Repair Café Grathem

Stichting Dorpsraad Grathem 13-09-2021
923 keer bekeken 0 reacties

In het kader van “duurzaamheid” ,dat ons tegenwoordig allemaal raakt, hebben wij het idee opgepakt een Repair Café op te starten. Het Repair Café is geen gratis reparatiewerkplaats. Het is een ontmoetingsplaats in de buurt, waar het gaat om samen repareren, om kennisoverdracht en om sociaal contact.

In het kader van “duurzaamheid” ,dat ons tegenwoordig allemaal raakt, hebben wij het idee opgepakt een Repair Café op te starten. Het Repair Café is geen gratis reparatiewerkplaats. Het is een ontmoetingsplaats in de buurt, waar het gaat om samen repareren, om kennisoverdracht en om sociaal contact tussen buurtgenoten.
Met het Repair Café wordt waardevolle praktische kennis overgedragen. Spullen worden langer bruikbaar gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid. De hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig is om nieuwe producten te maken, wordt zodoende beperkt.
Het Repair Café is een geheel nieuw initiatief in Grathem, waarbij een aantal vrijwilligers, vooralsnog iedere 2e zaterdag van de maand hun kennis en handvaardigheid inzetten ten behoeve van hun mede inwoners. De ervaring is dat er een diversiteit aan spullen worden aangeboden waarvan wij 73% hebben kunnen repareren. Ook maken de bezoekers van het Repair Café van de gelegenheid gebruik om een kopje koffie te drinken en gezellig samen te zijn met overige buurtgenoten. 

Kern

Naam
Grathem

Aantal inwoners
1750

Gemeente
Leudal

Provincie
Limburg

Deelnemersgroep

Naam
Stichting Dorpsraad Grathem werkgroep Repair Café

Doelstelling
Instandhouding en waar mogelijk een verbetering van een goed leef- woon- en werkklimaat en hiermee een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de inwoners van Grathem.

Aantal leden
40

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Binnen de stichting Dorpsraad Grathem hebben wij een aantal werkgroepen ieder met zijn eigen specialiteit. Deze functioneren min of meer zelfstandig en dienen periodiek verantwoording af te leggen naar het bestuur. Zo is er b.v. een werkgroep Jeugd, welzijn, buitengebied, verkeer en veiligheid, woningbouw, Repair Café. In elke werkgroep zit een persoon als afvaardiging van het bestuur.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@dorpsraadgrathem.nl

Project

Doelstelling
In het kader van “duurzaamheid” ,dat ons tegenwoordig allemaal raakt, hebben wij het idee opgepakt een Repair Café op te starten. Het Repair Café is geen gratis reparatiewerkplaats. Het is een ontmoetingsplaats in de buurt, waar het gaat om samen repareren, om kennisoverdracht en om sociaal contact.

Beginsituatie
Wij hebben een idee uitgewerkt omstreeks 2020. Nadat wij de nodige informatie hadden en wij konden begroten wat de kosten waren voor de start te maken hebben wij subsidie aangevraagd bij de gemeente Leudal. Een gedeelte van onze aanvraag is gehonoreerd en in 2021 hebben wij subsidie ontvangen. Echter vanwege corona heeft alles stopgelegen en zijn wij 9 april 2022 gestart. Door huis aan huis te flyeren en via sociale media en website hebben wij bekendheid gegeven aan ons project.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Mensen worden bewust gemaakt over duurzaamheid. Wij brengen mensen bij elkaar en die kunnen van elkaar leren hoe ze kleine reparaties moeten uitvoeren. Door mensen te betrekken in het werk van de Dorpsraad zoals het Repair Café of een van de andere werkgroepen denken wij mensen ook warm te krijgen voor een functie binnen onze stichting. Hierdoor denken wij een positieve bijdrage te kunnen leveren aan leefbaarheid binnen ons dorp.

Onderdeel van een groter geheel
Momenteel niet. In de toekomst is het niet uitgesloten dat we er wat zaken bij gaan (moeten) betrekken. Stel voor dat b.v. de bibliotheek moet sluiten dan zou die mooi kunnen aansluiten bij de Repair uren.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
In principe heeft ieder gezin voordeel aan ons project. Het is laagdrempelig, reparatie is gratis behoudens onderdelen die vervangen worden. Voor de mensen die behoefte hebben aan contact is het mogelijk om zonder iets te repareren te hebben naar het Repair Café te komen, daar een kop koffie te drinken en andere mensen te ontmoeten.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Oriënteren hoe ze het in andere dorpen doen. Gereedschap uitzoeken/bestellen. Een ruimte in de Brede Maatschappelijke Voorziening creëren waar we kunnen werken en samenkomen. Technische mensen benaderen die als vrijwilliger, vooralsnog 1 keer per maand, een middag willen meehelpen met reparatie van spullen. Een stukje PR specifiek voor het Repair Café met als bijvangst ook extra aandacht voor de Dorpsraad.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Geen

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
Om te kunnen starten hebben we ongeveer € 2000,-- nodig. (materiaal, werktafel, banners, flyers) Daarnaast moeten wij huur betalen voor het dagdeel dat wij huren in de Brede Maatschappelijk Voorziening. De koffie en thee die wij schenken is gratis. Er is een lidmaatschap nodig van de organisatie Stichting Repair Café.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Vrijwilligers om reparaties uit te voeren. Financiële hulp vanuit de Rabobank en gemeente Leudal.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Vooralsnog denk ik niet direct noodzakelijk

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Als Dorpsraad zijn wij bekend met Kern met Pit. Hebben ook al eerder meegedaan en een prijs in ontvangst mogen nemen. Wij zijn geabonneerd op jullie nieuwsbrief.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Hoe kunnen wij de hiervoor genoemde zaken slim aanpakken ofwel waar moeten wij nog bijstellen of wat zijn we vergeten.

Afbeeldingen

Repair Cafe Grathem

Toegevoegde bestanden

Duurzaamheid

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen