'Stepping stones 2021'

Barbera Blokland 02-11-2020
257 keer bekeken 0 reacties

HBZ creëert door Houten 'stepping stones': kleinschalige biotopen die met elkaar verbonden zijn. HBZ organiseert maai- en harkfeestjes met omwonenden. HBZ creëert mini-bos op 13 plekken, zet een monitoringsysteem op voor bijen en stimuleert basisscholen bijen-educatie te verzorgen i.s.m. NME.

Kern

Naam
Houten

Aantal inwoners
50.177

Gemeente
gemeente Houten

Provincie
Utrecht

Deelnemersgroep

Naam
Houtense Bijzaken (hierna 'HBZ')

Doelstelling
De vrijwilligers van de Houtense Bijzaken werken samen met mede-Houtenaren, de gemeentelijke organisatie en andere organisaties om wilde bijen en vlinders te voorzien van een betere leefomgeving. We leggen daarvoor prachtige biotopen aan die wij zelf onderhouden. Wij delen onze kennis over de wilde bij. Omwonenden worden actief betrokken, wij vragen hen om een akkoord, om eigen ideeën, er wordt een omwonende-contactpersoon aangesteld voor het veldje aangesteld. Bij de jaarlijks maai- en harkfeestjes bieden omwonenden een helpende hand. Op deze manier restaureren we met elkaar het ecosysteem in onze gemeente Houten.

Aantal leden
Naast vele sympathisanten en buurtbewoners die meehelpen met het jaarlijkse maaien hebben we momenteel 13 actieve deelnemers

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Naast kennis over bijen en de natuur in algemene zin heeft Houtense Bijzaken inmiddels ervaring opgebouwd met het realiseren de aanleg en beheer van bloemenvelden en de samenwerking met gemeente en provincie.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
Houtensebijzaken@gmail.com of via https://www.houtensebijzaken.nl/

Project

Doelstelling
HBZ creëert door Houten 'stepping stones': kleinschalige biotopen die met elkaar verbonden zijn. HBZ organiseert maai- en harkfeestjes met omwonenden. HBZ creëert mini-bos op 13 plekken, zet een monitoringsysteem op voor bijen en stimuleert basisscholen bijen-educatie te verzorgen i.s.m. NME.

Beginsituatie
Ons project begint met het vinden van geschikte locaties waar bloemen gezaaid of bomen gepland kunnen worden. De volgende stap is overleg met de eigenaar (gemeente Houten) voor de mogelijke realisatie van een bloemenvelden op deze locaties. Vervolgens worden de omwonenden betrokken bij de realisatie en het beheer.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Prachtige bloemenvelden voor de buurt en de bijen! Daarnaast ook bewustwording en betrokkenheid van de omwonenden.

Onderdeel van een groter geheel
Houtense Bijzaken is aangesloten bij Milieuwerkgroep Houten, een natuurvereniging in Houten.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De inwoners van Houten en de mensen die Houten bezoeken.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Nieuwe veldjes realiseren in Houten. De inventarisatie van de dieren die de veldjes bezoeken (opzetten van monitoring o.a. gericht op soorten die op de rode lijst staan), beheer van de bestaande veldjes, het organiseren van maai- en harkfeesten in het najaar.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het zaaiklaar maken van de bloemenvelden (frezen of rotorkopeggen) wordt uitbesteed aan een loonwerker of wordt door de gemeente gedaan.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
De totale kosten worden begroot op EUR 41.620. Inmiddels heeft Provincie Utrecht een subsidie verstrekt en hebben we nog zo’n EUR 7.800 nodig om het project volledig te kunnen realiseren.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Wij vragen de omwonenden van beoogde bloemen veldjes om mee te helpen om draagvlak te creëren voor de realisatie; de gemeente verlangt nl. handtekeningen van de omwonenden.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Mogelijk in de toekomst bij de planning / ontwerp van nieuwe bloemenvelden of bij de aanleg van een 'Tiny forest' in Houten. (Een Tiny forest maakt geen onderdeel uit van het Steppingstones 2021 project, maar mogelijk wil Houtense Bijzaken hiermee in de toekomst aan de slag gaan.)

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Toen we met de fondsenwerving voor ons project bezig waren zijn we op Kern met Pit gewezen. Daarnaast heeft Kern met pit ook de WijkExpeditie Houten ondersteund, waar mensen uit onze groep aan mee hebben gedaan.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Het verkrijgen van een groter draagvlak voor onze projecten. Vergroten van ons netwerk, waarmee we kennis kunnen delen.

Inrichten groen

Twitter

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen