De hoeskamer van Maria Hoop (de huiskamer van Maria Hoop)

Berna Mathijssen 31-10-2017
2022 keer bekeken 0 reacties

Het vergroten sociale contact tussen senioren uit Maria Hoop waarbij ontmoeting en gezelligheid centraal staan. Voorkomen van eenzaamheid en waar mogelijk verbeteren van fysieke en psychische functies. Het aanbieden en bewustwording van gezonde levensstijl. Stimulering (nieuwe) activiteiten.

Kern

Name
Maria Hoop

Aantal inwoners
1300

Gemeente
Echt-Susteren

Province
Limburg

Deelnemersgroep

Name
Stichting gemeenschapshuis de Annendaal

Doelstelling
Het beheer en exploitatie van het gemeenschapshuis "De Annendaal", dat voorziet in de behoefte aan geschikte lokaalruimte voor activiteiten op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel gebied. Verder het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van Maria Hoop.

Aantal leden
Het bestuur van de Annendaal bestaat uit 12 personen. De projectcoördinatie bestaat uit 3 personen. De totale vrijwilligersgroep bestaat uit zo'n 40 personen, verdeeld over diverse werkgroepen.

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Kennis op gebied van ouderenzorg, dementie, geriatrie, welzijnswerk en het opstarten van projecten. Daarnaast uiteenlopende technische vakkennis voor wat betreft (ver)bouw en inrichting. Zo ook financiële en juridische vakkennis.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
Thijs Brouns (thijsbrouns@gmail.com) of Berna Mathijssen (mathijssen.b@gmail.com)

Project

Doelstelling
Het vergroten sociale contact tussen senioren uit Maria Hoop waarbij ontmoeting en gezelligheid centraal staan. Voorkomen van eenzaamheid en waar mogelijk verbeteren van fysieke en psychische functies. Het aanbieden en bewustwording van gezonde levensstijl. Stimulering (nieuwe) activiteiten.

Beginsituatie
Op dit moment is er een huiskamerproject dat slecht 1 dagdeel (vrijdag van 13.30 uur - 16.30 uur in gemeenschapshuis Annendaal, Annendaalderweg 12, Maria-Hoop) toegankelijk is. Doelstelling is om zowel het huiskamerproject als de beschreven activiteiten kwantitatief als kwalitatief uit te breiden. Bij navraag aan senioren in het algemeen en van deelnemers van het huiskamerproject blijkt dat er voldoende vraag is naar meer activiteiten en uitbreiding van het aantal uren van het huiskamerproject. Op dit moment is er in het gemeenschapshuis “ De Annendaal” onvoldoende goed meubilair voor senioren, de aankleding van de zaal is niet gezellig en heeft geen uitnodigend karakter waardoor de sfeer niet gezellig te noemen is (zo is er bijvoorbeeld geen uitkijk naar buiten mogelijk en is de verlichting onvoldoende) en er is slechts een eenvoudige keuken, die niet geschikt is voor het (samen) bereiden van maaltijden voor een grotere groep.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Indien we onderstaande kunnen realiseren dan kunnen we een bijdrage leveren om senioren uit hun isolement halen en hen zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving te laten blijven. "In een gezellige ruimte maken vrijwilligers het mogelijk dat senioren in Maria Hoop in een ontspannen sfeer andere ouderen kunnen ontmoeten. Dit ontmoeten vindt plaats onder het genot van een kopje koffie. Er zijn mogelijkheden om met elkaar in gesprek te komen, te kaarten, creatief bezig te zijn, aan gezelschapsspelen te doen, te leren omgaan met PC en tablet, meer te bewegen in de vorm ouderengym, een gezamenlijk warme maaltijd te bereiden of gewoon vrij binnen te lopen".

Onderdeel van een groter geheel
‘De hoeskamer van Maria Hoop’ is een activiteit van Stichting De Annendaal, die staat voor het (vrijwillig) beheer van het gemeenschapshuis en het stimuleren en mede mogelijk maken van alle (verenigingsactiviteiten ten behoeve van de leefbaarheid van Maria Hoop. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de verenigingen uit Maria Hoop. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie onafhankelijke personen.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle mensen uit Maria Hoop die behoefte hebben aan ontmoeting en contact en met name mensen die (dreigen te) vereenzamen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken: • Bekendheid geven aan het plan door middel van de pers (weekblad) en regionale omroep • Informatieavond houden voor potentiële deelnemers en vrijwilligers. • Draagvlak creëren werven van vrijwilligers • Afstemmen met gemeente, die toch een belangrijke partner is. • Begroting maken voor ontwikkelingskosten en exploitatiebegroting. • De benodigde financiële middelen vergaren. • Potentiële deelnemers persoonlijk benaderen. • Ontwikkelen van een jaarprogramma. • Ontwikkelen en stimuleren an nieuwe activiteiten en activering vrijwilligers.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
De aanpassing van de keuken

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Totale kosten van het project De totale kosten worden begroot op zo’n € 50.000: De verbouwing en herinrichting van de keuken € 20.000 Aanvullende keukeninventaris € 4.000 Nieuw (aangepast) meubilair € 10.000 Laptops, tablets, spelmateriaal en kleine inventaris € 5.000 Zaalinrichting (aanpassing ramen, verlichting, enz.) € 11.000

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, van gemeente en Menswel (organisatie die maatschappelijke projecten begeleid en ondersteund).

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via welzijnsorganisatie Menswel.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Informatie over fondswerving en ideeën van andere initiatieven over hun aanpak van dergelijke projecten.

Added files

Buurthuis

  • Berna Mathijssen 08 March 2019
    Op 19 januari was in Ospel de uitreiking van de Limburgse Kern met Wedstrijd 2018 van de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij (KNMH). Het gaat hierbij over bijzondere vrijwilligersprojecten die bijdragen aan de leefbaarheid van het eigen dorp of woonwijk. Alle 12 projecten kregen het begeerde predicaat Kern met Pit en een geldbedrag van 1.000 euro. Stichting De Annendaal kreeg met hun project ‘De Hoeskamer van Maria Hoop’ niet alleen officieel het predicaat Kern met Pit, maar won óók de Limburgse wedstrijd uit deze 12 deelnemende projecten en ontving uit handen van gouverneur Theo Bovens de Kern met Pit Limburg Trofee. Daarbij nog een extra geldbedrag van respectievelijk 1.500 euro. Dit is een mooie kroon op het geweldige werk van de vele vrijwilligers uit Maria Hoop. En mede mogelijk gemaakt dankzij de medewerking van de Gemeente Echt-Susteren, de Provincie Limburg, VSBfonds, Oranje Fonds, Kansfonds, Ons WCL en alle sponsors en donateurs. Maar ook dankzij de medewerking van alle bedrijven en adviseurs. Een citaat uit het juryrapport: “De droom die de Stichting voor ogen stond was het doorvoeren van de transitie van een gedateerd verenigingsgebouw naar een gemeenschapshuis. Met als doel een nieuw platform te bieden om de leefbaarheid van het dorp te behouden en te versterken. En dat is gelukt. Onder verantwoordelijkheid van de Stichting is met veel inzet en doorzettingsvermogen dit najaar een volledig energie-neutraal gemeenschapshuis, investering circa € 450.000,--, gereedgekomen. En dat met behoud van de authentieke waarden van het gebouw. Het verenigingsleven, maar ook de bewoners zijn actief in het hele proces betrokken. Het is "hun" gemeenschapshuis geworden”.

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}