Anloo vergroent; samen in beweging voor duurzaamheid!

Karin Elema 30-10-2017
1680 keer bekeken 1 reacties

Met onze projecten willen we mensen betrekken bij duurzaamheidskwesties en daadwerkelijk kleine, maar gestage stappen richting duurzaamheid zetten. We richten ons vooral op inwoners van Anloo en omgeving en leden van de Magnuskerk.

Kern

Name
Anloo

Aantal inwoners
plusminus 350

Gemeente
Aa en Hunze

Province
Drenthe

Deelnemersgroep

Name
Stichting Anloo vergroent

Doelstelling
Onze wereld blijft alleen mooi en leefbaar als we ons daar met zijn allen voor inzetten. Maar hoewel veel mensen zich zorgen maken over klimaat en milieu, lijkt de vervolgstap naar zorgzaam gedrag vaak groot. Anloo vergroent werkt daarom in kleine stapjes aan duurzaamheid, in en om het dorp Anloo en de Magnuskerk. We inspireren mensen in onze omgeving én elkaar tot zorg voor de aarde, met hart en handen. We werken daarbij met verschillende thema’s en activiteiten, want duurzaamheid is heel breed en gaat ons hele bestaan aan. Ontdek in 1,5 minuut op youtube wat we doen! (https://www.youtube.com/watch?v=dKnAmpKbl10, ook te vinden via anloovergroent.nl).

Aantal leden
Ons bestuur telt 6 leden, daarnaast zijn er verschillende werkgroepen voor afzonderlijke deelactiviteiten

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Voor ons is duurzaamheid een gezamenlijke en geleidelijke ontdekkingsreis. Maar we kunnen enthousiast vertellen over wat we tot nu toe gedaan hebben! (een duurzaam weekeinde, plannen voor een natuurvriendelijk bos en een dorps-school-moestuin, een 40 dagen vegetarisch challenge). Verder hebben afzonderlijke leden kennis in huis over onder andere natuurvriendelijk bijen houden, duurzaam bouwen, vegetarisch/veganistisch eten en koken, Fair Trade, 'Groene kerk'...

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
gjmscholtens@gmail.com of meykebeekman@yahoo.com (secretaris) of karin@bbkk.demon.nl (voorzitter)

Project

Doelstelling
Met onze projecten willen we mensen betrekken bij duurzaamheidskwesties en daadwerkelijk kleine, maar gestage stappen richting duurzaamheid zetten. We richten ons vooral op inwoners van Anloo en omgeving en leden van de Magnuskerk.

Beginsituatie
Dat verschilt per deelproject. In het algemeen kun je zeggen dat duurzaamheid niet op de agenda stond, alleen bij sommige afzonderlijke mensen. We zijn tot eind 2018 met de volgende deelprojecten bezig (geweest): natuurvriendelijker Speulkoelbos, dorps-school-moestuin en zoemtuin, 40 dagen vegetarisch actie, biobollen, voorlichtingsbijeenkomsten over duurzame energie en gezamenlijke aanschaf, ‘weekends met een groen randje’ in november 2017 en 2018 (weekends vol duurzame activiteiten zoals duurzame huizenroute / voorlichting duurzaam bouwen, natuurwerkdag, proeverij met presentaties van duurzame doeners, oogstdienst en inzameling voedselbank, filmprogramma) informatie geven door middel van een regelmatig verschijnend krantje (zie downloads). De beginsituatie van enkele deelprojecten - het Speulkoelbos was langs de zuidkant sterk vervuild met illegaal gestort afval en er groeide veel opslag van vogelkers - de dorps-school-moestuin bestond voorheen uit een paar houten moestuinbakken - 40 dagen vegetarisch; sommige inwoners of leden van de kerk eten (soms) vegetarisch - duurzame energie; sommige woningen zijn voorzien van zonnepanelen en/of warmtepomp met bodemopslag

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het Speulkoelbos is ontdaan van gestort afval en deels van een houten afrastering voorzien, die voorkomt dat er opnieuw afval gestort wordt. De aanblik van het bos (tevens entree van het verderop gelegen Kniphorstbosch, deel van Nationaal landschapspark Drentse Aa) is daardoor sterk verbeterd. (Omdat het bos eind 2018 van eigenaar verandert, is nog niet duidelijk in hoeverre we betrokken kunnen blijven bij een verdere natuurvriendelijker (her-)inrichting van het bos). Bij de school is inmiddels de dorps-schoolmoestuin gerealiseerd, die verbindend werkt voor mensen van verschillende achtergrond en leeftijd. Kinderen leren door hun eigen tuintje enthousiast over ecologie en herkomst van voedsel. November 2018 is de tuin uitgebreid met een zoemtuin, waar mensen op de natuurwerkdag plantmateriaal brachten in ruil voor biologische krokusbollen. We hebben (inmiddels ruim 2000) biologische bloembollen verspreid en geplant in het dorp en rondom de kerk en daarbij voorlichting gegeven over het belang van insectvriendelijke/gifvrije planten. Door onze activiteiten ontmoeten mensen elkaar (die elkaar anders niet zouden tegenkomen). Duurzaamheid begint heel geleidelijk meer een ‘issue’ te worden. Verder leveren onze duurzaamheidsinitiatieven natuurlijk ook een heel klein beetje winst voor een betere leefomgeving dichterbij en verder weg...

Onderdeel van een groter geheel
We maken geen deel uit van een groter geheel, maar leggen wel zo veel mogelijk verbindingen, bijvoorbeeld met andere initiatieven en partijen in het dorp (bijvoorbeeld NLDoet, de basisschool, de Magnuskerk, Tuinclub/ Vrouwen van Nu, Natuur en Milieu Federatie Drenthe). We hebben meegedaan aan de wedstrijd 'Duurzaamste Dorp van Aa en Hunze' en kwamen daarbij als duurzaamste uit de bus....

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Ieder die dat wil, mens en dier. Onze activiteiten zijn heel divers, zodat er voor iedereen wel een passende manier is om mee te doen. Ook inspireren we groepen in de wijdere omgeving om ook het 'groene pad in te slaan'.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
November 2017 hebben we een natuurwerkdag in het Speulkoelbos gehouden en samen met dorp en kerk bijna 2000 biologische bloembollen geplant in het dorp en eigen tuinen. We hebben in maart 2018 een begin gemaakt met de aanleg van de dorps-schoolmoestuin. Ook hebben we toen het Speulkoelbos van gestort afval ontdaan (ruim 600 kg!) en een gedeeltelijke omheining geplaatst. In mei beginnen we het project 'samen energie besparen'. In november is er opnieuw een duurzaam weekeinde gehouden en een zoemtuin aangelegd. De plannen voor het Speulkoelbos zijn geparkeerd vanwege wisseling van eigenaar van het bos. Voorjaar 2019 werken we aan een project voor gierzwaluwen in de kerktoren en huiszwaluwen bij afzonderlijke huizen, houden we opnieuw open vegetarische eettafels en gaat een groepje bewoners bezig met 'Speur de energieslurper'.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
geen (behalve dat Arcadis via Kern met Pit advies uitgebracht heeft over de staat van het Speulkoelbos)

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
N.v.t.

Totale kosten van het project
Vanwege de diversiteit, de deels lange looptijd van de deelprojecten en het opstarten van steeds nieuwe initiatieven is dat niet duidelijk te beantwoorden.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Zeker, we zoeken steeds naar mogelijkheden voor steun van en/of samenwerking met andere partijen, zoals Landschapsbeheer Drenthe, gemeente Aa en Hunze, stichting Natuur en Milieu, Buurkracht, Oranjefonds, de Magnuskerk

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Is inmiddels gebeurd, Arcadis heeft een grondig rapport gemaakt over de conditie van het bos, waarmee wij beter beslagen ten ijs zijn gekomen om de juiste beslissingen voor toekomstig bosbeheer te nemen.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Internet

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Naast de goede adviezen m.b.t. het Speulkoelbos hopen we o.a. te leren over hoe je mensen betrekt, meekrijgt en werft.

Images

Duurzaamheid

Twitter

On the map

1  Comments

Bert Huisman 03-04-18 at 19:34

Ziet er goed en inspirerend uit; nodigt uit om mee te doen!!

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}