Parabool Lattrop Breklenkamp

Claudia Wolkotte November 03, 2019
489 keer bekeken 0 comments

MFA Parabool toekomst bestendig maken Het Kulturhus van Lattrop staat in het midden van het dorp. Dit middelpunt van het dorp is nog steeds beschikbaar voor iedereen die in Lattrop en Breklenkamp woont. Er is een beschikking over twee verschillende ruimtes. Het gebouw wordt nu onder andere gebruikt door de plaatselijke muziekvereniging, dansgroep, diverse vergaderingen, AED cursus. Ook is er maandelijks een ‘Open Eettafel’ voor de inwoners. De oudere mensen hebben ook nog diverse activitei

Kern

Name
Lattrop Breklenkamp

Aantal inwoners
1000

Gemeente
Dinkelland

Province
Overijssel

Deelnemersgroep

Name
Parabool Lattrop Breklenkamp

Doelstelling
Het huidige kulturhus toekomst bestendig maken

Aantal leden
5

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Opzetten en beheren van een MFA in een kleine gemeenschap

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?

Project

Doelstelling
MFA Parabool toekomst bestendig maken Het Kulturhus van Lattrop staat in het midden van het dorp. Dit middelpunt van het dorp is nog steeds beschikbaar voor iedereen die in Lattrop en Breklenkamp woont. Er is een beschikking over twee verschillende ruimtes. Het gebouw wordt nu onder andere gebruikt door de plaatselijke muziekvereniging, dansgroep, diverse vergaderingen, AED cursus. Ook is er maandelijks een ‘Open Eettafel’ voor de inwoners. De oudere mensen hebben ook nog diverse activitei

Beginsituatie
Zitten in de onderzoekende fase of het haalbaar is alles te realiseren.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Deze ontwikkelingen heeft als doel de leefbaarheid van de kern en haar buitengebied te vergroten en leegloop tegen te gaan. Daarmee zorgt men voor een toekomstvaste aantrekkelijke kern voor jong & oud.

Onderdeel van een groter geheel
nee

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Iedereen van jong tot oud.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Alles

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
We besteden niks uit, alles wordt gerealiseerd door vrijwilligers en de lokale bedrijven.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
We schatten dat de kosten rond de € 5000,- zullen liggen.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Nee

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Tot op heden nog geen behoefte aan.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via mede dorpsbewoners en internet.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We hopen dat er andere plaatsen zijn die met een vergelijkbaar project bezig zijn of geweest. Om de ruimte zo goed mogelijk in te richten.

Images

Ontmoetingsplek

Comment

Twitter

On the map

0  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings