Speeltuin en ontmoetingsplek 't Vinkenès Posterholt

Annemieke Drohm 11-02-2021
1224 keer bekeken 1 reacties

Wij willen deze speellocatie nóg leuker en eigentijdser maken, om zo ook de leefbaarheid te vergroten en een plek te creëren waar jong en oud samen kunnen komen en meer bewegen en samen spelen wordt gestimuleerd. Daarbij proberen wij zoveel mogelijk de wensen en ideeën uit de buurt mee te nemen.

Kern

Naam
Posterholt

Aantal inwoners
3560

Gemeente
Roerdalen

Provincie
Limburg

Deelnemersgroep

Naam
werkgroep 't Vinkenès

Doelstelling
Wij willen deze speellocatie leuker en eigentijdser maken, om zo ook de leefbaarheid te vergroten en een plek in de wijk te creëren waar jong en oud samen kunnen komen en meer bewegen en samen spelen wordt gestimuleerd. Deze wijk, gebouwd in de zestiger jaren, kende een grote samenhang. Nu de ouderen zijn overleden of naar een zorgcentrum verhuisd zijn, is de sociale samenhang verminderd. Ook denken wij, dat door een grotere sociale samenhang, statushouders uit de buurt makkelijker kunnen integreren.

Aantal leden
8 leden in de actieve deelnemersgroep, maar daarnaast nog diversen betrokkenen die al zijdelings betrokken zijn (geweest). Bestuursleden van stichting kernnoverleg Natuurlijk! Postert, bestuursleden van buurtvereniging Gevaeren, de ouders van een jongetje uit Posterholt dat graag een fietscrossbaan wil, een sportinstructeur en bewoners uit deze buurt.

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
We kunnen vertellen hoe wij bepaalde stappen hebben gezet om ons doel te bereiken en wat goed en juist niet goed verliep. Er zijn veel vergelijkbare projecten in de regio. In contact met anderen merkten wij dat iedereen het anders aanpakt.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
annemiekedrohm@gmail.com

Project

Doelstelling
Wij willen deze speellocatie nóg leuker en eigentijdser maken, om zo ook de leefbaarheid te vergroten en een plek te creëren waar jong en oud samen kunnen komen en meer bewegen en samen spelen wordt gestimuleerd. Daarbij proberen wij zoveel mogelijk de wensen en ideeën uit de buurt mee te nemen.

Beginsituatie
Aan de Rector v/d Boornlaan in Posterholt ligt een groot speelterrein, waar onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden. Slechts een klein aantal (verouderde) speeltoestellen, veel overlast van hangjongeren (met name in de avonduren) voor de buurt. Twee jaar geleden schreef een jongetje uit het dorp een brief aan de burgemeester. Hij wilde heel graag een fietscrossbaan in het dorp. Daarnaast schreven enkele buurtbewoners ruim een jaar geleden een brief aan de gemeente om kenbaar te maken dat zij graag de speeltuin leuker en eigentijdser wilden maken. Zij spraken daarin uit te denken aan een natuurspeeltuin. Deze twee wensen kwamen samen en werden door de geluksambassadeur van de gemeente, buurtvereniging Gevaeren, stichting Kernoverleg natuurlijk Posterholt en sportadviesbureau in2motion omarmd. Verschillende keren kwamen wij bij elkaar om wensen en mogelijkheden te bespreken. Via social media en huis-aan-huisfolders vroegen wij bewoners van Posterholt mee te denken hoe de herinrichting uit zou moeten zien. Zaterdag 18 mei 2019 nodigden wij iedereen die zich geroepen voelde op om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Deze bijeenkomst vond plaats in de speeltuin zelf.

Verbeteringen voor de woonomgeving
- Einde maken aan overlast als dealen en geluidsoverlast (door hangjongeren). - Een uitnodigende ontmoetingsplek voor jong en oud. Alle generaties bedienen door middel van een uniek aanbod in sport, spel en groen. - Stimuleren van het samen buiten zijn, samen buiten spelen, samen buiten sporten, samen buiten recreëren - Bevorderen sociale contacten in de buurt - Maximaal plezier in de buitenruimte

Onderdeel van een groter geheel
De gemeente Roerdalen is momenteel bezig om het beheer van speeltuinen aan te pakken/verbeteren. Samen met zelf aangemelde inwoners uit de gemeente wordt gekeken hoe de nieuwe invulling eruit komt te zien. Enkele leden van onze werkgroep zitten in deze groep.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Wij hopen alle inwoners van Posterholt, van alle generaties te bedienen door middel van een uniek aanbod in sport, spel en groen. Inmiddels is duidelijk geworden dat ook inwoners uit de rest van de gemeente onze speeltuin weten te vinden.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
- Plaatsen van een naambord " 't Vinkenès" - Speeltoestel voor de jongste kinderen, momenteel is voor deze groep nog niet veel te doen. - Bijenhotel plaatsen - Plaatsen hekwerk aan achterzijde van de speeltuin - Meer groen in de speeltuin - Bedienen van volwassenen/ouderen met eigen aanbod - Een officiële opening van de speeltuin voor de hele buurt.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Wij proberen zoveel mogelijk zelf te doen. Wij doen een beroep op plaatselijke ondernemers en gemeente etc. om de dingen die we zelf niet kunnen, mee te realiseren.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
De totale kosten voor de aanleg van de speeltuin zijn begroot op ongeveer EUR 80.000. Dit bedrag hoeft niet in één keer beschikbaar te zijn. De speeltuin wordt in fases gerealiseerd. De eerste fase (omheining, beplanting, fietscrossbaan en plaatsen speeltoestellen uit gemeenteloods) zijn bijv. gefinancierd door middel van het experimenteerbudget. (10.000 euro) Daarna hebben wij verschillende subsidiepotjes aangeboord om nog meer te kunnen realiseren, denk aan bijv. de water/zandspeelplaats.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Wij vragen hulp van de gemeente. Allereerst is de geluksambassadeur van de gemeente Roerdalen nauw betrokken. Hij heeft oa ervoor gezorgd dat de buitendienst van de gemeente ons project steunt en groenonderhoud wil (blijven) doen. Locale ondernemers sponsoren bijv. planten/struiken voor omheining, zorgen voor de graafwerkzaamheden voor de fietscrossbaan voor een klein prijsje of bieden ons hekwerk aan tegen gereduceerd tarief.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
nvt

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
De geluksambassadeur van de gemeente had positieve geluiden gehoord over Kern met Pit en tipte ons hierover, daardoor doen wij al mee met de editie van 2020.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Wij hopen advies en tips te krijgen om al onze wensen in het project gerealiseerd te krijgen.

Afbeeldingen

Vinkenès februari 2021

Ontmoetingsplek

 • Annemieke Drohm 23 November 2021
  Laatste nieuws: Doe Het Zelf Posterholt heeft het hout voor de minibieb helemaal op maat gemaakt en als bouwpakketje aan ons geleverd. Nu Jan het nog druk heeft met zijn "bijbaantje" als Piet de komende weken, zal deze waarschijnlijk pas begin 2022 in elkaar worden gezet. Wonen Limburg heeft via het leefbaarheidsfonds een mooie bijdrage van 1000 euro geleverd aan onze Kwiek Beweegroute Posterholt. In dec/jan zal het tweede gesprek met Kwiek plaatsvinden om de 2e fase van het traject te starten. Alle partners zijn gevraagd de benodigde gegevens naar de gemeente te sturen om de financiën in orde te brengen. Gemeente Roerdalen besteedde al aandacht aan de beweegroute in het Roerdalenbericht (maandelijkse nieuwsbrief van de gemeente, huis-aan-huis). Zie onze foto's voor het interview dat ik men hen had over onze Kwiek Beweegroute.
 • Annemieke Drohm 10 November 2021
  Om ons resultaat te kunnen beoordelen is het goed om onderstaande updates te lezen. Hierin refereren wij steeds naar de eerder gestelde doelstellingen en of we deze konden afstrepen. Wij kunnen melden dat alle doelstellingen zijn gerealiseerd of op de planning staan. Wat staat nog op de planning: - De Kwiek Beweegroute Posterholt staat gepland vóór het voorjaar van 2022. Door drukte bij Kwiek en het benaderen van vele partners en afstemming onderling is dit voor nu nog niet gelukt. - Doe Het Zelf Posterholt heeft ons beloofd om een mini-bieb voor ons te maken. Deze hardwerkende zelfstandige doet dit naast zijn drukke werkzaamheden. Zodra deze in de speeltuin geplaatst wordt, horen jullie dit uiteraard! Via onze Facebookpagina is natuurlijk ook te zien wat wij dit jaar gedaan hebben in woord én beeld. Vooral met het openingsfeest op 25 september hebben wij flink kunnen uitpakken en we hebben er samen een schitterend feest van kunnen maken. Nog steeds worden wij aangesproken door dorpsbewoners over deze fantastische dag. Men ziet het wel voor zich dat dit een jaarlijks terugkerende activiteit kan worden. In Posterholt is een tweede groep vrijwilligers gestart met een buurtspeeltuintje nieuw leven in te blazen. Zij hebben nauw contact met ons en vragen ons tips en adviezen hoe zij dingen kunnen aanpakken. Ook een project dat in ons buurtdorp Sint Odiliënberg in ontwikkeling is, heeft ons gevraagd naar o.a. onze werkwijze om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Op donderdag 4 november was er een gemeenteraadsvergadering. Op de agenda stond de voorlopige programmabegroting 2022-2025. Leuk om van gemeenteraadsleden terug te horen dat ons project speeltuin 't Vinkenès meerdere malen is genoemd als voorbeeld van een succesvol burgerinitiatief. Wij zijn wellicht niet het meest originele of innovatieve project bij Kern met Pit, maar wij hebben binnen onze gemeente wel veel draagvlak gekregen. Ons werk wordt zeer gewaardeerd. Dit bleek bijv. ook uit de gift van de communicantjes uit het dorp aan 't Vinkenès, een mooie vrijwillige bijdrage tijdens ons openingsfeest/ burendag en een goed bezochte Facebookpagina. Het aantal volgers is het afgelopen jaar flink gegroeid. Wij kijken nu al met trots terug op 2021! Wij hebben wel bewezen een Kern met Pit te zijn!
 • Annemieke Drohm 10 November 2021
  Hallo allemaal, Ik mag nu laten weten dat de offerte voor de Kwiek Beweegroute Posterholt is getekend! Paul Arns heeft namens de gemeente Roerdalen 19 oktober het officiële startsein gegeven door de offerte te ondertekenen, nadat duidelijk werd dat het financiële plaatje rond is. Diverse partners doen een duit in het zakje, zoals Natuurlijk!Postert, het in oprichting zijnde Kleinschalig wooncentrum De Postaert, Fysiotherapie Praktijk Posterholt en wij als speeltuin 't Vinkenès. Tevens heeft het Beweegakkoord Roerdalen en gemeente Roerdalen de toezegging gedaan om mee te betalen. Wonen Limburg is aangeschreven en we hopen via het leefbaarheidsfonds nog een bijdrage te ontvangen. Zo wordt dit project écht iets door en voor de mensen van Posterholt. Kwiek heeft het echter heel druk. Hierdoor zal er enige tijd overheen gaan voordat de route er daadwerkelijk is. Vervolggesprek We weten nu dat er in december/januari een vervolgbezoek van Manuel van Kwiek zal gaan plaatsvinden. Bij dit gesprek zullen de partners die daadwerkelijk praktisch aan de slag gaan met de route aanwezig te laten zijn. Ook iemand van de Gemeente Roerdalen, die verantwoordelijk is voor de buitenruimte, is hierbij aanwezig. Tijdens dit gesprek worden de opdrachten gekozen die tijdens de route gedaan gaan worden, ook wordt de route vastgesteld en mogelijkheden uitgelicht. 1. Medewerker - Gemeente Roerdalen 2. Peggy of Daan - Praktijk Posterholt 3. Marjo van de Venne - de Zorggroep 4. Medewerker - de Postaert 5. Annemieke Drohm (initiatiefnemer (Speeltuin 't Vinkenès)) Mogelijke nieuwe partners Ook zijn er mogelijke nieuwe partners benaderd. Vakantiepark het Posterbos heeft gereageerd. Zij zullen het met het bestuur bespreken of zij gaan deelnemen als partner aan dit project. Overige mogelijke nieuwe partners hebben helaas niet gereageerd. Geplande oplevering De oplevering van de route zal naar verwachting vóór het voorjaar van 2022 zijn. Zo kunnen we bij het beter wordende weer actief aan de slag met alle bewoners en bezoekers van Posterholt! Kwiek Beweegroute Posterholt in de media Deze week heb ik samen met Monique Kruijtzer van gemeente Roerdalen contact gehad. Zij zorgt ervoor dat de KWIEK Beweegroute Posterholt bekendheid gaat krijgen in Roerdalen door een vermelding in het item 'de drie vragen' in het RoerdalenBericht van november, de papieren versie. Met vriendelijke groet, Annemieke Drohm
 • Annemieke Drohm 01 October 2021
  Kwiek beweegroute - bijenhotel - burendag/officiële opening - Naambord De laatste update was al een tijd geleden. Daarom praat ik jullie graag bij! Kwiek beweegroute - Gemeente Roerdalen en de andere partners geven groen licht voor de Kwiek Beweegroute! Nu zijn we bezig om de financiering rond te krijgen. Hiervoor zijn wij o.a. in overleg met Beweegakkoord Roerdalen en ook gemeente Roerdalen wil een bijdrage doen. De overige partners kunnen ook aanvullen in de kosten. Zodra de financiering geheel rond is, wordt de route gerealiseerd in de kern van Posterholt. Bijenhotel - Tijdens burendag 25 september is niet een bijenhotel geplaatst, maar een insectentoren! Samen met de kinderen hebben wij de toren gevuld met allerlei spullen, materialen waar de insecten blij van worden. De kinderen mochten gaatjes boren in verschillende soorten hout. Leuk om samen te doen. De toren is extra versierd met twee reuzebijen ter decoratie. Dankjewel Jacqueline Aelen voor het maken van de toren en het verzamelen van alle materialen. Burendag/Officiële opening - JAAAAA! Na al die tijd mochten we eindelijk de officiële opening van de speeltuin vieren! We hebben ervoor gekozen dit te vieren op Nationale Burendag. Dankzij vele lokale sponsoren konden we een zeer geslaagde middag organiseren. Bosch Car Service Bustin sponsorde de startboog voor bij de fietscrossbaan en een springkussen, The Archery Club kwam om met de kinderen samen te handboogschieten, Wonen Limburg sponsorde koffie/thee/ranja en vroeg somalische huurders om overheerlijke hapjes te verzorgen. Plus Bronswijk Posterholt sponsorde gezonde traktaties in de vorm van appels, mandarijnen en bananen. Creo + Deco sponsorde een prijs voor bij de feestkoekjesbakwedstrijd die wij hadden georganiseerd. Jong en Oud mocht koekjes bakken die vervolgens door onze burgemeester de Boer deskundig werden geproefd en gejureerd. Wat waren er veel deelnemers! De uitnodigingen die we op de basisschool hadden uitgedeeld met op de achterzijde een kleurplaat voor de kleurwedstrijd waren een goede zet om veel gasten te informeren over dit leuke feest. Ook in het Posters Waekblaad plaatste wij oproepen en op facebook. Uiteindelijk zijn er honderden mensen geweest! WAUW! Iedereen was vol lof over de gezellige middag en er werd al gesteld dat we volgend jaar weer een burendag mogen organiseren! Op de uitnoding schreven we dat er verrassingsbezoek zou komen. World Ntertainment zorgde ervoor dat we bezoek kregen van Batman, Bumba, Goofy en Mickey en Minnie Mouse, hoe cool is dat!? Naambord - Jan Theunissen zette het naambord in elkaar en samen met mijn moeder beschilderde ik de plank met sierlijke letters om de naam van de speeltuin mooi weer te geven. Onder het naambord hebben we twee bordjes gemaakt op de palen: ons certificaat van kern met pit 2020 en ons eigen logo. De onthulling van het naambord door burgemeester de Boer was tijdens de officiële opening op burendag. Onze doelen zijn bijna bereikt voor dit jaar! We hopen nog op meer groen te kunnen plaatsen en het realiseren van de Kwiekroute.

Twitter

Op de kaart

Een momentje...

1  reacties

Annemieke Drohm 01-10-21 om 22:11

Kwiek beweegroute - bijenhotel - burendag/officiële opening - Naambord                                                                                                                                     De laatste update was al een tijd geleden. Daarom praat ik jullie graag bij! 

Kwiek beweegroute - Gemeente Roerdalen en de andere partners geven groen licht voor de Kwiek Beweegroute! Nu zijn we bezig om de financiering rond te krijgen. Hiervoor zijn wij o.a. in overleg met Beweegakkoord Roerdalen en ook gemeente Roerdalen wil een bijdrage doen. De overige partners kunnen ook aanvullen in de kosten. Zodra de financiering geheel rond is, wordt de route gerealiseerd in de kern van Posterholt.

Bijenhotel - Tijdens burendag 25 september is niet een bijenhotel geplaatst, maar een insectentoren! Samen met de kinderen hebben wij de toren gevuld met allerlei spullen, materialen waar de insecten blij van worden. De kinderen mochten gaatjes boren in verschillende soorten hout. Leuk om samen te doen. De toren is extra versierd met twee reuzebijen ter decoratie. Dankjewel Jacqueline Aelen voor het maken van de toren en het verzamelen van alle materialen.

Burendag/Officiële opening - JAAAAA! Na al die tijd mochten we eindelijk de officiële opening van de speeltuin vieren! We hebben ervoor gekozen dit te vieren op Nationale Burendag. Dankzij vele lokale sponsoren konden we een zeer geslaagde middag organiseren. Bosch Car Service Bustin sponsorde de startboog voor bij de fietscrossbaan en een springkussen, The Archery Club kwam om met de kinderen samen te handboogschieten, Wonen Limburg sponsorde koffie/thee/ranja en vroeg somalische huurders om overheerlijke hapjes te verzorgen. Plus Bronswijk Posterholt sponsorde gezonde traktaties in de vorm van appels, mandarijnen en bananen. 

Creo + Deco sponsorde een prijs voor bij de feestkoekjesbakwedstrijd die wij hadden georganiseerd. Jong en Oud mocht koekjes bakken die vervolgens door onze burgemeester de Boer deskundig werden geproefd en gejureerd. Wat waren er veel deelnemers! De uitnodigingen die we op de basisschool hadden uitgedeeld met op de achterzijde een kleurplaat voor de kleurwedstrijd waren een goede zet om veel gasten te informeren over dit leuke feest. Ook in het Posters Waekblaad plaatste wij oproepen en op facebook. Uiteindelijk zijn er honderden mensen geweest! WAUW! Iedereen was vol lof over de gezellige middag en er werd al gesteld dat we volgend jaar weer een burendag mogen organiseren! Op de uitnoding schreven we dat er verrassingsbezoek zou komen. World Ntertainment zorgde ervoor dat we bezoek kregen van Batman, Bumba, Goofy en Mickey en Minnie Mouse, hoe cool is dat!? 

Naambord - Jan Theunissen zette het naambord in elkaar en samen met mijn moeder beschilderde ik de plank met sierlijke letters om de naam van de speeltuin mooi weer te geven. Onder het naambord hebben we twee bordjes gemaakt op de palen: ons certificaat van kern met pit 2020 en ons eigen logo. De onthulling van het naambord door burgemeester de Boer was tijdens de officiële opening op burendag. 

Onze doelen zijn bijna bereikt voor dit jaar! We hopen nog op meer groen te kunnen plaatsen en het realiseren van de Kwiekroute. 

 

 

 

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.