Parochiekerk "Jacobus de Meerdere": een ontmoetings- en rustplaats.

Wim Meuwissen 10-09-2020
440 keer bekeken 0 reacties

We willen de Parochiekerk van Hunsel meer op de kaart zetten voor pelgrims door de kerktuin als ontmoetingsplek in te richten. Dit willen we doen door de achterzijde van de kerk aan te passen met elementen uit de Pelgrimsroute zodat dit een geheel vormt met de tuin aan de voorzijde.

Kern

Naam
Hunsel

Aantal inwoners
900

Gemeente
Leudal

Provincie
Limburg

Deelnemersgroep

Naam
Werkgroep "Jacobus de Meerdere"

Doelstelling
Het vergroten van de bekendheid én de betekenis van onze parochiekerk "Jacobus de Meerdere (Major)"-Hunsel op de nieuwe pelgrimsroute van Amsterdam/Den Bosch via Hunsel-Maastricht-Luik-Vézelay naar Santiago de Compostella.

Aantal leden
Behalve de vaste Werkgroep en hun vaste vrijwilligers met elk hun eigen discipline (vakgebied: elektrotechniek, irrigatietechniek, stratenmaker, tuinier, IT-er, archivaris) leden van de schutterij en vrijwilligers zijn er ongeveer 50 leden.

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
In 2017 moest gestart worden met de restauratie van een deel van de draagconstructie van het dak van de Parochiekerk "Jacobus de Meerdere(Major)". Door vanaf het eerste moment de Parochiekerk te betrekken bij de gemeenschap is er verbondenheid gecreëerd en zijn vrijwilligers enthousiast geworden om mee te helpen. Zij hebben weer andere vrijwilligers geënthousiasmeerd waardoor het initiatief in het dorp is gaan leven en vrijwilligers uit zichzelf aanbieden om mee te helpen aan dit project. Ook de gesprekken met verschillende partijen waaronder pelgrims, voorbijgangers en dorpelingen levert weer nieuwe vrijwilligers op met specifieke kennis. De verbondenheid binnen het project heeft tot het huidige resultaat van de "Nieuwe Jacobustuin" geleid. We helpen graag andere initiatiefnemers met ideeën hoe dorpelingen betrokken kunnen worden bij het project.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
wp.meuwissen@gmail.com

Project

Doelstelling
We willen de Parochiekerk van Hunsel meer op de kaart zetten voor pelgrims door de kerktuin als ontmoetingsplek in te richten. Dit willen we doen door de achterzijde van de kerk aan te passen met elementen uit de Pelgrimsroute zodat dit een geheel vormt met de tuin aan de voorzijde.

Beginsituatie
De eerste bronnen van de kerk dateren uit 1300. In 2017 gestart met de renovatie van de kerk, nadat de kroonlijst naar beneden viel als gevolg van schade uit de oorlog. Jaarlijks lopen ongeveer 1000 pelgrims die naar Santiago de Compostella lopen door Hunsel. Veel pelgrims willen bij de kerk stoppen om daar uit te rusten maar ook om de befaamde St. Jacobus stempel te halen. Veel kerken zijn echter doordeweeks dicht of bieden geen mogelijkheid om naar binnen te gaan voor een moment van bezinning. Tijdens de renovatie werd geopperd om de renovatie zo in te richten zodat meer pelgrims de route via Hunsel kiezen. In samenwerking met de gemeenschap is hierdoor een paar jaar geleden een glazen wand geplaatst zodat bezoekers toch de kerk in kunnen lopen zonder dat alle relikwieën gestolen kunnen worden. De kosten zijn toen vanuit de gemeenschap betaald. Inmiddels komen er steeds meer mensen naar Hunsel om daar de kerk te bezoeken. De inwoners van Hunsel zijn daarom een nieuw initiatief gestart om ook de tuin van de kerk flink op te knappen en aantrekkelijk te maken om uit te rusten na een lange wandeltocht. Hier doen tientallen vrijwilligers uit het dorp aan mee en de opening van de tuin heeft recent plaatst gevonden. De laatste afronding van de tuin kan nog geen doorgang vinden omdat de erfgrenzen en inrichting van de tuin vanuit monumentaal oogpunt onduidelijk zijn. Door het enthousiasme van de vrijwilligers is nu het idee om de achterzijde van de kerk aan te passen zodat dit een geheel vormt met de tuin aan de voorzijde.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Voor het dorp is de tuin een ontmoetingsplek geworden die de saamhorigheid in het dorp versterkt. De tuin verbetert daarnaast het aanzicht van het dorp en er komen meer pelgrims het dorp Hunsel bezoeken. Daarnaast raken de verenigingen door het vervolgproject rondom de infotheek meer met elkaar in gesprek.

Onderdeel van een groter geheel
Ons project is veelzijdig. Sinds enkele jaren maakt Hunsel deel uit van de pelgrimsroutes vanuit Amsterdam/Den Bosch naar Santiago de Compostella. Vele pelgrims hebben onze kerk in de afgelopen jaren al bezocht. Helaas beschikte de parochiekerk niet over de zo nodige voorzieningen om niet alleen de pelgrims maar ook de eigen inwoners van dienst te kunnen zijn. Daarom zijn er tal van activiteiten opgestart zowel op het gebied van maatschappelijk/cultureel als bouwkundig/infrastructuur In het nabije verleden (2017-2020) In het heden (2021) In de nabije toekomst (2022-2025) Lees ook dit artikel van ons teamlid, Erik Vleeshouwers : De Jacobustuin in Hunsel Soms zijn er van die tegenstellingen die heel mooi blijken te zijn: nieuwe activiteiten aan het eeuwenoude pelgrimspad naar Santiago de Compostella én, waarin een klein dorp groot kan zijn. In 2018 is een werkgroep opgericht om Hunsel, met de parochiekerk die gewijd is aan Jacobus de Meerdere, beter op de kaart te zetten. Om pelgrims en wandelaars op het Jacobuspad meer te bieden dan zomaar een van de vele halteplaatsen op de lange weg naar Santiago de Compostella. Hunsel ligt in het groene hart van midden Limburg. De patroonheilige van de kerk is Jacobus de Meerdere, een van de twaalf apostelen van Jezus, en dezelfde heilige die begraven is en vereerd wordt in Santiago de Compostella. Al eeuwenlang loopt het pelgrimspad door Hunsel, maar in de laatste decennia is duidelijk dat het pelgrimspad een revival doormaakt: vele honderden pelgrims lopen jaarlijks door Hunsel. De werkgroep kwam na enkele bijeenkomsten tot het besluit om pelgrims, en natuurlijk iedereen die de kerk bezoekt bezinning, beleving en informatie te bieden. Informatie wordt geboden via een aantal glazen panelen die achter in de kerk zijn opgehangen. Op deze panelen wordt informatie gegeven over de heiligenbeelden in de kerk, maar ook over de geschiedenis van de kerk die terug gaat tot begin 14e eeuw. Een ambitieus plan werd opgezet om de beleving en bezinning te prikkelen. De kerk zelf nodigt met zijn licht dat prachtig door de glas in lood ramen valt al uit tot bezinning, maar recentelijk is er ontzettend veel werk verricht met de aanleg van een Jacobustuin. Een weldadig rustpunt voor de pelgrim en tegelijkertijd een oplaadpunt voor de lange weg die nog in het verschiet ligt. In de tuin zijn paden en een tweetal terrassen aangelegd. Op de terrassen zijn mooie tuinbanken geplaatst waarop de pelgrim tot rust kan komen of, als het zo uitkomt, een gesprek kan voeren met anderen. De beplanting is met zorg gekozen. Geen parkachtige aanleg, maar een evenwichtige opzet met mooie zichtlijnen. Op het kruispunt van de paden is hét symbool van de pelgrim naar Santiago de Compostella aangebracht: de schelp. De schelp is op ambachtelijke wijze in sierstraatwerk aangebracht, een lust voor het oog. In de tuin zijn enkele Jacobusbomen geplant. Dit is een bijna uitgestorven fruitboom waarvan de appels rijp zijn rond de naamdag van Jacobus de Meerdere (25 Juli). Al tijdens de aanleg van de Jacobustuin werd besloten op ook het naast de toren gelegen uitvaartpad op te knappen. Dit is gedaan met dezelfde materialen en in dezelfde stijl zodat het mooier aansluit bij de Jacobustuin. Daarnaast is er ledverlichting aangebracht die de tuin, kerk en toren sfeervol verlicht. De officiële opening en inzegening van de Jacobustuin door Pastoor-Deken W.J.M. Miltenburg f.s.o. vond plaats op zondag 6 September 2020. Van groot belang was de bijdrage van vele bewoners van Hunsel en omstreken. Heel veel vrijwilligers hebben hand- en spandiensten verricht. Vaak werden materialen en diensten belangeloos aangeboden en er waren verschillende donaties. Tijdens de werkzaamheden zijn er veel leuke gesprekken gevoerd met dorpsgenoten en passanten, die de vorderingen van de Jacobustuin zeer konden waarderen. Dit stimuleerde de werkgroep om op de ingeslagen weg door te gaan. Zodoende zorgde de tuin al voor een grotere verbondenheid tussen de bewoners en de werkgroep hoopt dat dat ook voor de pelgrims gaat gelden die Hunsel aandoen. De kerk is geopend gedurende de daglichturen. Het altaar en middenschip van de kerk zijn te bezichtigen vanachter een stijlvolle glazen wand. In het portaal achterin de kerk kunnen de glazen informatiepanelen bekeken worden en kan een stempel in het pelgrimspaspoort worden gezet. Gedachten en overwegingen kunnen aan een pelgrims/gastenboek worden toevertrouwd. Er is een vitrinekast met vondsten die tijdens de aanleg van de Jacobustuin zijn gedaan waaronder een zilveren munt uit begin 14e eeuw, dezelfde tijd als de eerste vermelding van de eerste romaanse toren op deze locatie. Is de werkgroep nu klaar? Nee, integendeel! Dit jaar is er in het kerkportaal een toilet gerealiseerd voor pelgrims en bezoekers van de kerk. Ook voor de komende jaren heeft de werkgroep nog de nodige plannen. In een latere bijdrage zullen we daar wat uitgebreider over vertellen, maar wat we alvast willen delen is dat het weer een hoog Camino gehalte heeft. Parallel hieraan loopt een plan voor de herindeling van het kerkhof waarvoor een professionele landschapsarchitect is ingeschakeld. Het uitgangspunt is om niet alleen de overledenen een serene plek te bieden, maar dat het ook een omgeving wordt waar de vele emoties die horen bij het afscheid nemen in een sfeervolle, passende en innemende omgeving ervaren en gedeeld kunnen worden. Wij houden u graag op de hoogte.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Het hele dorp profiteert van dit project omdat het verbondenheid in de gemeenschap stimuleert en het aanzicht van de kerk verbetert.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Om de pelgrims uit te laten rusten gaan we ook aan de slag met het realiseren van de "Verlengde Jacobustuin" aan de andere zijde van de Parochiekerk, grenzend aan de naastgelegen speeltuin. Gelet op de lang uitgestrekte vorm en de westelijke ligging, met de daarbij behorende weersinvloeden, is het volgende plan en tuinontwerp gemaakt, waarin opnieuw verwijzingen zijn aangebracht die betrekking hebben op de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella. 1. Het maken van een richel langs de muur over de gehele achterzijde van de parochiekerk waarop de oude grafkruizen (van de geruimde graven) van ons eigen kerkhof worden geplaatst. 2. Een gestileerd looppad, gemaakt van verschillende kleuren cobblestones, waarop de volledige pelgrimsroute vanuit Hunsel naar Santiago de Compostella is uitgebeeld met daarin opgenomen de belangrijkste steden: Hunsel-Luik-Reims-Troyes-Vézelay-Limoges-Bergerac-Saint Jean Pied de Port-Pamplona-Burgos-Leon-Ponferrada-Santiago de Compostella. 3. Elke plaats heeft een eigen keramische tegel van 30x30cm met daarop de gestileerde Jacobsschelp, die de richting aangeeft, en de bijbehorende plaatsnaam. 4. Bij de plaats Saint-Jean-Pied-de-Port ligt inmiddels ook al een stapel stenen, heel beroemd, omdat de steen die je de gehele route bij je draagt daar als last kan worden afgeworpen!

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
De activiteiten inzake de tuin en het uitzoeken van de geschiedenis van de kerk doen we samen met onze vrijwilligers. Hulp bij het bepalen van de erfgrens zou wel welkom zijn.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
Dit jaar zijn de geraamde kosten voor het aanplanten van de kerktuin €3000. Na dit jaar willen we graag aan de slag met een vervolgproject waarin we de begraafplaats willen herinrichten en een informatie zuil met touchscreen willen realiseren met informatie over de pelgrimsroute en praktische informatie.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Alle activiteiten doen we samen met vrijwilligers van de schutterij, fanfare en vrijwilligers met kennis van zaken (bijvoorbeeld over techniek en frezen)

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ja we zouden graag ondersteuning van Arcadis zien op het gebied van erfgoed inzake de geschiedenis van de kerk en landschapsarchitecten/erfgoedspecialisten op het gebied van de erfgrens.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
We zijn in contact gekomen met Louise Savelkoul, een medewerker bij Arcadis. Zij raakte aan de praat met de koster en vond dit een geschikt project gezien de saamhorigheid die er gecreëerd is binnen de gemeenschap.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We hopen dat we de Parochiekerk van Hunsel meer op de kaart kunnen zetten door het aanleggen van faciliteiten voor onze eigen bewoners maar ook voor bezoekers en vooral pelgrims door het maken van een aangename ontmoetingsplek "De Jacobustuin" met zitbanken, drinkwater, wifi-voorzieningen, informatie over historie van de kerk met beeldpresentatie van archiefstukken, de beeldengroepen en onze H. Marculphus, die met name in de 19e eeuw tot ver in de 20e eeuw talloze pelgrims trok. Voor de plannen tot de "Herinrichting van het Kerkhof" hebben we al gebruik mogen maken van de kennis en de expertise van "Arcadis" met een fantastisch uitgewerkt plan om in de komende 2-3 jaren uit te voeren. Nu nog de vraag: Wie kan ons helpen met de ontsluiting van onze Kerkarchieven?????

Afbeeldingen

Cultuur en historie

Twitter

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.