Samen werken, spelen en leren in een groene tuin voor nieuwkomers in Wageningen

Bram ten Cate 20-10-2021
852 keer bekeken 0 reacties

We willen voor de leerlingen van de internationale schakelklas (recent in Nederland aangekomen vluchtelingen) een groene ontdek-, speel,- en leertuin creëren. We willen integratie bevorderen door leerlingen, hun ouders en buurtbewoners te betrekken bij aanleg en onderhoud van de tuin.

Kern

Naam
Wageningen Noordwest - Rietveldbuurt

Aantal inwoners
circa 1300

Gemeente
Wageningen

Provincie
Gelderland

Deelnemersgroep

Naam
Leerlingen, ouders en buurtbewoners Wageningen Noordwest

Doelstelling
Realiseren van een groene ontdek-, speel,- en leertuin voor vluchtelingenkinderen en hun ouders

Aantal leden
50

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Hoe maak je van een stenen schoolplein een groene ontdek-, speel,- en leertuin

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
bram@kabaal.net

Project

Doelstelling
We willen voor de leerlingen van de internationale schakelklas (recent in Nederland aangekomen vluchtelingen) een groene ontdek-, speel,- en leertuin creëren. We willen integratie bevorderen door leerlingen, hun ouders en buurtbewoners te betrekken bij aanleg en onderhoud van de tuin.

Beginsituatie
De internationale schakelklas van Pantarijn (ISK) heeft ca. 75 leerlingen, voor het merendeel asielzoekers en statushouders die nog maar kort in Nederland zijn. De school is gehuisvest in een separaat schoolgebouw aan de Top Naeff straat in Wageningen Noordwest en deelt een schoolplein met het Kinderdagverblijf (KDV) en de Buitenschoolse opvang (BSO) van Kinderopvang Wageningen. Het schoolplein is momenteel een stenen vlakte met een zandbak, enkele bomen en een paar speeltoestellen.

Verbeteringen voor de woonomgeving
De ISK wil voor en met haar leerlingen graag een groen schoolplein ontwikkelen. Juist deze kinderen die met een achterstand, soms getraumatiseerd, in Nederland zijn aangekomen, verdienen het om in een warme, mooie, groene omgeving weer te leren spelen, de wereld te ontdekken en plezier te hebben. Samen met de buren (Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang) die van hetzelfde schoolplein gebruik maken, hebben we met een groep leerkrachten van ISK, leidsters van KDV en BSO, ouders van leerlingen en buurtbewoners een plan bedacht om in een groene oase buiten te kunnen spelen en lessen te kunnen geven. Het wordt een gezamenlijke tuin van Middelbare school ISK (12-16 jaar), BSO (4-12 jaar) en KDV (0-4 jaar), waarin alle leeftijdsgroepen hun eigen wereld kunnen ontdekken. Doordat we aanleg en onderhoud gezamenlijk uitvoeren met leerlingen, hun ouders en buurtbewoners willen we met deze groene tuin bijdragen aan de integratie van de nieuwkomers in Wageningen.

Onderdeel van een groter geheel
Nee

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Leerlingen van ISK (en hun ouders) KInderen van de BSO en KDV (en hun ouders) Buurtbewoners

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
In de nieuwe situatie wordt de huidige stenen vlakte omgetoverd in een groen paradijs met speel- en ontdekplekken, maar ook met plekken om je even in je eentje terug te trekken. De tegels van het huidige plein worden volledig verwijderd en vervangen door een waterdoorlatende zand ondergrond. Er wordt reliëf aangebracht en er wordt veel groen aangeplant, waaronder een pluktuin. Ook komt er een open buitenleslokaal waar regelmatig lessen worden gegeven. Het plan draagt ten opzicht van de huidige stenen situatie sterk bij aan een toename van de biodiversiteit. Een groep leraren, leidsters, ouders en buurtbewoners heeft de randvoorwaarden voor het plan opgesteld. Tuinarchitect/hovenier Jesse Opdam (oprichter/eigenaar van adviesbureau “Van Bodem tot Bord” https://bodemtotbord.com/) heeft het plan vervolgens uitgewerkt en een begroting opgesteld. Het plan zal onder leiding van Jesse door leraren, leidsters, ouders en kinderen en buurtbewoners worden uitgevoerd. De uitvoering zal in de lente van 2022 plaatsvinden.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Grondwerkzaamheden zullen we uitbesteden

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
De totale kosten worden geschat op circa 40.000 euro. Het financieringsplan is als volgt: Subsidie provincie Gelderland: 17.500 Subsidie gemeente Wageningen: 5.000 Overige subsidies: 5.000 Bijdrage ISK: 7.500 Bijdrage Kinderopvang Wageningen: 5.000 Momenteel zijn we bezig om de overige subsidieaanvragen uit te zetten. De grootte van dit bedrag is onzeker. ISK stelt zich garant voor maximaal 17.500 euro. Dat betekent dat de aanleg van het groene schoolplein kan starten zodra zekerheid is over de subsidie van de provincie en de gemeente Wageningen.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Weten we nog niet

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
We hebben advies gehad van Ilja van Seters en Gradus van Laar (KNHM).

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via contacten met de KNHM, o.a. persoonlijke betrokkenheid bij de ontwikkeling van een dorpsplein in Spijk (bij Lobith).

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We hebben al advies ontvangen over de aanpak van het project.

Afbeeldingen

Inrichten groen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen