Dorpspark

Menno Wolkotte November 03, 2019
421 keer bekeken 0 comments

Waarom een dorpspark? Dit heeft te maken met nieuwe en gerealiseerde projecten die in ons dorp. Hiervoor gaan we even terug in de tijd. Vroeger lag er een brug over de Geele Beek, genaamd ’t Weelvonder. Deze brug was onderdeel van het Kerkepad, komend vanuit het Lattropperveld. Helaas is deze brug op een gegeven moment uit beeld verdwenen. Echter, vanuit de inwoners van Lattrop-Breklenkamp kwam de wens om een oude brug weer in ere te herstellen. Op deze manier werd het Lattropperveld weer ve

Waarom een dorpspark?
Dit heeft te maken met nieuwe en gerealiseerde projecten die in ons dorp.
Hiervoor gaan we even terug in de tijd. Vroeger lag er een brug over de Geele Beek, genaamd ’t Weelvonder. Deze brug was onderdeel van het Kerkepad, komend vanuit het Lattropperveld. Helaas is deze brug op een gegeven moment uit beeld verdwenen.
Echter, vanuit de inwoners van Lattrop-Breklenkamp kwam de wens om een oude brug weer in ere te herstellen. Op deze manier werd het Lattropperveld weer verbonden met de kern Lattrop en werd het dorpsommetje uitgebreid en verbeterd. Dit geld ook voor de toeristische routes. Dit geeft een positieve impuls aan de leefbaarheid en toeristische aantrekkelijkheid van Lattrop-Breklenkamp.

Het park,
Nabij de brug ligt de plaatselijke begraafplaats, hier tussen zit een stuk groen waar we het eerste deel van het dorpspark willen realiseren. Dit deel van het park zal later bij de gebiedsontwikkeling in het dorp een aansluiting krijgen op het overige dorpspark.
Het eerste deel van het dorpspark komt nabij de begraafplaats en met een nieuwe wandelpad zal er een verbindingen worden gelegd tussen de begraafplaats, de nieuwe brug en de bebouwde kom van Lattrop en zal onderdeel worden van het dopsommetje.

Er wordt dus hard gewerkt aan natuur dicht bij huis. In  het dorpspark kunnen bewoners dichtbij huis recreëren en een wandeling maken. Zo kan iedereen genieten van het landschap, weidevogels, een heleboel verschillende bloemen en planten en al het andere wat de natuur te bieden heeft.

Ambitie
En Lattrop-Breklenkamp is ambitieus in haar plannen. Er staan voor de komende jaren dan ook een aantal grote projecten gepland. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:
Project wonen, Centrumplanontwikkeling :
Deze ontwikkelingen heeft als doel de leefbaarheid van de kern en haar buitengebied te vergroten en leegloop tegen te gaan. Daarmee zorgt men voor een toekomstvaste aantrekkelijke kern voor jong & oud

 

Kern

Name
Lattrop Breklenkamp

Aantal inwoners
1000

Gemeente
Dinkeland

Province
Overijssel

Deelnemersgroep

Name
Buurtschapsraad Lattrop/Breklenkamp

Doelstelling
Leefbaarheid van Lattrop-Breklenkamp

Aantal leden
10

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen? We hebben kennis van verschillende activiteiten zoals het organiseren van dorpsevenementen, realisatie van een nieuwe gymzaal voor het dorp tot aan het realiseren van een dorpsbibliotheek en prikpost in ons dorp. Met het deze ervaring kunnen we ander initiatiefnemers ondersteunen.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
secretariaatbsr@lattrop-breklenkamp.nl

Project

Doelstelling
Waarom een dorpspark? Dit heeft te maken met nieuwe en gerealiseerde projecten die in ons dorp. Hiervoor gaan we even terug in de tijd. Vroeger lag er een brug over de Geele Beek, genaamd ’t Weelvonder. Deze brug was onderdeel van het Kerkepad, komend vanuit het Lattropperveld. Helaas is deze brug op een gegeven moment uit beeld verdwenen. Echter, vanuit de inwoners van Lattrop-Breklenkamp kwam de wens om een oude brug weer in ere te herstellen. Op deze manier werd het Lattropperveld weer ve

Beginsituatie
Wij zijn in de ontwerp/onderzoekfase van het project.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Deze ontwikkeling heeft als doel de leefbaarheid van de kern en haar buitengebied te vergroten en leegloop tegen te gaan. Daarmee zorgt men voor een toekomstvaste aantrekkelijke kern voor jong & oud.

Onderdeel van een groter geheel
De realisatie van het dorpspark, is onderdeel van de gebiedsontwikkeling voor Lattrop-Breklenkamp. Deze gebiedsontwikkeling heeft als doel de leefbaarheid van de kern en haar buitengebied te vergroten en leegloop tegen te gaan. Daarmee zorgt men voor een toekomstvaste aantrekkelijke kern voor jong & oud

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners van jong tot oud en toerisme.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het dorpspark is een onderdeel van de gebiedsontwikkeling, dit zal het komende jaar zover als mogelijk worden gerealiseerd. Nog niet alle delen van de grond zijn beschikbaar i.v.m. de gebiedsontwikkeling.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
We besteden niks uit, alles wordt gerealiseerd door vrijwilligers en de lokale bedrijven.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
De ingeschatte kosten zijn zullen rond de € 10.000,- liggen.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
We hebben geen hulp van buitenstaander nodig, alles zal worden gerealiseerd door vrijwilligers en de lokale bedrijven.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Hebben we nog geen idee over of het nodig is.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Door voorgaande projecten met Kern met Pit zoals de brug ’t Weelvonder.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Ervaringen van soort gelijke projecten die via Kern met Pit uitgevoerd zijn.

Images

Natuur- en wandeltochten

Comment

Twitter

On the map

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings