Opzetten van een winkel

Geert Verf 30-10-2017
999 keer bekeken 0 reacties

Het opzetten en duurzaam exploiteren van een bakkerswinkel in Marsum.

Nieuwe bakkerswinkel aan de Bitgumerdyk geopend

 woensdag, 9 mei 2018  ActueelDorpsbelang


Terwijl in andere dorpen de winkeldeuren sluiten, opent Marsum een nieuwe winkel.

Op dinsdag 8 mei hebben Shira Tigchelaar-Pelser en Siebren van der Leij van Dorpsbelang Marsum de sleutel van de nieuwe bakkerswinkel overgedragen aan de trotse exploitante Esselina Beimers. Dorpsbelang wil hiermee het voorzieningenniveau in haar dorp overeind houden. In dit geval zelfs verbeteren omdat het een eerdere bakkerswinkel vervangt die kleiner was. Ook deze bakkerswinkel was eigendom van Dorpsbelang.

De totale kosten bedragen 22.000 Euro. De provincie (Iepen Mienskipfûns) en de gemeente Menameradiel droegen elk 7.500 Euro bij in dit leefbaarheidsproject. Verder zijn bijdragen toegezegd door het H. Duintjerfonds, fonds Bolsward/Dronrijp en de KNHM (Kern met pit) na voltooïng van het project. Het dorp legde zelf  zo’n 3000 Euro bij. Vrijwilligers uit het dorp hebben tientallen uren gestoken in verfwerk en inrichting.

Dorpsbelang heeft bewust gekozen voor dit concept. Het pand is van Dorpsbelang, de exploitatie doet een vrijwilliger die de winst mag houden en mag investeren in de winkel. Op deze wijze lukt het om een winkel in een dorp overeind te houden. Zelfs als het op 3 km afstand zit van twee grote supermarkten. Dit concept is door andere dorpen redelijk eenvoudig te kopiëren.

Zoals bekend was verhuizing nodig omdat de vorige exploitante na ruim 10 jaar stopte. Dorpsbelang heeft gekozen voor een nieuwe winkel omdat verplaatsing in technische zin te risicovol was. De winkel kon ook wat groter worden zodat er meer verkoopruimte is.

We hopen dat de Marsumers de weg naar de nieuwe winkel ook kunnen vinden. U koopt niet alleen een goed bakkersproduct, u houdt ook de winkel ermee in stand. Goed voor de leefbaarheid.

Dorpsbelang en Esselina hopen dat ook Ingelumers die langs de Bitgumerdyk rijden daar hun brood, banket en aanverwante producten gaan halen. En wie weet de bezoekers die op het tuincentrum komen…

Op de foto’s:
De nieuwe bakkerswinkel naast het tuincentrum aan de Bitgumerdyk.
Bestuursleden Shira Tichelaar-Pelser en Siebren van der Leij overhandigen de sleutel aan exploitante Esselina Beimers.

Kern

Name
Marsum

Aantal inwoners
1035

Gemeente
Menameradiel (na 2018 Waadhoeke)

Province
Friesland

Deelnemersgroep

Name
Vereniging voor Dorpsbelang

Doelstelling
De leefbaarheid van Marsum bevorderen

Aantal leden
350

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Bevorderen van leefbaarheid

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
Marssumdorpsbelang@gmail.com

Project

Doelstelling
Het opzetten en duurzaam exploiteren van een bakkerswinkel in Marsum.

Beginsituatie
In 2006 hebben we een bakkerswinkel geopend. Het is een duurzaam succes. We willen de winkel nu uitbreiden en verplaatsen naar een ruimere locatie.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Behoud van de voorzieningen in een krimpend dorp (was 1485, nu 1035 inwoners) Bevordering van de leefbaarheid Bevorderen van het "elkaar ontmoeten"

Onderdeel van een groter geheel
Nee

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners, vooral de ouderen en minder mobielen. Ook bewoners van omliggende dorpen en buurtschappen zoals Ingelum, Dyksterhuzen, Franjumbuorren en Ritsumasyl.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het organiseren en coördineren van de aanschaf van een grotere blokhut, de plaatsing daarvan en het geschikt maken als winkel. Het zorgen voor een duurzame wijze van exploiteren.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het bouwen en plaatsen van de blokhut

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
21.000 Euro

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, gemeente, provincie en twee fondsen die reeds hun medewerking hebben toegezegd.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Eerst nog niet. Riolering is nog een probleem, maar proberen we eerst nog zelf op te lossen in overleg met de gemeente.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Twee keer eerder een aanvraag ingediend.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Kritisch meekijken naar risicofactoren

Images

Anders

  • Geert Verf 24 March 2019
    Nieuwe dorpswinkel kent prima start woensdag, 27 februari 2019 De nieuwe dorpswinkel Jacobs Bôlekoer kent een prima start. Zoals bekend is de winkel een initiatief van Dorpsbelang Marsum. De winkel is met steun van de gemeente, provincie, fondsen, Dorpsbelang en KNHM (Kern met Pit) gefinancierd. De winkel is eigendom van Dorpsbelang die daarmee ook een belangrijk deel van de vaste lasten betaalt. Daardoor heeft de winkel ook in een klein dorp levensvatbaarheid. Dorpsbelang heeft een nieuwe exploitant gevonden die vol enthousiasme is begonnen. “De winkel is nu ruim 2 weken open. Ik ben dik tevreden met de toeloop”. De winkel is vijf weken dicht geweest, maar de Marsumers weten de weg naar de Bôlekoer prima te vinden. Ik doe mijn uiterste best om dit vast te houden. De klanten reageren heel positief. Met name de uitbreiding van het assortiment valt zeer goed in de smaak. De eerste weken waren soms hectisch; brood en banket is nieuw voor mij dus dat moet nog wel even wennen. Gelukkig krijg ik steun van bakkerij Sybesma, vrijwilligers en van Dorspbelang! Naast brood en banket is het assortiment uitgebreid met groente en fruit van Douwe Offringa (wel bekend in Marsum), vlees van de biologische slager Bijlsma uit Sint Annaparochie en delicatessen zoals lekkere kaas, wijnen en hapjes. Het is fijn om te merken dat de Bôlekoer gewaardeerd wordt, ook buiten Marsum. Het valt me op dat de klanten het helemaal niet erg vinden om even op hun beurt te wachten. Er is dan mooi gelegenheid om alles te bekijken en een praatje te maken, vaak onder het genot van een bakje koffie. Vooral dit sociale aspect van de winkel vind ik erg leuk en belangrijk! Ik hoor dat de klanten blij zijn met de nieuwe winkel. En dat merk ik aan de toeloop. Zo blijft Marsum vast en zeker een eigen winkel houden".
  • Geert Verf 13 January 2019
    Nieuwe uitdaging: Van bakkerswinkel naar dorpswinkel Eind 2018 sloot onverwachts de slagerswinkel en de groenteboer. Een gevoelige klap voor de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in ons dorp. Maar het geeft ook nieuwe kansen. Dorpsbelang Marsum bekijkt hoe de bakkerswinkel kan worden getransformeerd naar een dorpswinkel door uitbreiding van het assortiment met groente, fruit, en vleesproducten. Dit maakt nieuwe investering in de inrichting noodzakelijk. De verwachting is dat dit in februari al gerealiseerd kan worden. Van de nood een deugd gemaakt. Actie loont.

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}