Het derde vizier

Guido van Beek 15-10-2021
408 keer bekeken 0 reacties

Te komen tot een inrichtingsplan voor een grote groene ruimte, overeenkomstig het Masterplan voor de Wagenwerkplaats en mede gebaseerd op de concept Inrichtingscatalogus en een deel daarvan ook werkelijk realiseren

Kern

Naam
Soesterhof

Aantal inwoners
150

Gemeente
Amersfoort

Provincie
Utrecht

Deelnemersgroep

Naam
Stichting Het Groene Spoor

Doelstelling
Door inrichting -al dan niet tijdelijk-, alle onbebouwde ruimten langs de noordzijde van de Spoorlijn vanaf de Eem tot aan Bos Birkhoven beter te maken voor mens , dier biodiversiteit en klimaat bestendigheid.

Aantal leden
15

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
organiseren, realiseren en kennis van bomen en planten beheer en onderhoud

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@hetgroenespoor.nl

Project

Doelstelling
Te komen tot een inrichtingsplan voor een grote groene ruimte, overeenkomstig het Masterplan voor de Wagenwerkplaats en mede gebaseerd op de concept Inrichtingscatalogus en een deel daarvan ook werkelijk realiseren

Beginsituatie
Kaal terrein begrensd door de gebouwen van Holland Opera en Cliniclowns, het nieuwe woonbuurtje de Soesterhof en de achtertuinen van woningen aan de Soesterweg

Verbeteringen voor de woonomgeving
Vooruitlopend op de totale inrichting van de buitenruimte van het gebied Wagenwerkplaats dat nog wel 5 jaar op zich kan laten wachten, een kwaliteit verbetering bereiken voor de huidige bewoners en gebruikers

Onderdeel van een groter geheel
Masterplan Wagenwerkplaats Amersfoort

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Ca 150 bewoners van de Soesterhof en de bewoners van een 10 tal woningen langs de Soesterweg

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
in een projectgroep 1. vaststellen de begrenzing van het gebied, de wensen die leven t.a.v. het gebruik van die groene ruimte 2. het lokaliseren van de verschillende functies in het gebied 3. het bepalen van het deel dat kan worden gerealiseerd zonder de verdere ontwikkeling in de weg te staan 4. het opstellen van een inrichtingsplan voor dat stuk en het ramen van de kosten 5. Het uitvoeren van het deel dat onze menskracht en de financiën niet te boven gaat

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
nog onbekend

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja

Totale kosten van het project
Het gehele vizier beslaat ... m2 maal €50/m2 maakt €

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
NS voor eventuele bodemsanering en explosieven opruiming H+N+S landschapsarchitecten voor ondersteuning bij het toepassen van de inrichting catalogus

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Het toepassen van spoor elementen als rails, stootblokken seinen e.d. in het openbaar groen

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
We hebben al vaker mee gedaan

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen

Inrichten groen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen