Nieuwe Gemeenschapstuin CitySeeds

Nico Landsman 06-06-2017
1547 keer bekeken 0 reacties

Inventariseren van alle voorwaarden voor een succesvolle Gemeenschapstuin op de potentiële nieuwe locatie. Doen van onderzoeken. Maken van plannen (ontwerp en werkzaamheden). Voorbereiden van de nieuwe locatie voor het seizoen dat start in 2019. Verkrijgen van alle vergunningen en financiën.

Bij CitySeeds verbouwen vrijwilligers groenten, fruit, kruiden en bloemen voor mensen die met armoede te maken hebben. Eind 2018 verhuist de tuin van een tijdelijke locatie op braakliggende grond voor nieuwbouw naar een permanente locatie tussen de flats aan de Driewegenhof, nog dichter bij een deel van de mensen voor wie de groenten worden verbouwd.

Het sociale karakter van het project zal nog sterker worden door de integratie van vrijwilligers, klanten, tuinhuurders en bewoners.

Kern

Name
Dauwendaele

Aantal inwoners
Ruim 6.000

Gemeente
MIDDELBURG

Province
Zeeland

Deelnemersgroep

Name
Stichting Gemeenschapstuin CitySeeds

Doelstelling
Bij CitySeeds verbouwen vrijwilligers groenten voor mensen die te maken hebben met armoede. We overwegen uitbreiding van de groep afnemers via betaalde abonnementen. Hierdoor verdwijnt het stigma van de afnemers. Vrijwilligers zijn o.a. mensen met een (tijdelijke) arbeidsbeperking. In een schooltuin ervaren kinderen hoe je groenten verbouwt.

Aantal leden
Er zijn circa 25 actieve vrijwilligers, waaronder de bestuursleden

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Ervaring in het opzetten van de gemeenschapstuin, zoals vrijwilligersbeleid, verwijzingenbeleid. Omgaan met gemeente en andere instanties.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
secretariaatcityseeds@gmail.com

Project

Doelstelling
Inventariseren van alle voorwaarden voor een succesvolle Gemeenschapstuin op de potentiële nieuwe locatie. Doen van onderzoeken. Maken van plannen (ontwerp en werkzaamheden). Voorbereiden van de nieuwe locatie voor het seizoen dat start in 2019. Verkrijgen van alle vergunningen en financiën.

Beginsituatie
De Gemeenschapstuin is gevestigd op een tijdelijk braakliggende locatie voor woningbouw. De verwachting is dat 2018 het laatste jaar is dat deze kan worden gebruikt. De nieuwe locatie bestaat nu uit grasvelden, struiken en bomen tussen flatgebouwen. Deze locatie kan in principe permanent in gebruik worden genomen en biedt dus meer perspectief voor de toekomst.

Verbeteringen voor de woonomgeving
De vestiging van een gemeenschapstuin biedt de bewoners van de aanliggende flats een eenvoudige mogelijkheid om in de buitenlucht actief te zijn en te voorzien in groenten voor mensen die te maken hebben met armoede en voor eigen gebruik. Het activeren van de bewoners draagt bij aan hun gezondheid door meer bewegen, gezondere voeding en zingeving. Dit zijn tevens doelen van het gemeentelijke project Dauwendaele Vitaal.

Onderdeel van een groter geheel
De vestiging van de gemeenschapstuin kan worden gezien als een onderdeel van het gemeentelijke project Dauwendaele Vitaal. Er bestaan al verbindingen met andere initiatieven in de wijk en met de scholen. Het kan tevens leiden tot stadstuinbouw in meer wijken van Middelburg.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Inwoners van Walcheren die met armoede te maken hebben. Alle flatbewoners rondom de tuin. De scholieren en hun ouders.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Contacten leggen met gemeente, woningbouwcorporatie, welzijnsorganisaties, buurtverenigingen, bewonersverenigingen e.d.. Voorwaarden in kaart brengen. Plannen ontwikkelen en voorleggen en aanpassen. Bodemonderzoek, grondverbetering, enz. Verwerven en inrichten van verblijfsruimten voor vrijwilligers. Inrichten paviljoen met uitgifteruimte. Inrichten opslagruimten. Voorlichting over de nieuwe situatie. Bijzondere aandacht vraagt ook het idee om met betaalde abonnementen te gaan werken.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Ontwerpen maken. Adviezen inwinnen. Aanleggen drainage. Bouwen van een paviljoen.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Adviezen 5.000, Aanleggen drainage 20.000, Bouwen paviljoen 100.000. Totaal 125.000.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja. Zoveel mogelijk van bewoners, organisaties in de wijk. Ook de gemeente, Fooddelta Zeeland, scholen, hogeschool en universiteit, enz.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ja. Een vergelijking tussen kwaliteiten van huidige en potentiële nieuwe locatie is nodig voor de besluitvorming. Schetsontwerp moestuin. Inrichtingsplan. Ontwerp paviljoen.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Media en kennissen.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Planontwerp voor inrichting van de nieuwe locatie, waaraan een aantal lastige aspecten zitten. Bemiddeling naar instanties en fondsen.

Images

CitySeeds

Moestuin

  • Nico Landsman 28 February 2019
    Er is met man en macht gewerkt: tegelpaden aangelegd, tuintjes gefreesd, watervaten geplaatst. Fruitboompjes verplant van de oude tuin naar de nieuwe tuin. Er komen nog meer watervaten en dan moeten ze nog worden aangesloten aan de regenpijpen. Nu aan de slag om het appartement aan te pakken, zodat het een leuke kantine wordt voor de vrijwilligers en hopelijk ook voor/ met flatbewoners en anderen in de buurt. CitySeeds kan steeds meer iets van de mensen worden, maar blijft ook groenten verbouwen voor alle mensen met een kleine beurs op Walcheren.
  • Nico Landsman 12 December 2018
    De drainage is in december 2018 aangelegd en er is geploegd. De grond ligt er goed bij om de winter in te gaan. Een deel van de tuin wordt voorzien van een omheining en afsluitbaar hek. Dit is vooral voor de tuintjes die verhuurd worden. Hek en drainage zijn gerealiseerd door de gemeente Middelburg. Dank! De grond zelf, garages voor opslag gereedschap e.d. en medegebruik van een appartement worden beschikbaar gesteld door de woningbouwcorporatie. Dank! Het jaar 2018 is nodig geweest voor locatie-onderzoek met de gemeente en overleg van de gemeente met de gebruiker van een alternatieve locatie. Uiteindelijk kwamen we toch uit op deze geweldige plek tussen de flats aan de Driewegenhof, midden tussen de mensen, die voor een deel gebruik maken van onze groenten en/of als vrijwilliger meewerken. We geloven dat we een mooie toekomst tegemoet gaan met dit bijzonder stadstuinbouwproject. Kern met Pit heeft ons goed geholpen in overleggen met de gemeente en andere organisaties door het aanreiken van strategieën en af en toe extra doorzettingskracht in te brengen.

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}