Klimaat bestendige Piet Mondriaanlaan

Gijs van Valkenhoef October 31, 2019
431 keer bekeken 0 comments

Het herinrichten van de middenberm met bloeiende en geurende bomen en struiken met een onderbegroting van bloeiende kruiden.

Kern

Name
Soesterkwartier

Aantal inwoners
11.950

Gemeente
Amersfoort

Province
Utrecht

Deelnemersgroep

Name
Stichting Het Groene Spoor

Doelstelling
het realiseren en in standhouden van een groene verbinding tussen Eem en Birkhoven ten noorden van de spoorlijn

Aantal leden
50

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
we weten veel van groen, groenonderhoud, natuur, speelvoorzieningen, ruimtelijke ordening en organiseren van realisatie

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@hetgroenespoor.nl

Project

Doelstelling
Het herinrichten van de middenberm met bloeiende en geurende bomen en struiken met een onderbegroting van bloeiende kruiden.

Beginsituatie
800 meter lange middenberm van gras met daarin 10 vakken reeds door ons beplant met vlinderstruiken en onderbegroeiing.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Meer schaduw dus minder hitte, meer CO2 opslag, aantrekkelijk in de metste jaargetijden

Onderdeel van een groter geheel
Groenvisie van de gemeente Amersfoort

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De bewoners van ca 200 woningen langs de laan de gebruikers van het kantoor Eempolis aansluitend aan het CS Amersfoort en na realisatie van bebouwing op het Trapezium de gemeente die daar het stadhuis wil bouwen en nog een aantal meer woningen en alle reizigers die vanaf CS Amersfoort die route kiezen naar het centrum

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het ontwikkelen van een inrichtingsplan en het overleg met aanwonenden belanghebbenden daarover en het overleg met betrokken gemeentelijke diensten

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
De realisatie in het kader van uitvoering Groenvisie

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
€ 30.000

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Arcadis als belanghebbende aanwonende organisatie met WKO putten in een deel van de middenberm

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
ja dus

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
We doen reeds een aantal keren om het jaar mee met projecten die onderdeel zijn van ons groene spoor

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
mee beoordelen welke bomen geschikt zijn, contact met het ingenieurs bureau,

Inrichten groen

Comment

Twitter

On the map

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings