75-jarig jubileum Doarpsmienskip

Atje Deinum 26-10-2021
343 keer bekeken 0 reacties

Boazum een blijvende herinnering geven d.m.v. een boek, een vlag en een wandelroute, ondersteund door een informatieborden over de historische plekken in ons dorp, waardoor bezoekers en (oud) inwoners kennis maken met de rijke historie van Boazum aan de Middelsee.

Kern

Naam
Boazum

Aantal inwoners
450

Gemeente
Sudwest Fryslan

Provincie
Friesland

Deelnemersgroep

Naam
Doarpsmienskip

Doelstelling
Historie onder de aandacht brengen in een blijvende herinnering

Aantal leden
10

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Heel veel creativiteit Historische achtergrond inzetbaar Presentaties maken

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
dorpsbelangbozum@outlook.com

Project

Doelstelling
Boazum een blijvende herinnering geven d.m.v. een boek, een vlag en een wandelroute, ondersteund door een informatieborden over de historische plekken in ons dorp, waardoor bezoekers en (oud) inwoners kennis maken met de rijke historie van Boazum aan de Middelsee.

Beginsituatie
Er is al een boek uitgegeven over Boazum in 2000 in beperkte oplage. Dit boek is inmiddels uitverkocht en we willen het daarom opnieuw uitgeven en actualiseren. Voor de wandelroute kunnen we informatie halen uit de website "ald Boazum" en fanatieke vrijwilligers die hier een bijdrage aan willen leveren, maar zal nog helemaal moeten worden opgestart. We willen de wandelroute vormgeven door permanente informatieborden te plaatsen op de historische plekken in en om Boazum. Voor de vlag gaan we een samenwerking aan met de basisschool in het dorp, waarbij de kinderen in een wedstrijd een vlag mogen ontwerpen en de inwoners het mooiste ontwerp kiezen en laten uitvoeren.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Aantrekkelijkheid van het dorp voor (oud)inwoners en bezoekers. Waardoor bezoekers langer blijven en kennismaken met de rijke geschiedenis van Boazum en omgeving. Door de verschillende deel projecten binnen het totale project ontstaat meer verbinding tussen de inwoners, wat de kwaliteit van de leefomgeving en het gemeenschapsgevoel (mienskip) versterkt. Dit overstijgt generaties door jong en oud bij het project te betrekken. Daarnaast levert het een blijvende visuele bijdrage bij het aantrekkelijk maken van het dorp.

Onderdeel van een groter geheel
Het 75-jarig jubileum is een project opgedeeld in 4 deelprojecten, gedurende het jubileumjaar.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Het project is voor het hele dorp, voor jong en oud. Daarom betrekken we in de verschillende deelprojecten ook verschillende generaties. Het is voor alle inwoners interessant om kennis te maken met de geschiedenis en de veranderingen door de jaren heen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het bestuur van Doarpsmienskip pakt de organisatie op in samenwerking met de Ferdivedaasjeploech (activiteitenploeg). Voor het ontwerp van de vlag zoeken we de samenwerking met de plaatselijke basisschool. De informatieborden zullen worden gemaakt met enthousiaste vrijwilligers uit Boazum, met een historische interesse. De fysieke uitvoering van vlag en informatieborden worden uitbesteed aan een regionaal bedrijf.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
De fysieke uitvoering van vlag en informatieborden worden uitbesteed aan een regionaal bedrijf.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja

Totale kosten van het project
De vlaggen en het boek zullen tegen aantrekkelijke prijs aan de inwoners aangeboden worden. De winst die hiermee gemaakt wordt, zal worden gebruikt voor de bekostiging van de andere deelprojecten. De informatieborden moeten aan bepaalde eisen voldoen en wij verwachten hier rond de € 2000 aan kosten. We sluiten het project af met een feestelijke dag de kosten hiervoor zijn begroot op € 1000.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, we zullen de bedrijven in Boazum benaderen voor een vrijwillige bijdrage. Daarnaast zal "De Nacht fan Boazum" gevraagd worden om dit te ondersteunen. We zullen regionale media benaderen om het project onder de aandacht te brengen. We zullen cultuurhistorische vereniging in Friesland benaderen voor ondersteuning.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ja, wij zoeken vooral ondersteuning in het digitaliseren van de wandelroute met QR codes. Waarbij je doormiddel van de QR code een kijkje krijgt in het verleden. En bij het vormgeven van de vrijstaande informatieborden.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Doarpsmienskip heeft de informatie per post ontvangen van de KNHM Foundation.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Kennis en ervaring van andere deelnemers in hun projecten en hoe hier de inwoners maximaal bij te betrekken.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Cultuur en historie

Op de kaart

Een momentje...

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen