Realisatie boomgaard Groene Dorpsploats Lutjegast

boele Dijkstra 26-10-2021
372 keer bekeken 1 reacties

De groene Dorpsploats is uitermate geschikt als natuurspeelplaats waarbij we gebruik maken van natuurlijke elementen zoals water, zand, groen, stenen en hout. Daarnaast willen we de zintuigen van kinderen prikkelen. Een boomgaard van historische vruchtsoorten is een mooie aanvulling hierop.

Lutjegast is een klein dorp met zeer betrokken inwoners die hard werken aan het behoud van de leefbaarheid in het dorp in een tijd waarin veel voorzieningen uit kleine kernen verdwijnen. Vereniging Dorpsbelangen speelt hierbij een belangrijke rol. Ze nam het initiatief tot het ontwikkelen van een dorpsvisie. In de dorpsvisie geven bewoners aan het belangrijk te vinden dat we onze ontwikkeling richten op toerisme, recreatieve mogelijkheden en speelgelegenheden voor kinderen. Het dorp heeft de wens deze speerpunten te realiseren in een prachtig natuurgebied direct tegen het dorp aan gelegen. In 2015 is begonnen met de 1e fase van deze wens. Bij de inrichting van het gebied hebben Staatsbosbeheer en stichting voor natuur- en landschapsbeheer in het zuidelijke westerkwartier, de Dotterbloem een belangrijke rol gespeeld. Het terrein grenzend aan het dorp is uitermate geschikt als natuurspeelplaats waarbij we gebruik maken van natuurlijke elementen zoals water, zand, groen en hout. Daarnaast willen we de zintuigen prikkelen. Door het creëren van twee 'dorpspleinen' die verbonden worden door een natuurspeelplaats zien wij tevens de mogelijkheid om de link te creëren tussen het dorp en het kunstwerk De Baak. Een markant markeringsteken van gigantische zwerfkeien in het natuurgebied wat in eigendom is bij Staatsbosbeheer met onder andere het Abel Tasman wandelpad. De afgelopen jaren zijn er diverse onderdelen van het plan reeds gerealiseerd. Onder zijn er diverse bij-vriendelijke beplantingen aangebracht, is er een bijenstal gecreëerd met een drietal bijenkasten, de bestaande poel is opgeknapt en voorzien van een speelstrand met bijbehorende speelelementen, een belevingspad met wilgentunnel en tenslotte de boerenploats met eetbare bosvruchten. Nu de basis is gelegd van de Groene Dorpsploats is een volgende stap de realisatie van een boomgaard met eetbare fruitsoorten.

 

Met de realisatie van een boomgaard van historische vruchtbomen, bestaande uit eetbare fruitsoorten voegen we een nieuw onderdeel, van het oorspronkelijk plan van aanpak, toe aan de Groene Dorpsploats. Hiermee blijven we het gebied ontwikkelen, verbeteren en houden we het aantrekkelijk voor een ieder.

 

De aanplant eetbare fruitsoorten sluit ook mooi aan bij de overige inrichting van de Groene Dorpsploats. Aspecten als biodiversiteit, duurzaamheid en circulair spelen een belangrijke rol bij de verdere ontwikkeling van de Groene Dorpsploats. Maar verder gaat het ook om het betrekken van de jeugdige inwoners van Lutjegast bij de rijke natuur rondom ons dorp.

 

Tevens is de Groene Dorpsploats een ideale uitvalsbasis voor de bassischool in Lutjegast. Op deze wijze betrekken we de kinderen bij de belangrijke thema’s zoals natuur en duurzaamheid en worden zich bewust van een hun eigen kostbare omgeving. Dat we zuinig moeten zijn op wat we hebben komt terug in de fruitbomen soorten die we hebben geselecteerd. Dit zijn van oorsprong Nederlandse rassen

    • 12 appels: Bramley`s Seedling, Zoete Kroon, Groninger Kroon, Lunterse Pippeling, Valk, Lemoen, Winschoter Glorie, Blenheim Reinette, Glorie van Holland,Rode Peppel,Reine de France, Veendammer Glorie.
    • 4 pruimen: Reine Claude d` Oullins, Reine Claude d` Althan, Czar, Victoria.
    • 3 peren: Zwijndrechtse Wijnpeer, Pondspeer, Dirkjespeer.
    • 1 kers: Dubbele Zoete Meiker

Voor het beheer en onderhoud willen we zien een actieve groep bewoners te koppelen aan deze nieuwe boomgaard. Die regelmatig werk- en oostdagen kunnen organiseren. Door cliënten van de dichtbijgelegen zorgboederij Boyemaheerd te Lutjegast kunnen naambordjes worden gemaakt die bij de fruitbomen worden geplaatst.

Kern

Naam
Vereniging Dorpsbelangen Lutjegast

Aantal inwoners
1205

Gemeente
westerkwartier

Provincie
Groningen

Deelnemersgroep

Naam
Vereniging Dorpsbelangen Lutjegast

Doelstelling
De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de belangen – in de ruimste zin van het woord genomen – van het dorp Lutjegast.

Aantal leden
5 bestuursleden 280 leden

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
kennis en ervaring met de realisatie van projecten in de openbare ruimte, opstellen van een dorpsvisie en subsidieaanvragen.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
dorpsbelangenlutjegast@gmail.com

Project

Doelstelling
De groene Dorpsploats is uitermate geschikt als natuurspeelplaats waarbij we gebruik maken van natuurlijke elementen zoals water, zand, groen, stenen en hout. Daarnaast willen we de zintuigen van kinderen prikkelen. Een boomgaard van historische vruchtsoorten is een mooie aanvulling hierop.

Beginsituatie
Lutjegast is een klein dorp met zeer betrokken inwoners die hard werken aan het behoud van de leefbaarheid in het dorp in een tijd waarin veel voorzieningen uit kleine kernen verdwijnen. Vereniging Dorpsbelangen speelt hierbij een belangrijke rol. Ze nam het initiatief tot het ontwikkelen van een dorpsvisie. In de dorpsvisie geven bewoners aan het belangrijk te vinden dat we onze ontwikkeling richten op toerisme, recreatieve mogelijkheden en speelgelegenheden voor kinderen. Het dorp heeft de wens deze speerpunten te realiseren in een prachtig natuurgebied direct tegen het dorp aan gelegen. In 2015 is begonnen met de 1e fase van deze wens. Bij de inrichting van het gebied hebben Staatsbosbeheer en stichting voor natuur- en landschapsbeheer in het zuidelijke westerkwartier, de Dotterbloem een belangrijke rol gespeeld. Het terrein grenzend aan het dorp is uitermate geschikt als natuurspeelplaats waarbij we gebruik maken van natuurlijke elementen zoals water, zand, groen en hout. Daarnaast willen we de zintuigen prikkelen. Door het creëren van twee 'dorpspleinen' die verbonden worden door een natuurspeelplaats zien wij tevens de mogelijkheid om de link te creëren tussen het dorp en het kunstwerk De Baak. Een markant markeringsteken van gigantische zwerfkeien in het natuurgebied wat in eigendom is bij Staatsbosbeheer met onder andere het Abel Tasman wandelpad. De afgelopen jaren zijn er diverse onderdelen van het plan reeds gerealiseerd. Onder zijn er diverse bij-vriendelijke beplantingen aangebracht, is er een bijenstal gecreëerd met een drietal bijenkasten, de bestaande poel is opgeknapt en voorzien van een speelstrand met bijbehorende speelelementen, een belevingspad met wilgentunnel en tenslotte de boerenploats met eetbare bosvruchten. Nu de basis is gelegd van de Groene Dorpsploats is een volgende stap de realisatie van een boomgaard met eetbare fruitsoorten.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Met de realisatie van een boomgaard van historische vruchtbomen, bestaande uit eetbare fruitsoorten voegen we een nieuw onderdeel, van het oorspronkelijk plan van aanpak, toe aan de Groene Dorpsploats. Hiermee blijven we het gebied ontwikkelen, verbeteren en houden we het aantrekkelijk voor een ieder.

Onderdeel van een groter geheel
de realisatie van een boomgaard met een 20-tal historische boomvruchten is onderdeel van de Groene Dorpsploats te Lutjegast

Bewoners die voordeel bij het project hebben
In eerste instantie de fruitbomen zelf, om te voorkomen dat deze historische rassen niet verwijderen uit Nederland. Maar ook de inwoners en vooral de kinderen in het dorp willen we betrekken bij het klimaat en de natuur. Om te laten zien wat menselijk handelen tot gevolg kan hebben voor het klimaat en de natuur. Maar dat je ook mag genieten van de natuur en er zelfs van kan eten

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
naast het assisteren bij de aanplant van de historische vruchtbomen zijn er meer plannen waarbij we zelfwerkzaamheid kunnen inzetten. Voor het beheer en onderhoud willen we zien een actieve groep bewoners te koppelen aan deze nieuwe boomgaard. Die regelmatig werk- en oostdagen kunnen organiseren. Door cliënten van de dichtbijgelegen zorgboederij Boyemaheerd te Lutjegast kunnen naambordjes worden gemaakt die bij de fruitbomen worden geplaatst.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
aanschaf van de bomen en afrastering ten behoeve van bescherming van de bomen

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
N.v.t.

Totale kosten van het project
De kosten van de realisatie van deze boomgaard worden berekend op een 3.520,00 euro incl. BTW

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Kwekerij “de Baggelhof” te Terheijl. Expert en leverancier op het gebied van historische vruchtbomen. Jaap de Vries Produkties te Ermelo, leverancier van hekwerken. Staatsbosbeheer als in adviseur bij de inrichting van de Groene Dorpsploats.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
niet van toepassing

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
https://groningerdorpen.nl/

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
enerzijds hoe we de groene dorpsploats verder kunnen (blijven) ontwikkelen, anderzijds hoe de groene dorpsploats een voorbeeld kan zijn voor andere dorpen.

Afbeeldingen

Inrichten groen

Op de kaart

Een momentje...

boele Dijkstra

22-01-22 om 18:24

16 december: bericht van knhm

 Van harte gefeliciteerd! Jullie project is geselecteerd voor deelnam aan Kern met Pit editie 2022. Je hebt je ingeschreven voor dit burgerinitiatievenwedstrijd met het project Realisatie boomgaard Groene Dorpsploats Lutjegast

22 januari: kern met pit dag

 Hier mogen we ons project presenteren door in te gaan op onderstaande vragen. Welk resultaat wil je halen in 2022, zijn er valkuilen die je ziet, denk je hulp nodig te hebben van een adviseur van de KNHM of Arcadis en waarom maken jullie het verschil dit jaar

Voorjaar 2022: realisatie boomgaard?

Volg facebook dorpsbelangen lutjegast voor actuele informatie

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen