Lentse Luchten

Ton Ammerlaan 06-09-2021
639 keer bekeken 3 reacties

In Lentse Luchten project worden 12 fijnstofmeters in geplaatst in Lent, de projectgroep verzamelt en analyseert de data (over een periode van tenminste 2 jaar), betrekt scholen, informeert de wijkraad, de inwoners van Lent en de gemeente Nijmegen over de resultaten, en instruert andere wijkraden.

Kern

Naam
Lentse Luchten Project

Aantal inwoners
8500

Gemeente
Nijmegen

Provincie
Gelderland

Deelnemersgroep

Naam
Bewonersgroep Lentse Luchten, bestaande uit Roderick Peters (inwoner, IT consultant, burgeronderzoeker), Michel Grothe (inwoner, burgeronderzoeker) Ton Ammerlaan (inwoner, burgeronderzoeker, docent project management HAN Engineering, voorzitter Werkgroep Luchtkwaliteit Wijkraad Lent), Wijkraad Lent, Citadel College (betadocenten), Remko Welling (HAN Engineering, docent electro, burgeronderzoeker luchtpiratengroep Apeldoorn), Henk Nijhuis (Gem. Nijmegen, afd milieu), Linda Carton (Citizens Science Planologie, Radboud Universiteit), RIVM Samen Meten. Diverse wijkraden in Nijmegen hebben belangstelling. Diverse bezorgde bewoners.

Doelstelling
Het beantwoorden van vragen van bezorgde Lentenaren over luchtkwaliteit door de toename van verkeer, scheepvaart en industrie ten zuiden van Lent. Voorlichting geven over luchtkwaliteit op scholen en het inzichtelijk maken wat Lentenaren zelf kunnen doen om de luchtkwaliteit te verbeteren en indien nodig de gemeente aanspreken op de situatie. Als burgerinitiatief langdurig meten aan de luchtkwaliteit in Lent en in plaats van naar de berekende dag/jaargemiddelden van de gemeente op minuten niveau te kijken hoe de luchtkwaliteit in Lent verandert.

Aantal leden
5 vaste leden, daarnaast netwerk van betrokken personen uit de wijk, uit wijkraad Lent en 7 andere wijkraden in Nijmegen, studenten en medewerkers uit HAN afdelingen, uit Radboud en uit Gem Nijmegen

Soort
Wijkraad

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Delen van hardware en software kennis voor fijnstof metingen ism Samen Meten RIVM, delen van gegevensverwerking en koppelen van meetgegevens aan verkeersdata. Delen van uitslagen en overleg met gemeente en bedrijven. Met project wordt kennis en ervaring opgedaan in het opzetten van een meetnet, het onderhouden van contacten met scholen, gemeente en andere wijkraden, het analyseren van gegevens en omzetten hiervan in het laagdrempelige voorlichting.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
lentseluchten@gmail.com en te bouwen website LentseLuchten.com

Project

Doelstelling
In Lentse Luchten project worden 12 fijnstofmeters in geplaatst in Lent, de projectgroep verzamelt en analyseert de data (over een periode van tenminste 2 jaar), betrekt scholen, informeert de wijkraad, de inwoners van Lent en de gemeente Nijmegen over de resultaten, en instruert andere wijkraden.

Beginsituatie
Bewoners aan de Prins Mauritsingel in Lent hebben in toenemende mate last van overlast door het autoverkeer (40,000 voertuigen per dag) en het treinspoor. Daarnaast is de Waal, ten zuiden van Lent, een drukke vaarroute en is er uitstoot van de industrie in Nijmegen West. De Gemeente Nijmegen bepaalt de luchtkwaliteit op basis van achtergrond concentraties van het RIVM en berekeningen, er wordt in Lent maar zeer beperkt gemeten (Palmes buisjes voor stikstof). Bewoners uit de Wijkraad Lent hebben de gemeente Nijmegen gevraagd de last te meten, maar dit werd niet uitgevoerd vanwege kosten. Daarop heeft de raad zelf een werkgroep Luchtkwaliteit gevormd, die project Lentse Luchten is gestart. Er zijn inmiddels 8 fijnstofmeters geplaatst (https://www.ohnics.online/kaart/#Lent), het project is aangemeld bij het RIVM (https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/projecten/lentse-luchten) er zijn contacten met de gemeente Nijmegen, WUR, Citadel College, Radboud Universiteit en wijkraden in Nijmegen die met interesse het project volgen.

Verbeteringen voor de woonomgeving
De projectgroep verwacht, op basis van de analyses, de bewoners van Lent beter te kunnen informeren over de luchtkwaliteit en de wijkraad en de gemeente te kunnen helpen met het bepalen van effectieve maatregelen. Daarnaast zet de projectgroep in op bewustwording bij de Lentenaren. Uiteindelijk doel is om verontreiniging gericht te meten en de bronnen te identificeren. Op basis daarvan geeft de groep adviezen aan de Wijkraad Lent en gemeenteraad Nijmegen om maatregelen te nemen tegen de bronnen. Bijv verlaging van de max. snelheid op de Prins Mauritssingel, verbod op vrachtverkeer, Groene Golf op de singel, groene geluidsmuur, fijnstof filters, extra controle op industrie, en dergelijke

Onderdeel van een groter geheel
De projectgroep heeft inmiddels contacten met meerdere wijkraden in Nijmegen en ook buiten Nijmegen is er belangstelling voor de aanpak in Lent. Het project past in het Schone Lucht Akkoord en met de recente aanscherping van de WHO normen voor fijnstof (max. jaargemiddelde: 5 µg/m³ op basis van gezondheidsonderzoeken) waaraan voorlopig nog niet aan wordt voldaan (jaargemiddelde >10 µg/m³) staat het onderwerp stevig op de raadsagenda. De Wijkraad heeft ook werkgroepen Geluid, Verkeer en Groenvoorzieningen, die allen adviezen schrijven waarmee bewoners een beter leefmilieu krijgen. RIVM wil met Samen Meten meer grip krijgen op bronnen. GGD Gelderland wil de gezondheid verbeteren, en Wijkraden ook. Gem Nijmegen wil met Schone Lucht Akkoord gericht acties uitvoeren.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle Lentenaren plus andere NL inwoners elders die zich zorgen maken om luchtverontreiniging maar niet de kennis en kunde hebben om metingen uit te voeren.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
De groep heeft inmiddels 8 sensoren geplaatst en heeft analyses uitgevoerd op de data die vanaf juni 2021 is verzameld (ca. 43.000 metingen per sensor per maand). Hiervan zijn animaties op dagniveau gemaakt (https://www.youtube.com/playlist?list=PLZZHIyzAODz-rTv3Fms2PiV9LbhShKiFm) Er zijn contacten met diverse wijkraden in Nijmegen West, Weurt en Nijmegen Oost (Altrade). Ontwerp Ohnics Fijnstof meters moet worden doorontwikkeld: een betere luchtstroom rond de sensor is nodig, een zonnepaneel voor de sensor, en en beugel voor ophangen aan lantaarnpalen is nodig. Scholieren Citadel College en hun beta docenten worden benaderd voor profielwerkstukken. Het project wordt groter: HAN studenten krijgen de studieopdracht om betere ontwerpen te maken met zonnecellen, en om de gegevens beter naar een server te sturen, deze te verwerken, en om koppelingen met andere sensordata, verkeer en weersgegevens te maken. We willen ook een KNMI weerstation in Nijmegen om de kwaliteit van interpretatie te verbeteren.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Bewoners gaan aan de slag met meters ophangen. Docenten Citadel College en HAN Engineering docenten begeleiden ontwerp en berekeningen. Studenten planologie onderzoeken de relatie met stedenbouwkundige kenmerken van huizen en straten. Bewoners zoeken geschikte locaties in Lent. Wijkraden uit andere wijken zoeken eigen sponsors en locaties. Scholieren werken in Betavakken aan uitwerking (aardrijkskunde, chemie, natuurkunde, wiskunde). Marketing studenten willen een interactieve website bouwen want dat lukt ons niet.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
6000. Sensoren kosten rond de 150 e per stuk, en een net van minimaal 4 stuks is nodig. Servers en wifiverkeer rond de 500 euro . Materiaalkosten voor prototype en testopstelling van het zonnepaneel, en de kasten, worden geschat op 1600 euro door de HAN docenten. Sitebouw en site huur van de Ohnics meetgegevens en gegevens van de bouw ter verspreiding is 1400. Een KNMI kwaluiteit meetstation kost 1000.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Voor verwerking gegevens in RIVM Samen Meet, en medwerkers van HAN Engineering. Er zijn contacten met diverse organisaties buiten de regio, zoals de Luchtwachters Delft en een groep in Zuid Holland die bezig is met het ontwikkelen van standaard analyses. Voor programmering van dataverwerking en integratie meetgegevens en de website zoeken we hulp.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ja, bijv voor plaatsing langs provinciale wegen, bronnen van meetgegevens, expertise op geografische kenmerken in Lent.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via internet en eerdere projecten in Gelderland

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Advies over opzet, advies over uitrol, aanvragen van budgetten en financien.

Anders

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

3  reacties

Ton Ammerlaan 09-11-21 om 12:20

Inmiddels er een Nijmeegse wijkraad bijgekomen en hebben raadsleden uit Njmegen blangstelling om dit project te doen slagen. Het werven van studenten verloopt stroef omdat er geen stagevergoeding is. Bedrijven bieden die wel. Mogelijk is extra budget nodig. 

Ton Ammerlaan 18-01-22 om 14:07

Fijnstof begin december 2021Fijnstof 30 dec

Een klein overzicht van wat beperkte meters nu al aangeven: flinke houtstook en vuurwerk stofwolken. Deze info moet echter nog aan verkeersdata uit Google Traffic (voertuign) Rijkwaterstaat (boten) en aan KNMI data gekoppeld worden.   Wie helpt?

Ton Ammerlaan 18-01-22 om 14:18

PM2.5 deken in NL Deze momentopname laat zien dat fijnstof in meerdere gemeenten een probleem is.  Dat strookt ook met de belangstelling die de Ohnics sensoren groep nu krijgt vanuit scholen en andere belangengroepen elders. Details over de sensoren staan in https://ohnics.nl/  en uiteraard delen we de tech.details graag. Het doorontwikkelen van de aantallen sensoren, en het verwerken van gegevens volgens RIVM standaarden, en vervolgens communiceren met bewoners in combnatie met KNMI en verkeersinfo is het uiteindelijk doel.  Voorlopig proberen we het met de youtube playlist Lentse Lucht https://youtube.com/playlist?list=PLZZHIyzAODz-rTv3Fms2PiV9LbhShKiFm   maar laagdrempeliger is beter. 

 

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.