Samenlevingsplatform Baarlo

René Janssen 16-10-2020
114 keer bekeken 0 reacties

De informatievoorziening in ons dorp sterk verbeteren, om daarna zelfsturing mogelijk te maken. Op dit moment zijn er veel te veel online omgevingen, deze willen we allemaal bundelen tot één platform. Gekoppeld aan de gemeentelijke website.

Kern

Naam
Baarlo

Aantal inwoners
6500

Gemeente
Peel en Maas

Provincie
Limburg

Deelnemersgroep

Naam
Baarlo Leeft

Doelstelling
Informatievoorziening verbeteren

Aantal leden
10

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Onze groep bestaat uit verschillende vrijwilligers met diverse achtergronden. Allemaal betrokken bij diverse initiatieven in ons dorp en met diverse beroepen. Dus als iemand een vraag heeft voor ondersteuning of ideeën kan iedereen ons benaderen.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
contact@renejanssen.nl

Project

Doelstelling
De informatievoorziening in ons dorp sterk verbeteren, om daarna zelfsturing mogelijk te maken. Op dit moment zijn er veel te veel online omgevingen, deze willen we allemaal bundelen tot één platform. Gekoppeld aan de gemeentelijke website.

Beginsituatie
Baarlo is een dorp met veel evenementen en verenigingen/stichtingen, die vaak allemaal een eigen website of social media omgeving hebben. We merken dat inwoners/ondernemers/bezoekers van Baarlo echt geen idee hebben waar ze terecht moeten voor informatie. Ook de gemeente is zoekende hoe men inwoners uit de verschillende kerndorpen beter kan bereiken met gerichte informatie. De belangrijkste evenementen en verenigingen/stichtingen zijn overtuigd dat we meer moeten samenwerken. Daarom het idee voor 1 platform voor Baarlo, gekoppeld aan de gemeentelijke website zodat ook de gemeente aanhaakt en inwoners/ondernemers van Baarlo (en straks andere kerndorpen) beter kan bereiken.

Verbeteringen voor de woonomgeving
De saamhorigheid binnen de gemeenschap wordt sterk bevordert. Door één platform te creëren weet straks ook iedereen waar de informatie vandaan gehaald moet worden. En als we de mensen hebben weten te bereiken, kan er ook gedacht worden aan zelfsturing en zelfredzaamheid. Vraag en aanbod kunnen dan in het dorp veel beter op elkaar afgestemd worden. En uiteindelijk levert dat een nog hechtere gemeenschap op waar het fijn wonen is.

Onderdeel van een groter geheel
In eerste instantie niet, maar het achterliggende idee is wel dat ook andere kerndorpen in Peel en Maas het concept kunnen overnemen. En uiteraard ook dorpskernen in andere gemeenten. Vanuit dat oogpunt is een project dat gezien kan worden in een groter geheel. Maar als start zien we dat nog niet zo, we willen klein beginnen.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
In principe alle inwoners en ondernemers van Baarlo, maar ook de bezoekers (toeristen). Iedereen in Baarlo is gebaat bij een goede informatievoorziening, vanuit 1 omgeving.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
We gaan zelf invulling geven aan de inhoud van het platform. Dat betekent dat wij zelf voor de informatie die op het platform ontsloten wordt zorgen. We hebben het voordeel dat we in Baarlo al jaren werken met een fysieke jaarkalender. De data die daar in de loop der jaren is verzameld kunnen wij goed gebruiken om het platform op te bouwen. Daarna is het ook aan de samenleving om inhoud aan te leveren, het moet dus ook een platform worden van de samenleving, niet alleen voor de samenleving.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het bouwen van het platform wordt uitbesteed, voorkeur voor de leverancier die ook de gemeentelijke website heeft gebouwd.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
De kosten voor het laten bouwen van het platform liggen rond de € 20.000,-. En daarmee kunnen we fase 1 uitvoeren. Voor de doorontwikkeling van fase 2 is waarschijnlijk ook nog ongeveer € 10.000,- nodig. Fase 3 valt verder buiten dit project want dan wordt het een doorontwikkeling gemeentebreed. Het voordeel van de investering is dat het platform straks makkelijk uit te rollen is in andere kerndorpen, waar de investeringen dan een stuk kleiner zijn.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Alleen voor het bouwen, verder doen we in eerste instantie alles zelf.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee, is voor dit project niet relevant.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via de website van Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen. En daar zijn we bij uitgekomen via een tip van een contactpersoon bij een andere gemeente, die ook veel voor het verenigingsleven doet vanuit haar eigen onderneming.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Wij hopen dat we met dit project de interesse wekken voor meer dorpen. Wij zien en horen namelijk in veel dorpen hetzelfde probleem. Vaak worden er digitale platformen opgezet vanuit politiek belang, die doorgaans allemaal op weinig tot niets uitlopen. En daar wordt vaak veel geld in gestopt. Ons idee komt vanuit de samenleving zelf, daar ligt denk ik de kracht. En dat is ook waar de gemeente erg van is gecharmeerd, ook onze gemeente heeft in het verleden al veel geld uitgegeven aan digitale omgevingen die uiteindelijk niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Daarom hopen we straks af en toe uitgenodigd te worden om ons verhaal te doen, zeker als het een succes wordt. En dat laatste daar twijfelen wij niet aan.

Afbeeldingen

Anders

Twitter

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen