"Bloemen en bijen voor biodiversiteit en buurt"

Hank Bartelink 28-10-2021
489 keer bekeken 0 reacties

Het vergroten van de biodiversiteit en van de betrokkenheid van de buurt op dit thema, en het vergroten van de aantrekkelijkheid van het ensemble voor de buurt en voor bezoekers van buiten. Door: - het beplanten van de kerkheuvel met bloemen/ bloembollen; - het bouwen van een groot insectenhotel.

Kern

Naam
Kerkje op de Heuvel. Heelsum

Aantal inwoners
50 binnen een straal van 500 meter, een paar honderd binnen 1 km

Gemeente
renkum

Provincie
Gelderland

Deelnemersgroep

Naam
Vrijwilligers Kerkje op de Heuvel

Doelstelling
1) Zoveel mogelijk mensen uit de buurt betrekken bij het in stand houden van kerkje en omgeving; 2) Fondsen werven voor onderhoud; 3) Sociale cohesie van de buurt versterken.

Aantal leden
5 bestuursleden (stichting) en ca. 50 vrijwilligers (allen onbezoldigd). Daarnaast enkele kleine (ad hoc) donateurs.

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
- over het betrekken van een buurt, hoe sociale cohesie te creëren. - hoe een dorp (bewoners, middenstand, lokaal bestuur) te betrekken en committeren - over het organiseren van vrijwilligerswerk - over lokale fondsenwerving

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
bartelink@hetnet.nl

Project

Doelstelling
Het vergroten van de biodiversiteit en van de betrokkenheid van de buurt op dit thema, en het vergroten van de aantrekkelijkheid van het ensemble voor de buurt en voor bezoekers van buiten. Door: - het beplanten van de kerkheuvel met bloemen/ bloembollen; - het bouwen van een groot insectenhotel.

Beginsituatie
De kerk is rijksmonument (1517) en sinds kort eigendom van Geldersch Landschap en Kasteelen. Wij huren als stichting 'Kerkje op de Heuvel, Heelsum' de kerk en de buitenruimte. Met vrijwilligers zorgen we voor betrokkenheid en voor inkomsten tbv het onderhoud. Het buitenterrein, de kerk is gelegen op een heuvel, bestaat uit gras met bomen. We willen meer natuur, meer kleur, een grotere aantrekkelijkheid, en een hogere belevingswaarde creëren.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Een nog aantrekkelijkere plek om te wandelen, om van te genieten. Een hogere biodiversiteit. Een grotere betrokkenheid van bewoners. Een hogere waardering van bezoekers. (En hopelijk daarmee ook nieuwe vrijwilligers en wie weet donateurs.)

Onderdeel van een groter geheel
Het is onderdeel van de activiteiten van onze stichting. Zij beoogt op allerlei manieren de betrokkenheid van de buurt hoog te houden en uit te breiden, de binding van mensen onderling te versterken, en middelen te genereren om in het onderhoud van kerk en omgeving te kunnen voorzien. Dit project is een van de activiteiten die we daartoe als stichting ontplooien.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle buurtbewoners, en in principe alle bewoners van Heelsum e.o.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
- aanschaf bloembollen, maken plantplan, planten van bloembollen - ontwerp insectenhotel, bouw & plaatsing insectenhotel

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
geen

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
2.500,- euro

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Hovenier/ groenvoorziener Aannemer/ timmerman

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Bodemonderzoek, plantplan, plantkundig advies

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via het netwerk van een van de bestuursleden.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Ondersteuning bij de planvorming mbt de aanplant. Advies over onderhoud. Bodemkundig advies.

Afbeeldingen

Inrichten groen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen