Bloembakkken op het kerkplein

Rory Den Braven October 31, 2019
469 keer bekeken 0 comments

bloembakken (piramidevorm) op het kerkplein van begin mei tot eind oktober jaarlijks dit werd vroeger betaald door de gemeente maar door bezuinigen niet meer. we willen als dorpsraad zorgen dat we dit jaarlijks kunnen laten terugkomen

Kern

Name
Kedchem

Aantal inwoners
900

Gemeente
vijfherenlanden

Province
Utrecht

Deelnemersgroep

Name
dorpsraad kedichem

Doelstelling
Leefbaar houden van de kern en contact houden met de gemeente over zaken in en om het dorp

Aantal leden
15

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
WIj hebben een brede achtergrond als dorpsraad met o.a. iemand met politieke ervaring die veel contact met de gemeente onderhoud. Daarnaast hebben we een hovenier die met de gemeente in contat staat over het groen. De andere leden hebben geen specifieke achtergrond maar zijn bedreven in het werven van vrijwiligers en uitvoeren van plannen.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
rorydenbraven@hotmail.com

Project

Doelstelling
bloembakken (piramidevorm) op het kerkplein van begin mei tot eind oktober jaarlijks dit werd vroeger betaald door de gemeente maar door bezuinigen niet meer. we willen als dorpsraad zorgen dat we dit jaarlijks kunnen laten terugkomen

Beginsituatie
Een dorpsplein wat kleur kan gebruiken in het voorjaar zomer en herfst.

Verbeteringen voor de woonomgeving
beeldbepalend voor het dorpsplein doordat het onderhoud gedaan word door buurtbewoners ontstaat er ook weer contact tussen de dorpsbewoners

Onderdeel van een groter geheel
verbinden van mensen

Bewoners die voordeel bij het project hebben
iedere dorpsbewoner en de velen toeristen die op de fiets voorbij komen

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
zelf bakken in planten en onderhouden van de bakken

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
kweken van de eenjarige beplanting

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
ongeveer 2500 euro

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
groenschool wellantcollege Ottoland vmbo school die kunnen de planten kweken en leveren

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
nee voor ons project hebben we de kennis in huis

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
via de wijkambassadeur van de gemeente

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
-

Images

Inrichten groen

Comment

Twitter

On the map

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings