Eltsenien Nei Bûten

Jaap de Boer 29-09-2021
344 keer bekeken 0 reacties

De werkgroep Eltsenien Nei Bûten (ENB) wil bewegen en ontmoeten in de buitenruimte stimuleren. Men komt steeds minder buiten en beweegt minder. ENB wil dit bereiken door het organiseren van leuke afwisselende activiteiten en realiseren van permanente opties tot bewegen en ontmoeten.

Kern

Naam
Wirdum- Swichum

Aantal inwoners
1250

Gemeente
Leeuwarden

Provincie
Friesland

Deelnemersgroep

Naam
Eltsenien Nei Bûten (iedereen naar buiten)

Doelstelling
De werkgroep Eltsenien Nei Bûten (ENB) wil bewegen en ontmoeten in de buitenruimte stimuleren. Vooral ouderen en jongeren komen steeds minder buiten en bewegen minder en ook komt men in de winter minder naar buiten en is men eenzamer. ENB wil dit bereiken door het organiseren van leuke afwisselende activiteiten en realiseren van permanente opties tot bewegen en ontmoeten.

Aantal leden
De kerngroep van ENB bestaat uit 4 leden. De verschillende activiteiten die we ontplooien worden door verschillende werkgroepen/initiatiefnemers gedragen.

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Ervaring in het ontwikkelen en opzetten van enthousiaste dorpeninitiatieven door vrijwilligers.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
Eltsenien@gmail.com

Project

Doelstelling
De werkgroep Eltsenien Nei Bûten (ENB) wil bewegen en ontmoeten in de buitenruimte stimuleren. Men komt steeds minder buiten en beweegt minder. ENB wil dit bereiken door het organiseren van leuke afwisselende activiteiten en realiseren van permanente opties tot bewegen en ontmoeten.

Beginsituatie
ENB is al gestart met een aantal buitenactiviteiten. - Er zijn op een aantal bijzondere plekken in en rond de dorpen geocaches verstopt en hier zijn we met de kinderen van het dorp naar op zoek gegaan. - Er is een winterwandel puzzeltocht georganiseerd. - Er wordt regelmatig met een groep mensen afval opgeruimd in en rond het dorp. Waarna er nog gezellig koffie/thee wordt gedronken. Op dit moment is er contact met de gemeente en de buurtsportcoaches over de beweegroute die we in en rond het dorp willen realiseren. We willen hierbij de speeltuinen en openbare objecten (stoepen/banken) niet alleen gaan gebruiken zoals ze nu gezien worden, maar als beweeg/sport/ ontmoeting/ speelruimte, alleen, samen of met je kind(eren) Daarnaast willen we een duofiets gaan aanschaffen samen met ons buur dorp. En we bezoeken nu andere plekken met een duo-fiets om expertise te delen en ervaringen uit te wisselen tot aanschaf, organisatie en gebruik van een duofiets. De plannen zijn gedeeld binnen de dorpen en de werkgroep is bezig met de begroting te schrijven.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Door meer naar buiten te gaan, te bewegen en elkaar te ontmoeten stimuleer je een gezonde levensstijl en verbinding tussen de inwoners van de dorpen. Je komt met elkaar in contact hebt in de gezonde buitenlucht tijd voor een gesprek en ontdekt nieuwe plekken. Ook kan je nieuwe mensen leren kennen, of een gezond werkoverleg hebben met een collega. Door vrijwilligers in te zetten kunnen ook mensen die minder mobiel zijn of eenzaam zijn meedoen. De duo-fiets moet gratis te lenen zijn en laagdrempelig mensen verbinden en een leuke activiteit bieden

Onderdeel van een groter geheel
De werkgroep Eltsenien Nei Bûten heeft zich ten doel gesteld om een aantal permanente beweeg en ontmoeting activiteiten binnen de dorpen te ontplooien. Daarnaast willen we ook jaarlijks een aantal losse activiteiten stimuleren. Op dit moment zijn we bezig met de volgende zaken; Geo Caching: Rondom de dorpen zijn een aantal leuke caches verstopt op bijzondere locaties met een verhaal. 3 leden Wirdum Swichum schoon: Elke 6 weken gaat er een groep van 10-30 vrijwilligers de dorpen in om zwerfafval op te ruimen. 3 organiserende leden. Wirdum en Swichum sport en spelen: Door het ontwikkelen van een sport en beweegrouten in en rond de dorpen willen we mensen stimuleren tot meer bewegen en ontmoeten in de buitenruimte. In deze sport en spelroute willen we de verschillende speeltuinen in de dorpen aan elkaar verbinden. Door een app/website en borden in de speeltuin worden voorstellen gedaan hoe er met de verschillende objecten “meer” gedaan kan worden dan men denkt. Een bank wordt een beenspieroefening en een schommel is er ook om je stabiliteit te trainen. En wanneer de kinderen een nieuw spel spelen in de speeltuin kan je als ouders je spieren trainen. 2 leden Tijdelijke activiteiten, zoals step clinic: 2 leden, wisselende samenstelling Duofiets: 4 leden Themawandelroutes

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Het doel van Eltsenien Nei Bûten is het ontwikkelen en stimuleren van activiteiten voor jong en oud en mogelijkheid tot deelname met welke beperking dan ook.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
- Het zoeken naar financiële middelen en sponsoren - Uitzoeken van verzekeringen en andere contracten - In contact komen met buur dorpen om wellicht ook aan te sluiten bij het initiatief - In contact komen met andere dorpen waar al een duo-fiets wordt gebruikt - Het zoeken van een locatie voor stallen van de fiets - Het zoeken naar vrijwilligers voor agendabeheer, uitleen van de fiets en fietsen met inwoners - Duo-fiets lenen van een al lopend project om een promotiedag te houden.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
we denken dit zelf te kunnen realiseren

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
13000

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
We hebben het dorpshuis nodig voor stalling van de fiets We zijn steeds met dorpsbelang in gesprek over de verschillende activiteiten We werken samen met de buurtsportcoaches van de gemeente

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee, dit lijkt ons voor dit project niet nodig

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via een ander KmP project hier in het dorp

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Uitwisselen van kennis en ideeën nadenken over de verschillende vormen van verzekeren en jaarlijkse kosten Evt uitwisselen fondsen werf ideeën

Afbeeldingen

Anders

Op de kaart

Een momentje...

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen