt ons op dit moment niet nodig.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
We zijn zelf gaan zoeken naar organisatie's die dit soort projecten financieel ondersteunen, en zijn op deze manier op de site van Kern met Pit terecht gekomen.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We zijn al behoorlijk op weg, maar alle ondersteuning / advies mbt het realiseren van een nieuwe speeltuin is welkom.

Images

Speeltuin

 • Dorpsbelang Holwerd 10 April 2020
  Financiering nieuwe speeltuin zo goed als rond: ook het VSBfonds heeft een positief besluit genomen over de donatieaanvraag. Voor de realisatie van de nieuwe speeltuin kent het fonds een bedrag toe van € 10.000. Hierdoor is de financiering zo goed als rond! De komende weken vindt er overleg met de gemeente en de leverancier van de speeltoestellen plaats over de realisatie van de nieuwe speeltuin.
 • Dorpsbelang Holwerd 29 March 2020
  RUIM € 24.500 VAN PROVINCIE FRYSLÂN NAAR SPEELTUIN HOLWERD Via het Iepen Mienskipsfûns stelt de Provincie Fryslân ruim € 24.500 beschikbaar voor de herinrichting van de speeltuin aan de Kamp in Holwerd. Dit was ook het bedrag wat was aangevraagd. Hierdoor komt de realisatie van de nieuwe speeltuin wel heel dichtbij! We hebben namelijk al ruim € 36.550 aan financiële toezeggingen!!! Dit geeft energie en hierdoor komt de realisatie van de nieuwe speeltuin wel heel dichtbij. De komende weken gaan we gebruiken om in kaart te brengen wat er nog nodig is om de nieuwe speeltuin te kunnen realiseren. Er lopen namelijk nog een aantal subsidieaanvragen en ook de gemeente heeft toegezegd nog een financiële bijdrage te zullen leveren. Daarnaast start op 1 april de statiegeld actie bij de Coop en de Crowdfunding-actie loopt nog door tot half april. Vergeet niet te doneren via voorjebuurt.nl!
 • Dorpsbelang Holwerd 21 March 2020
  Jantje Beton kent € 3.000 toe aan herinrichting speeltuin Holwerd En dan is daar de 1e reactie vanuit de vele subsidieaanvragen die de afgelopen maanden de deur uit zijn gegaan. Jantje Beton heeft ons gister laten weten een bedrag van € 3.000 beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de speeltuin aan De Kamp. Dat brengt de teller op bijna € 12.000. Verder is het wachten op reacties van o.a. het VSBfonds en het Iepen Mienskipsfûns. Het Iepen Mienskipsfûns is een subsidieregeling vanuit de provincie waarbij we een subsidieaanvraag van 40 % van de subsidiabele kosten hebben ingediend. Wat zou het geweldig zijn wanneer we een toezegging van zo’n mooi bedrag zouden ontvangen. Eind maart ontvangen we hiervan bericht.
 • Dorpsbelang Holwerd 21 March 2020
  Crowdfunding-actie Een speeltuin bouw je niet ‘zomaar even’. We zijn al een aantal maanden met een enthousiaste ploeg aan de slag om een speelplek vol avontuur te realiseren. We hebben diverse financiële toezeggingen ontvangen, maar een mooie grote speeltuin kost veel geld. Laten we daarom samen als inwoners van Holwerd een duo schommel bij elkaar sparen. Dit doen we door middel van crowdfunding. Doneer nu via https://voorjebuurt.nl/nl/initiatives/activities/details/funding/2849/herinrichting-speeltuin-holwerd! Voor je Buurt zorgt voor een goede afhandeling van jouw donatie. Ons doel? Voor 13 april € 3.000 ophalen voor een duo schommel! Jij doneert toch ook?

Comment

Twitter

On the map

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings