Ontmoetings- en speelplaats Assen-Zuid

Schets van ontmoetings- en speelplaats
Jasmijn Teunissen 02-11-2020
333 keer bekeken 8 reacties

Doel is om een veilige speeltuin te maken met meerdere toestellen waarin kinderen onbeperkt buiten kunnen spelen en hun grenzen kunnen verleggen. Tevens een ontmoetingsplaats waar kinderen, hun ouders en de bewoners van verpleeghuis (Nieuw Graswijk) samen kunnen spelen en/of elkaar kunnen ontmoeten.

  • Het moet tevens een veilige speeltuin voor kinderen zijn waarin ze onbeperkt buiten kunnen spelen en waar ze hun grenzen kunnen verleggen.
  • Het biedt kinderen mogelijkheid tot sociale interactie, verbetering van motorische vaardigheden, ze kunnen ontdekken en hun fantasie de vrije loop laten.
  • Het biedt een verandering van omgeving voor de bewoners van Nieuw Graswijk en mogelijkheid om meer buiten te komen, samen met hun familie of vrijwilligers.

Kern

Naam
wijk Zuiderpark (zuidelijke deel van Centrum Assen)

Aantal inwoners
907

Gemeente
Assen

Provincie
Drenthe

Deelnemersgroep

Naam
Stichting Ontmoeten en spelen Assen-Zuid

Doelstelling
Het realiseren van een punt in de wijk om mensen met elkaar in contact te laten komen en om de sociale cohesie te versterken. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het plaatsen van speeltoestellen met hieromheen verspreide zitgelegenheden.

Aantal leden
De stichting heeft 4 bestuursleden. Tijdens de recente crowdfundingsactie hebben ruim 60 donateurs een bijdrage aan dit project geleverd.

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Na afronden van project kunnen wij onze ervaringen met andere iniatiefnemers delen en adviezen geven over plan van aanpak voor realisatie van nieuw aan te leggen speeltuin. Tevens tips en tricks over do's en don'ts in aanloop naar realisatie nieuwe speeltuin.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
speeltuinEykenhof@gmail.com

Project

Doelstelling
Doel is om een veilige speeltuin te maken met meerdere toestellen waarin kinderen onbeperkt buiten kunnen spelen en hun grenzen kunnen verleggen. Tevens een ontmoetingsplaats waar kinderen, hun ouders en de bewoners van verpleeghuis (Nieuw Graswijk) samen kunnen spelen en/of elkaar kunnen ontmoeten.

Beginsituatie
Eykenhof is een nieuwbouwwijk welke in 2018-2020 is gerealiseerd op het oude terrein van Interzorg - Nieuw Graswijk. Dit is gelegen aan de Beilerstraat tegen het Asserbos. In het projectplan is geen speelvoorziening voor kinderen meegenomen. Ook zijn er op dit moment in de gehele wijk Zuiderpark en omgeving vrijwel geen speeltuintjes en/of speelvoorzieningen. Eerder waren er enkele speeltoestellen bij kinderboerderij Asserbos, deze zijn helaas bij de renovatie van de boerderij verwijderd. Dit betekent dat er in de wijk Zuiderpark (zuidelijke deel van Centrum Assen) voor de anno 2020 907 bewoners, waarvan ongeveer 25% in de leeftijdscategorie 0 – 14 jaar vallen, nauwelijks speelvoorzieningen en/of ontmoetingsplekken zijn. Op dit moment is er een vijver gelokaliseerd centraal voor Nieuw Graswijk en een deel van de woningen aan het Juniperusplantsoen. Rondom de vijver zijn enkele grasvelden gelegen. Hierop zijn enkele bomen aangeplant. Tijd om hier een mooie speeltuin te realiseren!

Verbeteringen voor de woonomgeving
Er zijn veel kinderen tot en met 14 jaar in deze wijk. De speeltuin vervult hiermee een enorme sociale behoefte. Ouders, grootouders, bewoners en bezoekers van het verpleeghuis ontmoeten elkaar in de speeltuin op een ongedwongen manier, terwijl kinderen met en van elkaar leren en spelen.

Onderdeel van een groter geheel
Nee

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De ontmoetings- en speelplaats Assen Zuid bereikt een breed publiek, wat onder te verdelen valt in vier doelgroepen: Kinderen, ouders, grootouders en bewoners en bezoekers Nieuw Graswijk In het programma van eisen van het projectplan is opgenomen dat alle kinderen samen moeten kunnen spelen en dat de speeltuin altijd vrij toegankelijk is. De locatie en speelvoorzieningen bieden uitdaging en speelplezier aan kinderen van verschillende leeftijden. De speeltoestellen zijn ook aangepast aan en toegankelijk voor kinderen met een beperking. Het terrein rondom de speeltoestellen is toegankelijk voor kinderwagens en mindervaliden. De verwachting is dat kinderen uit de buurt Zuiderpark gebruik zullen maken van de speelplek. Anno 2021 zijn er 335 bewoners, waarvan 46 kinderen (14%) in de leeftijdscategorie 0 – 14 jaar. Voor onze crowdfundingsactie hebben wij flyers verspreid om kenbaarheid te geven van het project. De flyers zijn in de buurt Zuiderpark, maar ook de buurten Overcingel, de Esch en de bomenbuurt verspreid. In deze wijken samen wonen volgens de laatste cijfers van de gemeente Assen 191 kinderen t/m 14 jaar. Aangezien in deze overige wijken ten zuiden van het centrum Assen ook weinig speelgelegenheden zijn, is de verwachting dat vanuit deze wijken ook kinderen komen spelen. Ze zijn door de flyers op de hoogte gebracht van deze speelgelegenheid en we hebben tijdens crowdfunding zelfs al vele donaties van deze buurtbewoners ontvangen. Al deze kinderen zullen ongetwijfeld ook af en toe een vriendje of vriendinnetje mee nemen om te spelen. En met zo’n mooie speeltuin willen ze vast daarna regelmatig komen spelen. Ook zijn er genoeg ouders uit andere delen van Assen die graag de fiets pakken om met hun kinderen naar een leuke speelplaats te gaan. Ook realiseren we met dit project een ontmoetingsplaats waar ouders en grootouders elkaar kunnen treffen. Dit betekent dat de 23 huishoudens van project Eykenhof, maar ook de 11 huishoudens aan het oude deel van Juniperusplantsoen en de naastgelegen Beilerstraat voordeel hebben van dit project. Verder volgt er verdere uitbreiding aan de Beilerstraat met nog 20 huishoudens (Kazernekwartier). Ook de bewoners van andere delen van wijk Zuiderpark kunnen gebruik maken van de speeltuin, hetgeen neerkomt op in totaal ongeveer 1000 personen. De bewoners van het naastgelegen verpleeghuis gaan naar verwachting ook gebruik maken van de ontmoetingsplaats. Het biedt een verandering van omgeving voor de bewoners van Nieuw Graswijk en mogelijkheid om meer buiten te komen, samen met hun familie of vrijwilligers. Uit meerdere initiatieven (bijvoorbeeld het Adoptieproject van Alzheimer Nederland) blijkt dat interactie tussen mensen met dementie en kinderen een positieve uitwerking kan hebben op meerdere gebieden en bijvoorbeeld het sociale isolement van mensen met dementie doorbreken.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Volledig realiseren van ontmoetings- en speelplaats met meerdere speeltoestellen en zitgelegenheden welke verspreid over het buitenterrein worden geplaatst.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Levering en plaatsing van speeltoestellen (ivm veiligheids- en andere eisen). Plaatsing van hekwerk en ontmoetingsplekken gaan we als bewoners zelf doen. Evenals allerlei andere hand- en spandiensten

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
De eenmalige kosten voor de aanleg van de ontmoetings- en speelplaats zijn geraamd rond de € 65.000,-.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Boerplay is de leverancier van de speeltoestellen en zitgelegenheden. Deze zullen worden geinstalleerd door hout- en constructiebedrijf Drenthen.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Extra advies en hulp is altijd welkom!! Met name hulp bij een schetsontwerp en andere technische oplossingen.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
In zoektocht naar subsidie voor realisatie van ontmoetings- en speelplaats werd Koninklijke Heide Maatschappij gevonden. Via hun site kwamen we bij Kern met Pit. Ons initiatief past heel goed binnen deze kaders.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Hulp bij de verdere realisatie van de speeltuin in de breedste zin van het woord. Kennis en advies over fondsenwerving, schrijven goed projectplan, samenwerking met Interzorg, schetsontwerp, contact met leveranciers. Gedurende het jaar hebben we al veel kennis verkregen dankzij Kern met Pit. Bestuursleden hebben meerdere workshops bij kunnen wonen, oa over crowdfunding, fondsenwerving, speeltuinen, bestuursvormen en bestuur & toezicht.

Afbeeldingen

Speeltuin

  • Jasmijn Teunissen 25 May 2023
    🎉Jeeeej!! 🥳 De ontmoeting- en speelplaats is gerealiseerd! En dat vieren wij zaterdag 10 juni tijdens een feestelijke opening! Ook worden dan de prijzen uitgereikt aan de winnaars! Heb je gedoneerd tijdens de crowdfundingactie en aangevinkt dat je kans wilt maken op één van deze mooie prijzen? Kom dan zeker even langs op 10 juni tussen 15.30-16.30u! Even ter herinnering: 🎁 Heerlijk diner voor 2 (all-in) (aangeboden door Restaurant & Grand Café Liff in Assen) 🎁 Metabo Powermaxx BS 12 Accuboorschroefmachine (aangeboden voor Bus Industrial Tools in Groningen) 🎁 Dagje zwemmen bij De Bonte Wever voor 4 personen! Zien we jullie op 10 juni? Tot dan! 🥳

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

8  reacties

Jasmijn Teunissen

08-06-21 om 16:09

Crowdfundingsactie:

Tijdens de crowdfundingsactie hebben de kinderen uit de buurt zelf verscheidene acties bedacht en uitgevoerd om geld binnen te halen voor de speeltuin, zo zijn loombandjes gemaakt en verkocht, er is hockeyles gegeven en er werden meerdere malen lege flessen opgehaald in de buurt. Ook zijn er koekjes gebakken door de kinderen en verkocht op het werk van de ouders

Flessen inzamelen

Koekjes bakken

Interview met RTV Drenthe

Hockeyles

Jasmijn Teunissen

08-06-21 om 16:30

En de crowdfundingsactie was een groot succes!!

17 april (10 dagen campagne)

9 mei (31 dagen campagne)

20 mei (42 dagen campagne)

Jasmijn Teunissen

28-12-22 om 19:52

De gemeente Assen heeft vanaf het eerste initiatief aangegeven bij te dragen aan de te realiseren speel- en ontmoetingsplaats via een mooie bijdrage van MijnBuurtAssen. Al snel voegen STILA en KNHM (Kern met Pit) zich hierbij. Ondanks deze subsidies was hiermee de begroting niet sluitend en daarom stond begin 2021 in het teken van aanschrijven van meerdere fondsen voor bijdrage aan onze prachtige ontmoetings- en speelplaats. En medio 2021 krijgen we van meerdere fondsen bericht dat subsie is toegekend:

- 14 juni 2021: Toezegging Univé Buurtfonds

- 29 juni 2021: Postcode Loterij Buurtfonds geeft goedkeuring voor subsidieaanvraag

- 17 augustus 2021: VSBfonds geeft toezegging

Hiermee hebben we een mooi bedrag verzameld waarmee we verwachten een mooie ontmoetings- en speelplaats te kunnen realiseren 

Jasmijn Teunissen

28-12-22 om 19:58

Eind 2021:

Het eerste ontwerp van Boerplay wordt aan kinderen en andere buurtbewoners voorgelegd en er wordt een inloopochtend georganiseerd om hun vragen te beantwoorden en verdere wensen/suggesties aan te horen. Aan de hand hiervan wordt een 2e ontwerp gemaakt en dit wordt door de buurt met veel enthousiasme ontvangen. Hierop worden de speeltoestellen besteld. Helaas maakt de corona-pandemie dat er schaarste is aan hout hetgeen de levertijd sterk verlengd. Gelukkig mogen de projecten die (oa) door pandemie niet tijdig afgerond konden worden opnieuw inschrijven voor de Kern Met Pit  van 2022.

Jasmijn Teunissen

28-12-22 om 20:06

Grondeigendom:

De grond waarop de ontmoetings- en speelplaats geplaatst gaat worden is in eigendom van particuliere zorginstelling. Gelukkig geven zij vanaf begin aan dat ze open staan voor plaatsing van ons project, zeker ook omdat dat voor hun bewoners voor positieve afleiding kan zorgen. EN de gemeente Assen is na onderling overleg bereid om de grond en het daarbij horende onderhoud over te nemen.

Helaas zorgt de juridische afhandeling van deze mondelinge toezeggingen voor heel veel vertraging. Uiteindelijk wil de zorginstelling grond in eigendom houden en met gemeente Assen overeenkomst van recht van opstal afsluiten. Dankzij vele inspanningen van o.a. buurtcoördinator en jurist van gemeente Assen en medewerkers zorginstelling wordt in september 2022 eindelijk deze overeenkomst getekend en kunnen we door met de realisatie van de ontmoetings- en speelplaats. 

Jasmijn Teunissen

28-12-22 om 20:25

Plaatsing toestellen

Nadat de juridische zaken rond zijn kunnen we redelijk snel door met de plaatsing van de speeltoestellen. Medio oktober worden de 1e 2 toestellen geplaats. In november volgen het hekwerk rondom de vijver en de andere toestellen. Begin december wordt het laatste (grote) toestel en de zitbankjes geplaatst en is de ontmoetings- en speelplaats een feit!!

Natuurlijk gaan we de realisatie van de speeltuin op gepaste wijze vieren met een officiele opening. In verband met grotere kans op goede weersomstandigheden kiezen we er voor dit in voorjaar 2023 te doen. Maar de speeltuin wordt door de kinderen uitgebreid getest en daarmee onofficieel geopend!!

Plaatsing van de speeltoestellen

 

Speeltoestellen worden uitgebreid getest en goedgekeurd door de omwonende kinderen

 

Jasmijn Teunissen

25-05-23 om 12:04

Jeeeej!! De ontmoeting- en speelplaats is gerealiseerd! En dat vieren wij zaterdag 10 juni tijdens een feestelijke opening!

Ook worden dan de prijzen uitgereikt aan de winnaars! Heb je gedoneerd tijdens de crowdfundingactie en aangevinkt dat je kans wilt maken op één van deze mooie prijzen? Kom dan zeker even langs op 10 juni tussen 15.30-16.30u!

Even ter herinnering:

Heerlijk diner voor 2 (all-in) (aangeboden door Restaurant & Grand Café Liff in Assen)

Metabo Powermaxx BS 12 Accuboorschroefmachine (aangeboden voor Bus Industrial Tools in Groningen)

Dagje zwemmen bij De Bonte Wever voor 4 personen!

Zien we jullie op 10 juni?

Tot dan!

Jasmijn Teunissen

25-05-23 om 12:08

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen