Van Water Weten - onderdeel Muurschildering Nansenplaats

ProfielfotoPeter Buisman 17-10-2020
69 keer bekeken 0 reacties

De Werkgroep streeft een hogere mate van bewustwording rond het noodzakelijke waterbeheer in het Ommoordse Veld na. Waterbeheer in heden, verleden en toekomst.

Kern

Naam
Ommoord

Aantal inwoners
25000

Gemeente
Rotterdam

Provincie
Zuid-Holland

Deelnemersgroep

Naam
Werkgroep Van Water Weten - Ommoordse Veld

Doelstelling
Bewoners en anderen betrekken bij het waterbeheer van een woon- en leefomgeving die ruim onder NAP ligt.

Aantal leden
7 (4 bewoners-werkgroep leden en 3 toegevoegde adviseurs van resp. Gemeente, Waterschap en Natuurstad.

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Ervaring met wandelroute, kunstroute, beheer natuurgebied, beheer kunst in de buitenruimte, natuureducatie, bewonersinitiatieven en waterkwaliteit/beheer.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
buisman558@gmail.com

Project

Doelstelling
De Werkgroep streeft een hogere mate van bewustwording rond het noodzakelijke waterbeheer in het Ommoordse Veld na. Waterbeheer in heden, verleden en toekomst.

Beginsituatie
Een aantal bewoners van Rotterdam-Ommoord zijn in 2017 gestart met de eerste verkennende gespreken. Aan onze werkgroep zijn adviseurs toegevoegd van het Waterschap, Natuurstad en de Gemeente. De uitvoerende werkzaamheden worden door de bewoners van de werkgroep gedaan. We hebben nu een overall plan uitgewerkt en oriënteren ons op de uitvoering van de deelprojecten waarvan dit er één is. Voor dit deelproject zijn we in de gevorderde planfase en hebben nu overleg met instanties, subsidiegevers, adviseurs, bewoners en gericht op mogelijke hulp bij de realisatie.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Wij willen bezoekers/kijkers bewust maken van de beheersmaatregelen die in het Ommoordse Veld (ruim 6 meter onder NAP) genomen worden/werden om dit zeer laaggelegen gebied te beheren en te behouden. Met deze muurschildering willen op twee manier zichtbaar maken dat beheersmaatregelen geen overbodige luxe zijn: 1. Voor bewoners, voorbijgangers en deelnemers aan in Ommoord georganiseerde activiteiten (kunstwandeling, rondwandeling, burendag, monumentendag), die de muurschildering zien en het informatiebord lezen, wordt gevisualiseerd en in tekst duidelijk gemaakt, dat mooi ook nuttig en noodzakelijk is. De creatieve inbreng van een lokale kunstenaar moet vooral zorgen voor extra aandacht en hopelijk voor een diepere laag dan alleen de platte informatie over het NAP-peil 2. Voor de bezoekers van het Ommoordse Veld, die zowel vanaf de Ommoordse Heuvel, als vanaf de verrekijker op de Rotte dijk kunnen zien welke impact slecht waterbeheer kan hebben op de omliggende bebouwing en dan specifiek de complexen direct gelegen aan het Ommoordse Veld. De kunstenaars moet dus zorgen voor zichtbaarheid over grotere afstand.

Onderdeel van een groter geheel
Het deelproject Muurschildering is onderdeel van het project Van Water Weten - Ommoordse Veld (VWW-OV): In het Ommoordse Veld is het laagste punt ruim 6 meter onder NAP, het is één van de laagstgelegen gebieden van Nederland. Om dit gebied niet te droog, maar ook niet te nat te houden is een heel precies waterbeheer nodig. Het Hoogheemraadschap en Gemeentelijk Stadsbeheer werken intensief samen om het waterbeheer, vanuit een technisch oogpunt, op orde te houden. Voor bezoekers van het Ommoordse Veld vallen de genomen maatregelen nu echter nauwelijks op. Dat is wat het project VWW-OV graag wil veranderen. Er zijn twaalf deelprojecten benoemd in het project VWW-OV waarvan de muurschildering op de Nansenplaats/flat project 8 is.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Uiteindelijk alle bewoners van Ommoord, die geïnteresseerd zijn of worden in de noodzaak van waterbeheer in een woon- en leefomgeving onder NAP. Zeker nu dit door klimaatverandering een steeds groter issue aan het worden is.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Verder uitwerken van de plannen. Er wordt maandelijks vergadert, waarbij derden worden uitgenodigd om voorstellen toe te lichten en om kennis over te dragen. De bewoners in de werkgroep worden langzaamheid deskundigen op het gebied van waterbeheer, waardoor we steeds meer zelf kunnen doen. Creëren van de klankbord groepje van direct betrokken bewoners. Bijvoorbeeld voor de muurschildering worden bewoners van de betreffende flat geïnterviewd, waarbij hun inbreng door een locale kunstenaar wordt uitgewerkt in beelden. Creatieve uitwerking, vanuit de werkgroep kunnen we zelf tot een globaal ontwerp komen, daarna wordt een lokale kunstenaar ingeschakeld voor de ambachtelijke realisatie. Bij alle kunstuitingen in Ommoord staat een standaard informatiebord. De werkgroep zorgt zelf voor het ontwerp, de tekst en de foto's. Het informatiebord wordt door een externe partij daarna gemaakt en geplaatst, waarbij we bij het plaatsen weer zelfwerkzaamheden in hand en span diensten doen. Als sluitstuk organiseren we een feestelijke onthulling, waarbij naast bewoners, pers en belangrijke personen worden uitnodig. Er wordt een rondleiding in het Ommoordse Veld aan gekoppeld, waarbij werkgroep leden als gids optreden. De harde infrastructuur (muurschildering en informatiebord) worden overgedragen aan de beheersorganisatie BOO (Bewoners Organisatie Ommoord, waarin enkele van de werkgroep leden al actief zijn). De werkgroep richt zich uitsluitend op het realiseren van de onderdelen van Van Water Weten.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Ambachtelijke creatieve uitwerking en productie informatiebord

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Projectbegroting. 1. Uitmeten van het exacte NAP peil op de locatie € 50,- (Bewonersstichting DWB) 2. Ontwerp van de muurschildering € 150,- (Werkgroep en Kunstenaar) 3. Ontwerp van het informatiebord € 25,- (Werkgroep ism Bewonersstichting DWB) 4. Maken van de muurschildering incl. materiaal € 550,- (Kunstenaar) 5. Maken en bevestigen van het informatiebord € 1.350,- (uitbesteed aan HR Rijswijk, plaatsen met hulp van de werkgroep) 6. Vergunning, Leges € 175,- (externe kosten) 7. Opening en onthulling € 125,- (Eigen organisatie en inhuur van middelenkraam en catering) 8. Generen van publiciteit € 50,- (facebook Ads) 9. Coördinatie, afstemming, overleg € 50,- (externe kosten) 10. Vrijwilligers uren Stichting De Witte Bollen € 300,- Totaal voor het deelproject Nansenplaats € 2.825,- De begroting van het gehele VWW-project is € 190.000,-

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
VVE van het wooncomplex Nansenplaats, Waterschap HHSK, HR Rijswijk, Gemeente Rotterdam, Kunstkring Prins Alexander, Bewonersstichting De Witte Bollen, Historische Commissie Ommoordse Polder, Bewoners Organisatie Ommoord en werkgroep Ommoordse Veld Open en Groen.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Mogelijk bij het exact bepalen van het NAP-peil op de specifieke locatie. Duurzaam materiaal gebruik op de te beschilderen muur.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Enkele werkgroep-leden kennen Kern met Pit van andere projecten en ontvangen de mailingen.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Input en ervaring van andere deelnemers. Inrichting bewonersgroep. Bepalen NAP. Mogelijke verbeteringen van inhoud en processen.

Afbeeldingen

Anders

Twitter

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen