Mofert Laef!

Suzan Stams 18-10-2021
2321 keer bekeken 0 reacties

De leefbaarheid in de kern Montfort bevorderen op het gebied van buitenspeel- en ontmoetingsplekken, voor jong en ouder, vitaal en minder vitaal.

Aanleiding

Afgelopen jaar heeft een aantal scholieren uit Montfort de oproep gedaan aan Gemeente Roerdalen voor het realiseren van een skatepark in ons dorp. In het dorp zijn er op dit moment weinig faciliteiten voor de jongeren. De groep scholieren is op zoek gegaan naar medestanders.

De groep medestanders zijn een groep inwoners uit Montfort. Deze groep bestaat ouders van (jonge) kinderen, zestigplussers, ouders van jongeren/tieners. Deze medestanders hebben diverse achtergronden, kennis en specialismen; PR/communicatie, ouderenzorg, jongerenwerkers, gehandicaptenzorg, pedagogiek, ergotherapeuten et cetera. Samen met een dorpscontactpersoon vanuit de gemeente Roerdalen is de Stichting Samenspel Montfort ontstaan. Deze groep wil zich sterk maken voor een skatepark in het dorp maar is daarnaast ook gaan kijken naar beweegactiviteiten voor jong tot oud in het dorp.

Uniek

"Iedereen betrekken", dat is wat Stichting Samenspel Montfort erg belangrijk vindt. Dit geeft de doelstelling van de stichting ook al aan. Het project omvat dan ook alle speel- en ontmoetingsplekken voor iedereen in het dorp Montfort. Door het betrekken van jong- en oud en door alle speel- en ontmoetingsplekken mee te nemen is het een uniek project.

Geografische weergave

Montfort is een dorp met twee drukke straten die met elkaar worden verbonden door een rotonde. Deze straten vormen barrières voor bepaalde groepen. Momenteel zijn er een drietal buitenspeelplekken in Montfort, namelijk op het Kerktiend, Mariaveld en Nieuwe Heide. Daarnaast is er een 4e potentiële nieuwe locatie namelijk het terrein bij de school. Daarnaast is er door de opstart van dit project al een vijfde ontmoetingsplek gerealiseerd, de jeu de boules baan. Iedere vrijdagmiddag wordt hier gebruik van gemaakt. Een goed voorbeeld van samenwerk. Door de samenwerking tussen Stichting Samenspel Montfort, de fysiotherapeut, de gemeente, de woningbouwvereniging Wonen Limburg en ondernemers kan er jeu de boules worden gespeeld. Het mooie is dat er door jong en oud, vitaal en minder vitaal dit spel gespeeld kan worden en deze plek bereikt kan worden. Verdere ontwikkeling van de plek, zoals het plaatsen van meer beplanting, bankjes et cetera, is gaande.

Het doel is:

"De leefbaarheid in de kern Montfort bevorderen op het gebied van buitenspeel- en ontmoetingsplekken, voor jong en ouder, vitaal en minder vitaal"

Missie

Het onderhouden en creëren van een diversiteit aan buiten ontmoetingsplekken in Montfort voor alle leeftijden die toegankelijk, nabij, gratis en van deze tijd zijn. Deze dragen vervolgens weer bij aan de algehele gezondheid en het welzijn van de inwoners en bezoekers van Montfort.

 

Visie

In Montfort dienen er aantrekkelijke buitenspeelplekken te zijn, die stimuleren om samen te komen middels sport, spel, beweging of "gewoon" elkaar ontmoeten. Sport, spel, bewegen en ontmoeten zijn van onschatbare waarde. Een goed gebruik van de openbare ruimte maakt Montfort levendig en vitaal, het draagt bij aan de ontwikkeling van een gezond en aantrekkelijk woondorp. Pleinen en speelplaatsen zijn de plekken waar mensen ontmoeten. Ze zijn belangrijke sociale knooppunten van het dorp:

1. Spelen: buiten spelen is niet alleen ontzettend leuk, het is ook onmisbaar voor de ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Kinderen die buiten spelen ontwikkelen zich gezonder, slimmer en socialer. Het is niet voor niks dat het recht op buiten spelen is vastgelegd en beschermd in het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.

2. Sporten en bewegen: veel mensen vinden sporten leuk en zien sport als een vorm van ontmoeten. Daarnaast is het goed voor de gezondheid en ontwikkeling van ieder mens.

3. Ontmoeten: elkaar ontmoeten geeft mensen het gevoel ergens bij te horen. Dit gevoel is belangrijk om eenzaamheid tegen te gaan en het veiligheidsgevoel te waarborgen.

4. Meedoen: inwoners betrekken en laten participeren bij het verbeteren van hun eigen woon- en leefomgeving. Daarnaast de bereidheid om zich voor een of meerdere gebieden van het maatschappelijk leven in te zetten voor de publieke zaak.

Kern

Naam
Montfort

Aantal inwoners
3.131

Gemeente
Roerdalen

Provincie
Limburg

Deelnemersgroep

Naam
Stichting Samenspel Montfort

Doelstelling
De leefbaarheid in de kern Montfort bevorderen op het gebied van buitenspeel- en ontmoetingsplekken, voor jong en ouder, vitaal en minder vitaal

Aantal leden
25

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Wij weten hoe we iedereen in het dorp kunnen betrekken en meenemen in onze filosofie en toekomstplannen voor onze buiten speel- en ontmoetingsplekken in het dorp. Ook vragen wij iedereen om zijn/haar mening en dit hebben we goed georganiseerd.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@samenspelmontfort.nl

Project

Doelstelling
De leefbaarheid in de kern Montfort bevorderen op het gebied van buitenspeel- en ontmoetingsplekken, voor jong en ouder, vitaal en minder vitaal.

Beginsituatie
Afgelopen jaar heeft een aantal scholieren uit Montfort de oproep gedaan aan Gemeente Roerdalen voor het realiseren van een skatepark in ons dorp. In het dorp zijn er op dit moment weinig faciliteiten voor de jongeren. De groep scholieren is op zoek gegaan naar medestanders. De groep medestanders zijn een groep inwoners uit Montfort. Deze groep bestaat ouders van (jonge) kinderen, zestigplussers, ouders van jongeren/tieners. Deze medestanders hebben diverse achtergronden, kennis en specialismen; PR/communicatie, ouderenzorg, jongerenwerkers, gehandicaptenzorg, pedagogiek, ergotherapeuten et cetera. Samen met een dorpscontactpersoon vanuit de gemeente Roerdalen is de Stichting Samenspel Montfort ontstaan. Deze groep wil zich sterk maken voor een skatepark in het dorp maar is daarnaast ook gaan kijken naar beweegactiviteiten voor jong tot oud in het dorp.

Verbeteringen voor de woonomgeving
In Montfort dienen er aantrekkelijke buitenspeelplekken te zijn, die stimuleren om samen te komen middels sport, spel, beweging of "gewoon" elkaar ontmoeten. Sport, spel, bewegen en ontmoeten zijn van onschatbare waarde. Een goed gebruik van de openbare ruimte maakt Montfort levendig en vitaal, het draagt bij aan de ontwikkeling van een gezond en aantrekkelijk woondorp. Pleinen en speelplaatsen zijn de plekken waar mensen ontmoeten. Ze zijn belangrijke sociale knooppunten van het dorp: 1. Spelen: buiten spelen is niet alleen ontzettend leuk, het is ook onmisbaar voor de ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Kinderen die buiten spelen ontwikkelen zich gezonder, slimmer en socialer. Het is niet voor niks dat het recht op buiten spelen is vastgelegd en beschermd in het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. 2. Sporten en bewegen: veel mensen vinden sporten leuk en zien sport als een vorm van ontmoeten. Daarnaast is het goed voor de gezondheid en ontwikkeling van ieder mens. 3. Ontmoeten: elkaar ontmoeten geeft mensen het gevoel ergens bij te horen. Dit gevoel is belangrijk om eenzaamheid tegen te gaan en het veiligheidsgevoel te waarborgen. 4. Meedoen: inwoners betrekken en laten participeren bij het verbeteren van hun eigen woon- en leefomgeving. Daarnaast de bereidheid om zich voor een of meerdere gebieden van het maatschappelijk leven in te zetten voor de publieke zaak.

Onderdeel van een groter geheel
Nee, want we pakken alle huidige speel- en ontmoetingsplekken aan en realiseren nieuwe plekken.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
"Iedereen betrekken", dat is wat Stichting Samenspel Montfort erg belangrijk vindt. Dit geeft de doelstelling van de stichting ook al aan. Het project omvat dan ook alle speel- en ontmoetingsplekken voor iedereen in het dorp Montfort. Door het betrekken van jong- en oud en door alle speel- en ontmoetingsplekken mee te nemen is het een uniek project.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
We maken gebruik van verschillende werkgroepen: • Bestuur en organisatie Deze werkgroep houdt zich bezig met de oprichting van de stichting en inrichten van de organisatie. • Projectplan en fondsenwerving Deze werkgroep houdt zich bezig met het schrijven van het projectplan met begroting en financieringsplan. Dit projectplan is later nodig voor het aanvragen van subsidies en het benaderen van fondsen en sponsors. • Communicatie en pr Deze werkgroep verzorgt de website, sociale media en persberichten. Daarnaast ontwerpt en verspreidt de werkgroep posters, banners, flyers, spandoeken enzovoorts. Deze werkgroep communiceert met de stakeholders en partners in het dorp. • Activiteiten Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het activiteitenplan, het ophalen van informatie en verwerken van de resultaten van de enquête. Daarnaast zorgt deze werkgroep voor het organiseren van terugkoppelmomenten en/of buurtbijeenkomsten. De werkgroep bundelt de resultaten en stelt een pakket van wensen en eisen op. Verder kunnen nog activiteiten ontstaan als sponsoractiviteit(en), Nationale boomfeestdag (16 maart 2022), NL Doet (aanmelden november 2021), Buitenspeeldag (9 juni 2021), klusjesdagen of openingsfeest(en). • Inrichting Deze werkgroep(en) gaat(n) met het pakket van eisen en wensen ‘de boer op’. Zij zorgen voor passende ontwerpen met bijbehorende kostenbegroting. • Onderhoud, techniek en beheer Deze werkgroep stelt een beheerplan op. Dit is onder andere het inventariseren en plannen van alle werkzaamheden en zorgen dat deze (in zelfwerkzaamheid) worden uitgevoerd, zoals grond- en timmerwerkzaamheden. Het project wordt door de inwoners van het dorp gedragen en omvat een grote groep vrijwilligers die zich inzetten om het project te doen slagen. Daarnaast is er een groot aantal ondernemers die hun bijdrage doet om het project te steunen.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het plaatsen van faciliteiten die aan wet- en regelgeving moeten voldoen, zoals speeltoestellen, banken etc.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
169.500

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, via de gemeente krijgen we hulp van een adviesbureau gespecialiseerd in buurtinitiatieven.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Op advies het adviesbureau en van andere initiatieven uit buurtgemeenten.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Kennis en ervaringen uitwisselen met andere initiatieven.

Afbeeldingen

Kern met Pit

Toegevoegde bestanden

Ontmoetingsplek

  • Suzan Stams 31 May 2023
    1 / 1 Op woensdag 28 juni is er een vervolg bijeenkomst tussen de leiding van de basisschool en leerkracht “groen-Blauw” en Stichting Samenspel voorzitter en contactpersoon samenspel en school, voorzitter tennisclub met contactpersoon gemeente Roerdalen. Samenspel is inmiddels de maatschapelijke partner ( een vereiste als voorwaarde om voor dit project uberhaupt in aanmerking te komen ) van de basis school inzake het opgestarte project Groen Blauw. School en Samenspel gaan het skateterrein en schoolplein nabij de tennisvelden en samen met de tennisclub inrichten binnen thema Groen Blauw. Dit is een nieuwe kans om het gebied samen met de partners geschikt te maken voor eigentijdse en duurzame invulling met meer groen, schaduw, water, en meer natuur. De ontwerpschets is klaar wat het gebied omarmt van schoolplein, skatepark en tennisclub. Je moet denken aan een buitenleslokaal, schaduw plekjes, waterplekken, eigen tuintje ( basis school De Hovenier… ) samen met het dorp. Tegels van de speelplaats eruit en groen in de plaats. Het geheel kan op termijn voor de buurt en het dorp toegankelijk worden gesteld. Eeen win, win situatie waar wij allemaal onze schouders zetten om deze mooie toekomstige plannen te doen slagen.

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen