Bouw Peelboerderij “Bi-j Klusse Kerneel”

Theo Schreinemachers 20-01-2021
2098 keer bekeken 0 reacties

De bouw van een typische peelboerderij om uiteindelijk de kringloop van het voedsel uit te beelden op een toegankelijke biologische wijze en de bezoeker (jong en oud, recreant en toerist) kennis te laten maken met de agrarische leefwereld (landbouw en veeteelt).

Bouw boerderij “Bi-j Klusse Kerneel”.

De bouw van een typische peelboerderij om uiteindelijk de kringloop van het voedsel uit te beelden op een toegankelijke biologische wijze en de bezoeker (jong en oud, recreant en toerist) kennis te laten maken met de agrarische leefwereld (landbouw en veeteelt).
Op het erf komen o.a. een moestuin, akkertjes, een mesthoop, kleinvee, een koe en een varken. Kinderen kunnen er straks eieren rapen, een koe melken en groenten verbouwen.

De boerderij is cultuur- historisch, doch na de bouw zijn er raakvlakken met dierenrijk, educatie, inrichten groen, moestuin, ontmoetingsplek.

P.s.
De bouwvergunning is inmiddels vd Gemeente Nederweert ontvangenn.

 

Kern

Naam
Nederweert-Eind, Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof.

Aantal inwoners
Dorp Nederweert-Eind 1300 a 1400 inwoners. Museum ruim 375 vrijwilligers.

Gemeente
Nederweert

Provincie
Limburg

Deelnemersgroep

Naam
De vrijwilligers van het Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof

Doelstelling
De bouw en uiteindelijk tentoonstellen van een typische peelboerderij, zoals die omstreeks 1900 in en rond de peel van Ospel stond. Eenvoudig van opzet waarin soms heel grote gezinnen verbleven en waarin klein vee, enkele varkens en een koe werden ondergebracht. Nabij de boerderij lag ook nog wat grond met akkertjes, een weilandje, een brandkuil en een waterput.

Aantal leden
Ruim 375 vrijwilligers, inclusief bestuur (zowel mannen als vrouwen, jongeren en velen al op leeftijd). Zij komen vooral uit de regio Nederweert, Weert tot zelfs uit Roermond en Valkenswaard. Zelfs enkele Belgen behoren tot ons vrijwilligerskorps. Donateurs c.q. vrienden zijn er ongeveer 350.

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Ambachtslieden zoals smeden, timmerlieden, mandenvlechters, drukkers, stroopstokers, bakkers, pottenbakkers, imkers, metselaars, electriciens, bierbrouwers, wijn-, kaas- en botermakers, hoveniers, schilders, schoenmakers, klompenmakers, houtdraaiwerkers, kuipers en ict’ers.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
Museum@eynderhoof.nl

Project

Doelstelling
De bouw van een typische peelboerderij om uiteindelijk de kringloop van het voedsel uit te beelden op een toegankelijke biologische wijze en de bezoeker (jong en oud, recreant en toerist) kennis te laten maken met de agrarische leefwereld (landbouw en veeteelt).

Beginsituatie
Nieuw project, dat is voortgekomen uit de verdere ontwikkeling van ons museum dat op 30 maart 2020 dertig jaar bestaat. De opgroeiende jeugd (o.m. basis- en middelbare scholen en verenigingen) willen we meer betrekken bij ons museum.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Verdere uitbouw van het museum tot een volwaardig cultureel- toeristisch en recreatief centrum.

Onderdeel van een groter geheel
Ja. Een onderdeel van het Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Regionaal de bewoners van Midden Limburg; Landelijk de bezoekers van nabij gelegen recreatieparken en hotels; Fietsers en wandelaars; De schoolgaande jeugd uit de regio;

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Alleen de bouw van de peelboerderij. Al de andere plannen volgen in een later stadium.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Uitbesteed wordt het maken van een gedeelte van het dak aan een rietdekker.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
De materiaalkosten worden geschat op € 134.000,--. De arbeid geschiedt door onze eigen vrijwilligers. Grond behoeft niet te worden aangekocht. Voorts zijn nog in voorraad oude stenen en balken.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Alleen een rietdekker, omdat we geen vrijwilliger hebben die dat ambacht beoefent.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Verdere ondersteuning is niet nodig. Begin 2019 zijn de onderzoeken afgerond omtrent, bodem, water, milieu, flora en fauna e.d. Binnen onze vrijwilligers is een architect en iemand die in zijn arbeidzaam leven vele grote bouwprojecten heeft begeleid.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Onze stichting heeft in het verleden reeds meegedaan met de actie ”Kern waar pit in zit”. De gang van zaken was ons dus al enigszins bekend. Vervolgens hebben we de site bestudeerd en daarna nog telefonisch informatie ingewonnen. Een Uwer medewerksters heeft ons zeer goed op weg geholpen.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Door middel van dit project zullen onze vrijwilligers de komende tijd nog meer kennis moeten vergaren omtrent de landbouw en veeteelt. Alle tips en zienswijze omtrent dit uniek project zijn van harte welkom.

Afbeeldingen

Cultuur en historie

Op de kaart

Een momentje...

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen