Boskapellebusken

Marjon Groot Nibbelink 28-10-2021
1904 keer bekeken 0 reacties

We willen in 2022 een buurtbos van ongeveer 0,75 hectare realiseren aan de rand van het dorp. Het bosje is bedoeld voor recreatie en ontmoetingsplaats voor de bevolking van Sinderen en passanten. En hiernaast natuurlijk als bijdrage aan de biodiversiteit.

Kern

Naam
Sinderen

Aantal inwoners
950

Gemeente
Oude IJsselstreek

Provincie
Gelderland

Deelnemersgroep

Naam
Vereniging voor het Sinderens Belang

Doelstelling
Het doel van de Vereniging voor het Sinderens Belang bestaat uit het zo goed mogelijk behartigen van de belangen en het welbevinden van haar leden en niet-leden binnen haar werkgebied, het dorp en zijn buitengebied Sinderen. Het coördineert en voert projecten uit die de leefbaarheid en algemeen belang van het dorp Sinderen dienen.

Aantal leden
Het bestuur bestaat uit 9 personen en de vereniging heeft 232 leden.

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Het ontwikkelen en beheren van een dorpshuis ten behoeve van verschillende verenigingen in het dorp. Verder veel kennis en ervaring met het aanleggen van half verharde fietspaden, zowel de technische aspecten (uitvoering) als de organisatorische (beheer met vrijwilligers, organisatie, financiën, donateurs, subsidies).

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
sinderensbelang@gmail.com

Project

Doelstelling
We willen in 2022 een buurtbos van ongeveer 0,75 hectare realiseren aan de rand van het dorp. Het bosje is bedoeld voor recreatie en ontmoetingsplaats voor de bevolking van Sinderen en passanten. En hiernaast natuurlijk als bijdrage aan de biodiversiteit.

Beginsituatie
Net buiten het dorp Sinderen ligt een landbouwperceel van 1,25 hectare. We hebben de verwerving van dit perceel kunnen organiseren en willen het een aantrekkelijke natuurplek en ontmoetingsplaats maken voor de gemeenschap. Het perceel is nu nog grasland maar we willen in 2022 een deel van dit perceel (ongeveer 0,75 ha) omvormen naar natuur met bos, struweel en poel. Het perceel ligt direct tegen de dorpskern van Sinderen aan en op de route van wandelaars en fietsers. Ook vormt het nieuwe bos een natuurlijke verbinding met een bosje van de gemeente aan de ene kant en een particulier bosje aan de andere kant.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het project draagt op verschillende manieren bij aan het verbeteren van de leefomgeving: Ontspanning: Het Buurtbos is bedoeld voor recreatie. Even een ommetje om en verwonderd raken wat er nu weer bloeit, groeit, weg vliegt of weg kruipt in de directe omgeving van het dorp. Ontmoeting: Andere mensen tegenkomen in een ongedwongen sfeer. Samen: Aanleg en onderhoud zullen we doen met vrijwilligers uit de gemeenschap en in samenwerking met de Stichting Kerk en Fiets Paden Sinderen. Doel daarbij is saamhorigheid en samenwerking in het dorp. Educatie: De basisschool staat om de hoek. De jeugd betrekken bij de natuur, buiten leren, dat zijn lessen voor altijd. Biodiversiteit en groen: De biodiversiteit staat onder druk. We kunnen hier zelf wat aan doen in het Buurtbos door plekjes te creëren die aantrekkelijk zijn voor flora en fauna en vergroten van de biodiversiteit. Bij de inrichting van het bos en doel richten we ons op verschillende soorten die door de VALA (Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek) zijn aangewezen als doelsoorten voor onze streek. Meer groen is ook aantrekkelijk voor de leefomgeving en welbevinden van de bewoners.

Onderdeel van een groter geheel
Ja, het gehele perceel is 1,25 ha en daarvan willen we in deze eerste fase 0,75 ha natuur ontwikkelen. In de volgende fase van het project (vanaf 2023) willen we de resterende 0,5 ha ontwikkelen als een sociale ontmoetingsplaats voor bewoners en jeugd van Sinderen. Daarin willen we een buurt/school moestuin, fruittuin en voedselbos realiseren. Ook komt er een open plek met een klein amfitheater waar activiteiten gehouden kunnen worden. Verder zal er een natuurspeelplaats en rustplaats komen. Via de samenwerking met de VALA zal de natuur die wij realiseren deel uitmaken van het grotere Achterhoekse natuur- en landschapsnetwerk. De VALA is het agrarische collectief in de Achterhoek dat is aangewezen om natuur- en landschapsbeheer op een professionele en effectieve manier te organiseren.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners van Sinderen, maar ook recreanten uit de omgeving en toeristen die komen fietsen of wandelen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
De volgende werkzaamheden worden in 2022 voorzien: 1. Organiseren van financiële middelen ter dekking van waardedaling grond en aanlegkosten 2. Mobiliseren van vrijwilligers 3. Grondverzet voor realiseren van de poel. 4. Aanleg toegang tot het perceel. 5. Grondbewerking ten behoeve van aanplant. 6. Uitzetten van de verschillende natuurelementen. 7. Inplanten. Behalve het grote grondverzet zal al het werk door vrijwilligers uitgevoerd worden in samenwerking met de Stichting Kerk en Fiets Paden Sinderen. Deze stichting heeft de ervaring met aansturen van grotere groepen vrijwilligers en beschikt over de machines en materialen voor groenonderhoud.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het grondverzet zal uitgevoerd worden door een loonwerker

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
€30.000 in 2022. Daarnaast ca. € 2000 jaarlijks voor gebruik van de grond.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
We krijgen Hulp bij het inrichtingsplan door de VALA (Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek). We vragen subsidies aan bij onder meer de Provincie voor de waardedaling van de grond en de kosten van plantmateriaal.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Mogelijk dat we extra advies kunnen gebruiken over juiste grondbewerking voor inplanten van de bomen en struiken en de ontwatering vanuit de poel.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Vanuit het dorp Sinderen zijn eerder projecten aangemeld (o.a. renovatie Buurtschapshuis)

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Praktische kennis en advies over crowdfunding en fondsenwerving voor het project zou nuttig zijn.

Afbeeldingen

Boskapellebusken Kern met Pit Gelderland

Pitch Buurtbos het Boskapellebusken op Sinderen

Inrichten groen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen