Multifunctioneel Beweegpark Roderveld

Henriette van Essen 27-10-2021
423 keer bekeken 0 reacties

Zoveel mogelijk mensen in beweging brengen en om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Roden (en in het specifiek de wijk Roderveld).

Kern

Naam
Roderveld

Aantal inwoners
Circa 7000

Gemeente
Noordenveld

Provincie
Drenthe

Deelnemersgroep

Naam
Stichting Roden Fit en Gezond

Doelstelling
Het bevorderen van de gezondheid van inwoners van Roden en omstreken, door middel van sport, beweging en voorlichtingen.

Aantal leden
5

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Wij hebben kennis over sport, beweging en gezondheid. Ook met ontwikkelen van sport/beweegprogramma's.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
henriette.van.essen@gmail.com

Project

Doelstelling
Zoveel mogelijk mensen in beweging brengen en om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Roden (en in het specifiek de wijk Roderveld).

Beginsituatie
De beoogde locatie betreft een asfaltterrein waarop een verouderde speelfaciliteit staat waar al jaren niks meegedaan wordt, terwijl er vanuit de inwoners een grote wens en behoefte is om dit aan te pakken en te veranderen in een multifunctioneel beweegpark waarbij ontmoeten, sporten, bewegen en gezondheid centraal staan. De gemeente wil het asfalt verwijderen en staat ook positief achter het initiatief. Ook is er een groot draagvlak.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Op dit moment nodigt de beoogde locatie niet uit om te bewegen en is er een sterke aanleiding om de huidige speelfaciliteit te transformeren naar een multifunctioneel beweegpark. Naar aanleiding van verschillende locatiebezoeken en gesprekken met de gemeente, inwoners, omwonenden, lokale (sport-)verenigingen en andere lokale partijen zien wij een kans om het huidige beweegaanbod te vergroten. Op deze manier hopen wij de leefbaarheid te bevorderen, eenzaamheid tegen te gaan, de onderlinge samenhang en verbondenheid te versterken en de verouderde speelplek te transformeren naar een vernieuwde, gezellige en aantrekkelijk openbare sport- en ontmoetingsplaats.

Onderdeel van een groter geheel
Nee, ons project is niet deel van een groter geheel.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners en omwonenden uit Roden en specifiek de wijk Roderveld. Verder gaat onze aandacht natuurlijk extra uit naar de kwetsbare groepen uit de wijk en omgeving, zoals eenzame senioren en mensen die kampen met gezondheidsproblemen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Meer bijeenkomsten organiseren, pers inlichten en uitnodigen om het project nog kenbaarder te maken, grondwerkzaamheden uitvoeren, de opening organiseren en onderhoudswerkzaamheden.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
De beweegtoestellen zelf en de ondergrond en installatie hiervan.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Circa. € 80.000,-

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Vrijwilligers, (sport-)verenigingen en andere lokale partijen gaan meehelpen bij zelfwerkzaamheid. De leverancier is betrokken bij de bestelling en plaatsing van de beweegtoestellen en in een later stadium gaan wij ook met de leverancier het begeleidingsprogramma starten.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Op dit moment niet.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via een ander Kern met Pit project in dezelfde gemeente (Peize, Stichting Peize in Beweging).

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Financiële ondersteuning en kennis en advies over het organiseren van de opening en eventuele workshops.

Afbeeldingen

Sport en Spel

Op de kaart

Een momentje...

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen