Beweegroute Helvoirt

Edward de Vries 24-10-2017
2136 keer bekeken 0 reacties

We wilden een 'Beweegroute' realiseren, met als uitgangspunt om iedereen met plezier en beleving een leven lang te laten sporten en bewegen in een omgeving die permanent beschikbaar en toegankelijk is voor iedereen op elk moment van de dag en Helvoirt te laten uitgroeien tot een actief dorp.

Van start tot finish…: 'Beweegroute Helvoirt'

'Beweegroute Helvoirt' is een herkenbare uitgestippelde route met diverse fitnesstoestellen en speeltoestellen voor alle leeftijden. Het doel is niet alleen om meer mensen te laten bewegen maar ook om meer mensen sámen te laten zijn. Samen naar buiten, samen met de kleinkinderen een rondje maken, samen met je mantelzorger er op uit of samen een wedstrijdje starten met vriendinnetjes en vriendjes van school. Niet alleen puur een bewéégroute dus maar vooral ook een verbindende route. Een plek waar de oudere en jongere generatie samen komen.      
Het werd een beweegroute! En deze route hebben we met succes afgelegd? Hoe? Dat lees je in het inspirerende verhaal hieronder.

Toen de bouw van multifunctioneel centrum, het HelvoirThuis, samenviel met het afscheid in december 2014 van Dr. Jenniskens als huisarts in Helvoirt ontstond het idee om iets terug te doen voor de Helvoirtse gemeenschap. En in die fase werd de link gelegd naar de plannen richting dagbesteding voor hen die een steuntje in de rug konden gebruiken. Wellicht ten behoeve van de inrichting van een ruimte in het HelvoirThuis? Misschien voor spelmateriaal of juist iets bedoeld om meer te bewegen?

En toen dagbesteding in het najaar van 2016 startte waren dankzij gulle giften en sponsoren een ingericht lokaal en spelmaterialen aanwezig. De 'opbrengst' van het afscheid, € 3.600, bleef over voor bewegen. Maar wat?

Een bijeenkomst, begin 2017, van de oorspronkelijk bij het initiatief betrokkenen bracht al snel het idee van een beweegtuin voort, waarbij de beperkte ruimte in het HelvoirThuis, maar vooral het 'verbinden' van jong tot oud en alles daar tussen in aansprak en meteen uitgangspunt van denken werd. En zo zijn we aan de slag gegaan met bewegen ten behoeve van school, wijk, sportvereniging en woon- en zorgcentrum. Het motto 'een leven lang bewegen' doet een oproep aan iedereen om zoveel mogelijk te gaan én te blijven sporten en bewegen. En hoe mooi zou het zijn als we daar een basis voor konden leggen!

De basisschool werd meteen enthousiast. De nieuwe speelplaats kende nauwelijks uitdagingen. Het zorgcentrum zag meteen mogelijkheden om bij de aanleg van de tuin rekening te houden met plekken om (met meerdere generaties) lekker bezig te zijn en om elkaar te ontmoeten. En uit de wijk kwam als reactie dat de 'kale' rolschaatsbaan wel wat meer levendigheid kon gebruiken…

Het werd tijd om de prille ideeën voor te leggen aan een flinke groep mogelijk betrokkenen. We bespraken het met de GGD en via hen zaten al heel snel een fysiotherapeut, een diëtiste en een sportleider aan tafel. Ook de actie richting school leverde op dat een leerkracht, een leidster kinderopvang én twee leerlingen mee gingen denken. Vanuit het zorgcentrum kwamen de activiteitenleidster én een bewoner en vanuit het dorp bleken de coördinator 'sport', een fanatieke sporter, een ontwerper én enkele betrokken burgers meteen ook gemotiveerd.

In de eerste gesprekken kwam meteen het idee op tafel om een lint te vormen tussen het zorgcentrum, langs de speelplaats van de basisschool in de richting van dorpshuis, het HelvoirThuis. Al snel werd dit idee uitgebreid met een route met mogelijkheid om actief bezig te zijn, al trimmend of wandelend richting rolschaatsbaan en vooral de aanlooproute naar school. Op die manier zou deze combinatie zich kunnen richten op senioren die hun vitaliteit op peil willen houden of weer op peil willen brengen, dan wel die door omstandigheden ongewenst in een isolement dreigen te geraken. Daarnaast wilden we rondhangende jongeren uitdagen tot actiever bezig zijn en evenzo zouden we met deze tuin de schoolomgeving toekomstbestendig maken: Je kunt er heerlijk spelen en veilig je vrije tijd doorbrengen en lekker actief bewegend naar school of weer naar huis gaan. Tegelijkertijd bedachten we dat  de generatietuin en de 'beweegroute' ook zo gesitueerd konden worden dat vaders en moeders, opa’s en oma’s, kinderen en kleinkinderen er samen van zouden kunnen genieten!

Deze insteek betekende de toezegging van alle leden van de werkgroep om vanuit zijn of haar perspectief een stukje te schrijven voor het lokale maandblad. Aangevuld met de 'stand van zaken' zou dit moeten leiden tot betrokkenheid van de hele dorpsgemeenschap.

Na de zomer van 2017 gingen onze discussies over de vraag hoe de route er uit zou kunnen zien. Tegelijkertijd werd natuurlijk duidelijk dat het oorspronkelijke budget niet toereikend zou zijn maar ook dat we iets wilden realiseren op grond die geen eigendom was. En dus volgden deze stappen:

- de plannen werden voorgelegd aan twee firma's met de vraag om hun expertise op ons routeplan los te laten en vervolgens om een begroting aan te leveren. We werden wel even stil van de uitkomst: € 52.000 ex btw. Maar tegelijkertijd ontstond een 'we gaan ervoor'!

- binnen de dorpsgemeenschap werden verenigingen benaderd met de vraag of zij op een of andere manier konden bijdragen in de kosten. Ook de inschrijving bij "Kern met Pit', aangedragen door een oud medewerker van KNHM, werd een feit.

- aan de wethouder werd het plan voorgelegd en hij bleek enthousiast. We kregen een positieve reactie op onze vraag of, ten behoeve van korte lijnen, een ambtenaar toegevoegd kon worden aan de werkgroep én op ons verzoek om de kosten te delen.

- inmiddels meldden zich ook twee moeders, die graag iets voor de allerkleinsten gerealiseerd wilden zien op de rolschaatsbaan. Hoewel daarmee ons plan ongetwijfeld nog groter (en duurder) zou uitvallen hebben we hen van harte welkom geheten in de werkgroep, die daarmee uitgroeide naar 18 man…

Kort daarna kwam de basisschool met het plan een sponsorloop te organiseren. De jaarlijkse Dr. Landmandag (hij was de naamgever van de school) werd in het teken geplaatst van 'Gewoon Gezond' en bewegen paste daar volledig bij. De sponsorloop werd een gezellige heksenketel! Het parcours was leuk, de kinderen waren enthousiast en er stond voldoende publiek langs de route. De veel gehoorde reactie langs de kant" dit moeten we vaker doen" zegt genoeg. En de opbrengst: maar liefst € 4.421…

Met al deze ontwikkelingen kwam het goed uit dat de nieuwjaarsbijeenkomst ruimte bood om de plannen in beeld te brengen voor een groter publiek. De reacties waren uitermate positief en leverden onder meer de toezegging op van een jurist om het geheel goed te borgen.

De feestelijke opening op 31 oktober 2018

'Beweegroute Helvoirt' is sinds 31 oktober officieel in gebruik. Een tweetal acteurs kregen alle schoolkinderen met veel humor in beweging en zorgden zo voor een spetterende opening, waar ook vele (groot)ouders volop van genoten.

Het is hartstikke mooi om te zien dat er inmiddels wekelijks geoefend wordt door groepen bootcampers, 55 plussers, individuele sporters en heel veel kinderen, regelmatig met hun ouders. Zo hebben ook klassen van de basisschool al aardig wat gymlessen buiten gehouden…

En een terugblik leert dat een burgerinitiatief staat of valt met het enthousiasme van een brede werkgroep, met een open samenwerking met de gemeente én met een grote betrokkenheid binnen de dorpsgemeenschap.
'Beweegroute Helvoirt' is daarmee echt een succes!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kern

Name
Helvoirt

Aantal inwoners
4700

Gemeente
Haaren

Province
Noord-Brabant

Deelnemersgroep

Name
werkgroep beweegroute

Doelstelling
realiseren van een beweegroute

Aantal leden
16, met allen een achterban

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Kennis omtrent de onderbouwing van het waarom van een beweegtuin: De werkgroep bestaat uit onder meer een fysiotherapeut, een beweegcoach, een sportleidster, een diëtiste, een ontwerper en vertegenwoordigers van de basisschool, van de voor- en nascho

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@55plushelvoirt.nl

Project

Doelstelling
We wilden een 'Beweegroute' realiseren, met als uitgangspunt om iedereen met plezier en beleving een leven lang te laten sporten en bewegen in een omgeving die permanent beschikbaar en toegankelijk is voor iedereen op elk moment van de dag en Helvoirt te laten uitgroeien tot een actief dorp.

Beginsituatie
In Helvoirt is een nieuw Multi Functioneel Centrum gerealiseerd. Naast educatie, cultuur / recreatie, zorg en welzijn is sport een van de speerpunten. In de directe omgeving ligt enerzijds een beperkte speelplaats en staat anderzijds een nieuw woon / zorgcentrum. Jong en oud zou veel meer in beweging mogen komen...

Verbeteringen voor de woonomgeving
Naast jong tot oud met plezier in beweging te krijgen staat vooral ook het sociale aspect hoog in het (verbeterings)vaandel.

Onderdeel van een groter geheel
Uitgangspunt van het Multi Functionele Centrum is "verbinden". Dat gebeurt daar onder meer middels de samenwerking van de basisschool met Vereniging 55+. Met de Beweeg- en Kwiekroute hopen we een volgende stap te zetten richting verdere verbinding van de Helvoirtse gemeenschap.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
een van de visioenen die we hebben is dat het bezoek aan de senioren oplevert dat opa's en oma's, papa's en mama's en uiteraard de (klein)kinderen met elkaar gaan bewegen; een nader dat de kinderen liever via allerlei leuke uitdagingen naar school gaan dan met de auto worden gebracht.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
De verdere sponsorwerving en - hopelijk - de realisering.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
geen

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
De kosten worden nu geraamd op bijna € 52.000,-

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, we hebben contact met betrokkenen bij andere beweegtuinen. Maar we schakelen ook heel veel Helvoirtenaren in...

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
nog niet van toepassing

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Een betrokken Helvoirtenaar was voorheen werkzaam bij de rechtsvoorganger van Arcadis. De informatie die hij kreeg omtrent 'Kern met Pit' stuurde hij door met de woorden: "Het is een activiteit van de KNHM, mijn oorspronkelijke werkgever en ik denk dat het beweegtraject een héél goed project is".

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We hopen vooral tips te krijgen van mensen die met vergelijkbare projecten bezig zijn.

Images

Sport en Spel

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}